Adwokat tymczasowo aresztowany za przywłaszczenie odszkodowań
piątek, 08 grudnia 2017 09:56

Prokuratura Okręgowa w Legnicy (POL) prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez adwokata z kancelarii adwokackiej w Legnicy pieniędzy uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wypłat odszkodowań.

5 grudnia  funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali adwokata. Zatrzymany został następnie doprowadzony do POL, gdzie prokurator przedstawił mu 10 zarzutów popełnienia przestępstw w Legnicy w latach 2014–2016. Przestępstwa polegały na przywłaszczeniu powierzonych adwokatowi pieniędzy uzyskanych  w wyniku postępowań sądowych przez klientów, których reprezentował w sprawach o odszkodowania za śmierć osób bliskich, z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadku komunikacyjnym oraz za szkodę w mieniu (zawalenie się domu ), wpłacanych przez podmioty do tego zobowiązane na konto bankowe prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej (czyny z art. 284 § 2 k.k., a co do jednego zarzutu – w zw. z art. 294 § 1 k.k).

W toku postępowania ustalono, że podejrzany wykorzystywał zaufanie klientów upoważniających go do reprezentowania ich w postępowaniach  odszkodowawczych. Pełnomocnictwa obejmowały m.in. zgodę na przelewanie odszkodowań uzyskanych w toku procesów na rachunek bankowy kancelarii adwokackiej oraz odbierania wszelkiej korespondencji w sprawach odszkodowawczych, także decyzji o przyznaniu odszkodowań. Adwokat zatajał przed klientami fakt przyznania odszkodowań oraz wpłaty należnych kwot na rachunek bankowy jego kancelarii. Pieniądze zaś przeznaczał na własne potrzeby. Klientom zaniepokojonym brakiem wpłat przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące stanu sprawy, a w późniejszym terminie unikał z nimi kontaktu. Łączna kwota przywłaszczonego przez  podejrzanego mienia wynosi 1 144 678,21 zł.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

5 grudnia prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Przesłankami do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie była obawa ukrywania się przed organami ścigania oraz surowość zagrożenia karą pozbawienia wolności za zarzucane mu przestępstwa. 6 grudnia Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec adwokata środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu w chwili złożenia kwoty poręczenia majątkowego do 10 grudnia tego roku.
(AM, źródło: POL)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy