Przedsiębiorca potrzebuje polisy, a nawet kilku
czwartek, 21 grudnia 2017 09:34

W Polsce prowadzi działalność prawie 2 miliony przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy generują już ponad połowę PKB, a duże – około 20%. Jaka ich część jest ubezpieczona? Szacunki Polskiej Izby Ubezpieczeń i Deloitte wskazują, że ochroną ubezpieczeniową od ognia i innych żywiołów objęte jest 60% majątku polskich firm o łącznej wartości 1,7 bln zł.

Zdarzenie losowe może stać się przyczyną bardzo poważnych strat finansowych, a w najgorszym razie doprowadzić firmę do bankructwa. Podajmy kilka przykładów. Jedna z największych szkód w ostatnich latach miała miejsce w 2015 r., gdy niemieckiej firmie Coko-Werk spłonęła fabryka. Straty wyceniono na 110 mln zł. Dzięki odszkodowaniu udało się wznowić działalność zakładu po 16 miesiącach. Pożar Elektrowni Turów w 1998 r. spowodował straty o wartości 220 mln zł. Odszkodowanie wypłaciło konsorcjum trzech ubezpieczycieli. Każde tego typu zdarzenie, zarówno w wielkim zakładzie, jak i w mniejszej firmie, to poważne zagrożenie dla ciągłości biznesu, a w rezultacie również dla właściciela, pracowników, dostawców, rodzin.

Mniej spektakularnym, ale również bardzo groźnym ryzykiem przedsiębiorcy są opóźnienia w należnościach. 37% polskich firm wskazało utrzymanie płynności finansowej jako absolutny priorytet. Liczba przeterminowanych należności w 2016 r. przekroczyła 2 mld zł. Roczne koszty zatorów płatniczych przekraczają 100 mld zł i stanowią poważny balast dla polskich przedsiębiorstw. Ubezpieczenie należności, które wykupiło 22% przedsiębiorców przebadanych przez Deloitte, pozwala uniknąć zaciągania kolejnych kredytów i zachować płynność finansową. Wartość obrotów polskich firm objętych ochroną ubezpieczeniową wynosi 460 mld zł.

Ubezpieczeniowe gwarancje finansowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców współpracujących z sektorem publicznym lub realizującym projekty unijne. Zainteresowanie wynika z wymogów przetargowych. Gwarancje stabilizują gospodarkę, chroniąc obie strony kontraktu. Sektor publiczny ma pewność wykonania zamówionych usług, a firmy wykonawcze minimalizują ryzyko utraty płynności finansowej.

Te przedsiębiorstwa, które decydują się rozpocząć działalność zagraniczną lub eksportują swoje produkty, coraz częściej nabywają ochronę ubezpieczeniową zarówno dla majątku, jak i zagranicznych transakcji. W 2016 r. ubezpieczyciele gwarantowali ponad 114 mld zł polskiego eksportu, a więc przeciętnie co ósmą eksportowaną złotówkę. Wartość polskiego eksportu rośnie systematycznie z roku na rok, stanowiąc w 2016 r. ponad połowę całego PKB. W odniesieniu do PKB, eksportujemy więcej niż Austria i Niemcy, a nasz bilans handlowy od 2 lat jest na plusie. Jedna piąta eksportu trafia poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie ryzyko jest istotnie większe.Rośnie również zainteresowanie przedsiębiorców ochroną przed roszczeniami osób trzecich. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma wykupione co druga mała i średnia firma. W 2016 r. ubezpieczyciele zlikwidowali ponad 311 tys. szkód objętych ubezpieczeniem OC ogólnym, wypłacając odszkodowania o wartości 874 mln zł. Wzrasta też sprzedaż polis OC zawodowej oraz polis dla władz spółek („D&O”).

Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych wciąż pozostają niszowe, jednak rośnie świadomość tego typu zagrożeń wśród przedsiębiorców, szczególnie w kontekście wejścia w przyszłym roku nowych, rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Europejscy przedsiębiorcy badani przez Allianz wskazują incydenty cybernetyczne jako jedno z trzech głównych zagrożeń – obok przerw w działalności i zmiany sytuacji na rynkach. Ofertę polis cybernetycznych posiada 77 syndykatów Lloyd’s, a również polscy ubezpieczyciele implementują pierwsze cyberprodukty.

Umiejętność zarządzania ryzykiem wśród przedsiębiorców jest coraz większa, jednak wciąż wiele firm stosuje bardzo ryzykowną politykę „jakoś to będzie”. Niestety najlepszym nauczycielem jest pierwsza szkoda, tylko niejednokrotnie zdarza się, że taka szkoda jest zarazem ostatnią, doprowadzając przedsiębiorstwo do bankructwa. Branża ubezpieczeniowa pozwala takich skrajnych sytuacji uniknąć, a jej oferta jest coraz lepiej dopasowana do potrzeb nie tylko dużych i średnich firm, ale również do mikroprzedsiębiorstw.
Aleksandra E. Wysocka

W artykule zostały wykorzystane dane pochodzące z raportu PIU i Deloitte „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, z raportu „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”, „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy