Adwokat tymczasowo aresztowany za przywłaszczenie odszkodowań
piątek, 08 grudnia 2017 09:56

Prokuratura Okręgowa w Legnicy (POL) prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia przez adwokata z kancelarii adwokackiej w Legnicy pieniędzy uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu wypłat odszkodowań.

5 grudnia  funkcjonariusze policji z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali adwokata. Zatrzymany został następnie doprowadzony do POL, gdzie prokurator przedstawił mu 10 zarzutów popełnienia przestępstw w Legnicy w latach 2014–2016. Przestępstwa polegały na przywłaszczeniu powierzonych adwokatowi pieniędzy uzyskanych  w wyniku postępowań sądowych przez klientów, których reprezentował w sprawach o odszkodowania za śmierć osób bliskich, z tytułu obrażeń ciała odniesionych w wypadku komunikacyjnym oraz za szkodę w mieniu (zawalenie się domu ), wpłacanych przez podmioty do tego zobowiązane na konto bankowe prowadzonej przez niego kancelarii adwokackiej (czyny z art. 284 § 2 k.k., a co do jednego zarzutu – w zw. z art. 294 § 1 k.k).

W toku postępowania ustalono, że podejrzany wykorzystywał zaufanie klientów upoważniających go do reprezentowania ich w postępowaniach  odszkodowawczych. Pełnomocnictwa obejmowały m.in. zgodę na przelewanie odszkodowań uzyskanych w toku procesów na rachunek bankowy kancelarii adwokackiej oraz odbierania wszelkiej korespondencji w sprawach odszkodowawczych, także decyzji o przyznaniu odszkodowań. Adwokat zatajał przed klientami fakt przyznania odszkodowań oraz wpłaty należnych kwot na rachunek bankowy jego kancelarii. Pieniądze zaś przeznaczał na własne potrzeby. Klientom zaniepokojonym brakiem wpłat przekazywał nieprawdziwe informacje dotyczące stanu sprawy, a w późniejszym terminie unikał z nimi kontaktu. Łączna kwota przywłaszczonego przez  podejrzanego mienia wynosi 1 144 678,21 zł.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

5 grudnia prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Przesłankami do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie była obawa ukrywania się przed organami ścigania oraz surowość zagrożenia karą pozbawienia wolności za zarzucane mu przestępstwa. 6 grudnia Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec adwokata środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł oraz dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu w chwili złożenia kwoty poręczenia majątkowego do 10 grudnia tego roku.
(AM, źródło: POL)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy