eBaoTech: Światowy debiut eBaoCloud InsureMO
wtorek, 02 stycznia 2018 09:55

eBaoTech Corporation, firma specjalizująca się w rozwiązaniach cyfrowych ubezpieczeń, ogłosiła światowy debiut rozwiązania eBaoCloud InsureMO, czyli Insurance Middle Office. Wprowadzenie produktu na ogólnoświatowe rynki poprzedziły pomyślne wdrożenia w Chinach i na kilku innych rynkach w Azji Pacyficznej i Europie.

eBaoCloud InsureMO to platforma otwartego interfejsu API zapewniająca szybkość innowacji i dużą łączność umożliwiającą współpracę wszystkich stron objętych cyfrowym ekosystemem ubezpieczeń. Platforma pozwala także na łączenie wielu kanałów i scenariuszy biznesowych z tradycyjnymi systemami kluczowymi firm ubezpieczeniowych.
Najważniejsze funkcje rozwiązania to:

  • Elastyczność silnika produktu i mikrousługi na potrzeby sprzedaży, obsługi i roszczeń ubezpieczeniowych. eBaoCloud InsureMO obejmuje wszystkie podstawowe interfejsy API w ekosystemie ubezpieczeniowym, a planowane jest ulepszanie i dodawanie kolejnych interfejsów. Takie podejście umożliwi szybsze i tańsze działanie w erze cyfrowej.
  • Obsługa wszystkich popularnych produktów ubezpieczeniowych i możliwość łączenia pakietów. Od tradycyjnych produktów ubezpieczenia na życie, ogólnego i zdrowotnego do kontekstowych lub scenariuszowych ubezpieczeń mikro i nano – wszystkie typy ubezpieczeń mogą być szybko dostosowywane i łączone w pakiety wychodzące poza dotychczasowo ograniczające elastyczność granice. 
  • Natywne rozwiązanie w chmurze na podstawie mikrousług. Rozwiązanie zostało całkowicie przebudowane na zasadach internetu i architektury w chmurze w celu zapewnienia elastyczności porównywalnej do największych firm internetowych pod względem przetwarzania ilości, zróżnicowania i szybkości danych. 
  • Platform as a Service (PaaS). Rozwiązanie umożliwia dostęp do publicznych i prywatnych chmur z pomocą deweloperów i zarządzaniem dostępem przez eBaoCloud Container. Możliwa jest także bezproblemowa integracja z tradycyjnymi systemami kluczowymi.


Od czasu wprowadzenia w 2015 r. produktu w Chinach i na kilku rynkach pilotażowych w Azji Pacyficznej i Europie eBaoCloud InsureMO zostało przyjęte przez największych interesariuszy w branży ubezpieczeniowej. Rozwiązanie ma ponad 100 klientów oferujących ponad 1000 produktów ubezpieczeniowych. W tym gronie znajdują się firmy ubezpieczeniowe i niezależni pośrednicy ubezpieczeniowi grupujący ponad 20 tys. agentów ubezpieczeniowych, firmy sprzedające ponad 2 mln polis komunikacyjnych rocznie, portale i sklepy internetowe oraz start-upy z branży InsurTech. Po eBaoTech podejmuje kolejne kroki prowadzące do wprowadzenia rozwiązania eBaoCloud InsureMO w szerszym gronie w branży ubezpieczeń cyfrowych.

- Cyfrowe ubezpieczenia to połączone ubezpieczenia. Tradycyjne podejście wprowadzania nowych technologii w branży ubezpieczeń jest za wolne i zbyt drogie. Większość kluczowych systemów w firmach ubezpieczeniowych jest za stara, a zmiana tego typu systemów zajmuje za dużo czasu i kosztuje zbyt wiele. Rozwiązanie eBaoCloud InsureMO umożliwia przyspieszenie przejścia na rozwiązania cyfrowe niemal w czasie rzeczywistym, jednocześnie wspierając stopniowe przemiany w kluczowych systemach. Szukamy partnerów na całym świecie, tak aby rozwiązanie eBaoCloud InsureMO mogło doprowadzić do realizacji dążeń do utworzenia połączonego, szeroko dostępnego ubezpieczenia. Z InsureMO można ubezpieczyć więcej osób – skomentował Woody Mo, główny dyrektor wykonawczy firmy eBaoTech Corporation.

Powstała w 2000 r. eBaoTech działa na rynku technologii ubezpieczeniowych 4G, natywnych, stworzonych w chmurze i na podstawie mikrousług. Dwie główne działalności firmy eBaoTech to eBao Cloud i eBao Software. Rozwiązanie eBao Cloud to otwarta platforma interfejsu aplikacji zapewniająca łączność i więcej możliwości klientom w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie eBao Software obejmuje kluczowe pakiety systemów ubezpieczenia na życie, ogólnego i zdrowotnego oraz reasekuracji.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook