eBaoTech: Światowy debiut eBaoCloud InsureMO
wtorek, 02 stycznia 2018 09:55

eBaoTech Corporation, firma specjalizująca się w rozwiązaniach cyfrowych ubezpieczeń, ogłosiła światowy debiut rozwiązania eBaoCloud InsureMO, czyli Insurance Middle Office. Wprowadzenie produktu na ogólnoświatowe rynki poprzedziły pomyślne wdrożenia w Chinach i na kilku innych rynkach w Azji Pacyficznej i Europie.

eBaoCloud InsureMO to platforma otwartego interfejsu API zapewniająca szybkość innowacji i dużą łączność umożliwiającą współpracę wszystkich stron objętych cyfrowym ekosystemem ubezpieczeń. Platforma pozwala także na łączenie wielu kanałów i scenariuszy biznesowych z tradycyjnymi systemami kluczowymi firm ubezpieczeniowych.
Najważniejsze funkcje rozwiązania to:

  • Elastyczność silnika produktu i mikrousługi na potrzeby sprzedaży, obsługi i roszczeń ubezpieczeniowych. eBaoCloud InsureMO obejmuje wszystkie podstawowe interfejsy API w ekosystemie ubezpieczeniowym, a planowane jest ulepszanie i dodawanie kolejnych interfejsów. Takie podejście umożliwi szybsze i tańsze działanie w erze cyfrowej.
  • Obsługa wszystkich popularnych produktów ubezpieczeniowych i możliwość łączenia pakietów. Od tradycyjnych produktów ubezpieczenia na życie, ogólnego i zdrowotnego do kontekstowych lub scenariuszowych ubezpieczeń mikro i nano – wszystkie typy ubezpieczeń mogą być szybko dostosowywane i łączone w pakiety wychodzące poza dotychczasowo ograniczające elastyczność granice. 
  • Natywne rozwiązanie w chmurze na podstawie mikrousług. Rozwiązanie zostało całkowicie przebudowane na zasadach internetu i architektury w chmurze w celu zapewnienia elastyczności porównywalnej do największych firm internetowych pod względem przetwarzania ilości, zróżnicowania i szybkości danych. 
  • Platform as a Service (PaaS). Rozwiązanie umożliwia dostęp do publicznych i prywatnych chmur z pomocą deweloperów i zarządzaniem dostępem przez eBaoCloud Container. Możliwa jest także bezproblemowa integracja z tradycyjnymi systemami kluczowymi.


Od czasu wprowadzenia w 2015 r. produktu w Chinach i na kilku rynkach pilotażowych w Azji Pacyficznej i Europie eBaoCloud InsureMO zostało przyjęte przez największych interesariuszy w branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie ma ponad 100 klientów oferujących ponad 1000 produktów ubezpieczeniowych. W tym gronie znajdują się firmy ubezpieczeniowe i niezależni pośrednicy ubezpieczeniowi grupujący ponad 20 tys. agentów ubezpieczeniowych, firmy sprzedające ponad 2 mln polis komunikacyjnych rocznie, portale i sklepy internetowe oraz start-upy z branży InsurTech. Po eBaoTech podejmuje kolejne kroki prowadzące do wprowadzenia rozwiązania eBaoCloud InsureMO w szerszym gronie w branży ubezpieczeń cyfrowych.

- Cyfrowe ubezpieczenia to połączone ubezpieczenia. Tradycyjne podejście wprowadzania nowych technologii w branży ubezpieczeń jest za wolne i zbyt drogie. Większość kluczowych systemów w firmach ubezpieczeniowych jest za stara, a zmiana tego typu systemów zajmuje za dużo czasu i kosztuje zbyt wiele. Rozwiązanie eBaoCloud InsureMO umożliwia przyspieszenie przejścia na rozwiązania cyfrowe niemal w czasie rzeczywistym, jednocześnie wspierając stopniowe przemiany w kluczowych systemach. Szukamy partnerów na całym świecie, tak aby rozwiązanie eBaoCloud InsureMO mogło doprowadzić do realizacji dążeń do utworzenia połączonego, szeroko dostępnego ubezpieczenia. Z InsureMO można ubezpieczyć więcej osób – skomentował Woody Mo, główny dyrektor wykonawczy firmy eBaoTech Corporation.

Powstała w 2000 r. eBaoTech działa na rynku technologii ubezpieczeniowych 4G, natywnych, stworzonych w chmurze i na podstawie mikrousług. Dwie główne działalności firmy eBaoTech to eBao Cloud i eBao Software. Rozwiązanie eBao Cloud to otwarta platforma interfejsu aplikacji zapewniająca łączność i więcej możliwości klientom w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie eBao Software obejmuje kluczowe pakiety systemów ubezpieczenia na życie, ogólnego i zdrowotnego oraz reasekuracji.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Niemcy: Mało kobiet na stanowiskach

W 2017 r. kobiety zajmowały ok. 9% najwyższych stanowisk w niemieckiej branży finansowej. Tempo, w jakim zmniejsza się luka genderowa, w ostatnich...


czytaj dalej

AXA: Polisy turystyczne popularne w czasie ferii

Podczas ferii zimowych sprzedaje się nawet 2,5-krotnie więcej ubezpieczeń turystycznych niż latem – wynika z danych AXA Ubezpieczenia.

– W naszym...


czytaj dalej

Dystrybucja: Banki też chcą opóźnienia stosowania IDD

Nie tylko rząd i środowiska brokerskie, ale także banki chcą opóźnienia stosowania wymogów dyrektywy IDD, której postanowienia wprowadza ustawa o...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy