UNIQA Polska: Sprzedaż i zysk w górę
piątek, 08 grudnia 2017 10:03

Duży wzrost przypisu składki, będący efektem znaczącego skoku sprzedaży w biznesie życiowym, oraz poprawa zysku netto, dzięki wynikowi wypracowanemu przez biznes majątkowy – to najbardziej charakterystyczne elementy osiągnięć finansowych UNIQA w Polsce w okresie styczeń-wrzesień obecnego roku.

Przez 3 kwartały 2017 roku towarzystwa wchodzące w skład grupy UNIQA w Polsce zebrały w sumie 1,47 mld zł. Rezultat ten był o 52% lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie 2016 r. i uplasował się na wyższym poziomie do uzyskanego w całym ubiegłym roku (1,44 mld zł). Sprzedaż UNIQA Polska wzrosła we wszystkich istotnych liniach biznesowych. Zysk brutto obu towarzystw (wg MSR) zwiększył się o jedną czwartą, do 35,67 mln zł.

Biznes majątkowy

Przez 9 miesięcy 2017 roku majątkowe UNIQA TU zebrało 832,37 mln zł składek brutto – o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (826,09 mln zł). Wzrost jest efektem poprawy wyników sprzedaży w niekomunikacyjnych produktach majątkowych. W ubezpieczeniach mieszkaniowych przypis zwiększył się o 19,8% r/r., do 87,9 mln zł. Towarzystwo wyjaśnia, że wzrost ów jest konsekwencją zarówno rosnącej sprzedaży ubezpieczenia domów i mieszkań Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego. Oprócz „mieszkaniówki” spółka zanotowała wzrost również w produktach technicznych (15,4% r/r) oraz gwarancjach finansowych (21,3% r/r).  

- Dzięki dobremu wizerunkowi, jakim UNIQA cieszy się wśród brokerów (badanie AT Kearney, Kongres Brokerów 2017) oraz dobrej ocenie produktów majątkowych dla firm – OC przedsiębiorstwa, ubezpieczenie mienia dla klienta korporacyjnego – osiągamy wyższą od rynkowej dynamikę sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych (gospodarczych) – podkreśliła Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych UNIQA.

Ubezpieczyciel podkreśla, że wciąż rośnie sprzedaż pakietu Twój Biznes Plus dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (+40,7% r/r) oraz ubezpieczenia straty finansowej (GAP), obejmującego ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży (116,9% r/r).

Tegoroczny wzrost poziomu cen ubezpieczeń komunikacyjnych nie przełożył się na istotny skok sprzedaży tych produktów w UNIQA. Na koniec 3 kwartałów tego roku przypis w OC komunikacyjnym wyniósł 301,74 mln zł, wobec 292,61 mln zł przed rokiem (+3,7% r/r), a w AC spadł o 14,3% r/r, do poziomu 134,14 mln zł (156,5 mln zł rok wcześniej), co było efektem redukcji portfela komunikacyjnego obejmującej nierentowne grupy ryzyk. Rosnące ceny w ubezpieczeniach komunikacyjnych wpłynęły jednak na poprawę szkodowości w tej linii produktowej. W efekcie łączna szkodowość netto wyniosła 66,2% i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (74,2%) oraz w całym 2016 r. (72,4%).

- Towarzystwa od lat nie zarabiają na OC komunikacyjnym. W ostatnich latach strata ubezpieczycieli z ubezpieczeń OC przekraczała 1 mld zł rocznie. W tym roku nastąpiła istotna zmiana i gracze rynkowi zaczęli zarabiać na tym produkcie. Wzrost cen oraz działania podejmowane w celu  poprawy wskaźnika szkodowości doprowadziły do zwiększenia wyniku technicznego. Po trzech kwartałach 2017 wynik techniczny UNIQA jest dodatni i wynosi 500 tys. zł (dokładnie 467 tys. zł – AM), odrabiając tym samym w pełni duże straty poniesione w ubiegłym roku, wynoszące  15,5 mln zł – wskazała Anna Demczenko.

Zysk finansowy brutto liczony wg standardów IFRS wyniósł 31,6 mln zł i był lepszy o 38,1% od wyniku uzyskanego rok wcześniej (22,87 mln zł). Zysk po opodatkowaniu wyniósł 25,04 mln zł, wobec 21,28 mln zł osiągniętych rok wcześniej (+17,7%). Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwo wypłaciło brutto 520,59 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 4,91% mniej niż przed rokiem (547,45 mln zł).

Biznes życiowy

Z kolei dziewięciomiesięczny przypis składki brutto UNIQA TUnŻ uplasował się na poziomie 639,65 mln zł, wobec 144,1 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. 90,6 mln zł z tej kwoty to wynik sprzedażowy z polis ze składką regularną (+4,7%). Do poprawy rezultatu z dystrybucji w biznesie życiowym (+343,9% r/r) przyczyniły się wszystkie kluczowe linie produktowe, aczkolwiek wzrost był w głównej mierze zasługą „skoku” w ubezpieczeniach z grupy 3 (polisy z UFK). Przypis z tego typu produktów wyniósł 546,19 mln zł, wobec 61,88 mln zł przed rokiem. Dominującą rolę w tej grupie polis odgrywały umowy grupowe ze składką jednorazową, które generowały 539,29 mln zł (50,84 mln zł rok wcześniej). W sumie produkty życiowe ze składką jednorazową przyniosły spółce 549 mln zł przypisu, wobec 57,5 mln zł na koniec września 2016 r. Na uwagę zasługiwał też 16,1% wzrost składki z umów indywidualnych oraz 8,7% przyrost przypisu z grupowych ubezpieczeń pracowniczych (z 47,42 mln zł do 51,97 mln zł).

Wynik techniczny UNIQA TUnŻ spadł z 5,83 mln zł po 3 kw. ub.r. do 5,24 mln zł rok później. Z kolei wynik finansowy brutto spółki liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 4,09 mln zł, wobec 5,83 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Wynik po opodatkowaniu to 2,56 mln zł wobec 4,68 mln zł przed rokiem. Przez 9 miesięcy 2017 r. życiowa UNIQA wypłaciła brutto 306,35 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 159,31% więcej niż rok wcześniej (118,14 mln zł).

- Pogorszenie wyniku finansowego jest efektem większej szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Wzrost szkodowości wynika w znacznej części ze wzrostu liczby urodzeń oraz liczby zgonów – wyjaśniła Anna Demczenko.

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce legitymują się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec września 2017 r. W przypadku UNIQA TU wyniósł on 165,7%. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 274,1%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka – 150% dla spółki majątkowej i 175% dla życiowej.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

KE: Jest projekt zmian w IDD

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę (UE) 2016/97...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Polska: Wstępny bilans orkanu Fryderyka

W związku z orkanem Fryderyka, który 18 i 19 stycznia przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Laur za obsługę klienta

Multiagencja CUK Ubezpieczenia otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obsługi i zadowolenia...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy