Reklama

Adwokat tymczasowo aresztowany za przywłaszczenie odszkodowań
piątek, 08 grudnia 2017 09:56

Prokuratura Okręgowa w Legnicy (POL) prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez adwokata z kancelarii adwokackiej w Legnicy pieniędzy uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wypłat odszkodowań.

5 grudnia  funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali adwokata. Zatrzymany został następnie doprowadzony do POL, gdzie prokurator przedstawił mu 10 zarzutów popełnienia przestępstw w Legnicy w latach 2014–2016. Przestępstwa polegały na przywłaszczeniu powierzonych adwokatowi pieniędzy uzyskanych  w wyniku postępowań sądowych przez klientów, których reprezentował w sprawach o odszkodowania za śmierć osób bliskich, z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadku komunikacyjnym oraz za szkodę w mieniu (zawalenie się domu ), wpłacanych przez podmioty do tego zobowiązane na konto bankowe prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej (czyny z art. 284 § 2 k.k., a co do jednego zarzutu – w zw. z art. 294 § 1 k.k).

W toku postępowania ustalono, że podejrzany wykorzystywał zaufanie klientów upoważniających go do reprezentowania ich w postępowaniach  odszkodowawczych. Pełnomocnictwa obejmowały m.in. zgodę na przelewanie odszkodowań uzyskanych w toku procesów na rachunek bankowy kancelarii adwokackiej oraz odbierania wszelkiej korespondencji w sprawach odszkodowawczych, także decyzji o przyznaniu odszkodowań. Adwokat zatajał przed klientami fakt przyznania odszkodowań oraz wpłaty należnych kwot na rachunek bankowy jego kancelarii. Pieniądze zaś przeznaczał na własne potrzeby. Klientom zaniepokojonym brakiem wpłat przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące stanu sprawy, a w późniejszym terminie unikał z nimi kontaktu. Łączna kwota przywłaszczonego przez  podejrzanego mienia wynosi 1 144 678,21 zł.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

5 grudnia prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Przesłankami do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie była obawa ukrywania się przed organami ścigania oraz surowość zagrożenia karą pozbawienia wolności za zarzucane mu przestępstwa. 6 grudnia Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec adwokata środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu w chwili złożenia kwoty poręczenia majątkowego do 10 grudnia tego roku.
(AM, źródło: POL)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook