Swiss Re: 136 mld USD ubezpieczonych strat katastroficznych w 2017 roku
czwartek, 21 grudnia 2017 09:48

Łączne straty ekonomiczne wynikające z tegorocznych klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka są szacowane na około 306 miliardów dolarów, czyli ponad połowę więcej niż w 2016 r. Globalne katastroficzne straty ubezpieczone szacowane są na 136 mld USD. Jest to trzecia co do wielkości kwota na przestrzeni niemal 50 lat. W drugiej połowie roku doszło do kumulacji strat ekonomicznych i ubezpieczeniowych, głównie za sprawą huraganów Harvey, Irma i Maria, które nawiedziły USA i Karaiby, oraz pożarów w Kalifornii – podał Swiss Re.

136 mld USD, na które są szacowane tegoroczne globalne straty ubezpieczone z tytułu klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (65 mld USD w ub.r.), to kwota znacząco wyższa od średniej rocznej za poprzednich 10 lat (58 mld USD), a zarazem trzecia co do wielkości suma w sigmie opracowywanej przez reasekuratora od 1970 roku. 131 mld USD tegorocznych ubezpieczonych strat było wynikiem katastrof naturalnych. Pozostałych 5 mld USD to koszty katastrof wynikających z działalności człowieka.

- W ostatnich latach, roczne straty ubezpieczone z tytułu zdarzeń klęskowych kilkakrotnie przekroczyły kwotę 100 mld USD – powiedział Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils Swiss Re. – Branża ubezpieczeniowa pokazała, że bardzo dobrze radzi sobie z tak dużymi stratami, jednak nadal istnieją znaczne luki w ochronie – przyznał.

Reasekurator zwrócił uwagę, że ekstremalne zjawiska pogodowe, do jakich doszło w drugiej połowie roku w USA, były główną przyczyną dużej liczby rocznych strat ubezpieczonych. Swiss Re przypomniał, że w I półroczu poziom strat spowodowanych katastrofami był niższy niż w I poł. 2016 r., a ponadto plasował się na dużo niższym poziomie od sześciomiesięcznej średniej z poprzednich 10 lat.

W sierpniu i wrześniu trzy huragany – Harvey, Irma i Maria (HIM) – zaatakowały USA, powodując łączne straty szacowane na prawie 93 mld USD. Swiss Re zastrzegł, że biorąc pod uwagę ogromny zasięg geograficzny huraganów, które dotknęły wielu lokalizacji w krótkim odstępie czasu i wpłynęły na wiele linii biznesowych, pełna ocena ubezpieczonych strat wciąż trwa. Straty ekonomiczne z tych trzech wydarzeń będą znacznie wyższe, biorąc pod uwagę znaczne szkody powodziowe – często nieubezpieczone – od huraganu Harvey w gęsto zaludnionym Houston w Teksasie czy przedłużoną przerwę w dostawie prądu w Portoryko po huraganie Maria.

HIM uczynił rok 2017 najdroższym sezonem huraganów od 2005 roku. – Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych panuje cisza „w działalności huraganowej” – powiedział Kurt Karl, główny ekonomista Swiss Re. – Od czasu Katriny, Rity i Wilmy w 2005 r. nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców i nowych domów w społecznościach przybrzeżnych, więc kiedy huragan uderza, potencjał strat w niektórych miejscach jest teraz znacznie wyższy niż poprzednio – wyjaśnił.

Sporo kosztowały też pożary Kalifornii: według wstępnych szacunków ubezpieczone koszty żywiołu w północnej części stanu są szacowane na 7,3 mld USD. Ponieważ w grudniu ogień wciąż pustoszy południową Kalifornię, to nieokreślone jeszcze straty z całorocznych pożarów będą prawdopodobnie większe.

Pięć odrębnych burz od lutego do czerwca spowodowało straty ubezpieczone o wartości przekraczającej 1 mld USD każda. Najbardziej intensywnym i kosztownym wydarzeniem była czterodniowa burza majowa ze znacznymi uszkodzeniami mienia spowodowanymi gradem w Kolorado i silnymi wiatrami w innych częściach południowych i centralnych stanów. Straty ekonomiczne samej burzy wyniosły 2,8 mld USD, a straty ubezpieczone – 2,5 mld USD.

Z kolei w połowie września dwa potężne trzęsienia ziemi w Tehuantepec i Puebla w Meksyku doprowadziły do strat ubezpieczonych o wartości przekraczającej 2 mld USD. Występujący pod koniec marca cyklon Debbie, który nawiedził północno-wschodnie wybrzeże Australii, skutkował ubezpieczonymi stratami w wysokości 1,3 mld USD.

Łączne straty gospodarcze wzrosły ze 188 mld USD w 2016 r. do 306 mld USD w 2017 r. Z tej ostatniej kwoty 300 mld USD stanowiły strat powstałe w wyniku katastrof naturalnych. Na całym świecie wydarzenia katastroficzne pochłonęły ponad 11 tys. ofiar (zabitych lub zaginionych).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy