Coface: Prawie 900 upadłości i restrukturyzacji w 2017 r.
środa, 03 stycznia 2018 09:34

W 2017 roku ogłoszono 885 upadłości i restrukturyzacji polskich firm, o 16% więcej niż w 2016 r. (760)*. 537 z tych postępowań stanowiły upadłości (530) – podał Coface.

Z danych ubezpieczyciela wynika, że coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie – w roku 2017 r. wyniósł 39% (348 zdarzeń), podczas gdy w 2016 roku stanowił 27% (240). Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (209), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (11). Znaczący wzrost odnotowano w przypadku postępowań sanacyjnych – ich liczba wzrosła aż o dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim (88 vs. 53).

Najwięcej, bo 250 upadłości i restrukturyzacji zanotowano w produkcji (+11% r/r). W handlu oraz w transporcie także odnotowano wzrost postanowień, odpowiednio o 14 i 29%. W budownictwie zaś sytuacja prawie nie uległa zmianie.

- Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce zwiększyła się o 16% w 2017 r., co było najwyższym wzrostem odnotowanym przez ostatnie 5 lat – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej. – Wiele branż w Polsce zmaga się z trudnościami specyficznymi dla ich działalności. Pomimo rosnących wydatków konsumentów, wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji odnotowano w handlu, w którym jest duża konkurencja ograniczająca możliwości wzrostu marż, a konsolidacje stają się coraz częstsze. Nawet przy rosnących obrotach wiele podmiotów, zwłaszcza tych mniejszych, nie jest w stanie przetrwać na rynku. Z kolei umocnienie naszej waluty jest niewątpliwe korzystne dla firm i gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych, ale ogranicza konkurencyjność naszego eksportu – dodaje.

Ekspert wskazuje, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Coface zakłada spadek łącznej liczby upadłości i restrukturyzacji o 1% w 2018 r. – Upadłości przedsiębiorstw obniżą się nieznacznie, nadal stanowiąc większą część łącznej liczby postępowań, a udział restrukturyzacji ustabilizuje się na poziomie 40-45% – wylicza Grzegorz Sielewicz.

- Analizując formy prawne upadających i restrukturyzowanych przedsiębiorstw, największą grupę stanowią jak zwykle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,3%), gdzie rok 2017 przyniósł wzrost liczby postanowień (+17%). Wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji obserwujemy także w grupie przedsiębiorców, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowych. Jedynie w przypadku spółdzielni odnotowaliśmy spadek liczby postanowień (-18%) – komentuje Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka Coface.

Zgodnie z analizą obrotów firm, których upadłość lub restrukturyzację ogłoszono w 2017 roku, problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych. Na około 50% przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface**, 53% firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln zł. 33% stanowiły podmioty z rocznym obrotem do 5 mln zł. Najmniejszą grupą (14%) były przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie.

Pod względem obrotów na pierwszym miejscu listy upadłości znalazła się firma AGD Market, która rozpoczęła działalność w 1990 r. W czołówce znajdują się również tak znane firmy jak Praktiker Polska, Vimex oraz Alma Market, wobec których także toczy się postępowanie upadłościowe.

W gronie znanych firm objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi znalazły się Matras oraz Trust, w przypadku których otwarto postępowanie sanacyjne. Przyspieszonym postępowaniem układowym objęte zostały natomiast Krak-Chem oraz firma z najwyższym obrotem z listy, czyli Zomar.

Najstarszą firmą na liście, z historią sięgającą początków XX wieku, są Krakowskie Zakłady Garbarskie (według dostępnych źródeł zakłady pod nazwą Garbarnia Braci Dłużyńskich powstała przed 1917 r.), wobec których toczy się przyspieszone postępowanie układowe.

Natomiast postępowanie likwidacyjne toczy się wobec firm, których korzenie sięgają 1945 roku, są to w/w Alma Market oraz Centrala Zaopatrzenia Górnictwa.

Analizując zatrudnienie, na około 50% przedsiębiorstw, o których dane posiadał Coface, zdecydowaną większość (64%) przedsiębiorstw stanowią te zatrudniające od 10 do 100 osób. Drugą grupę stanowią firmy, gdzie pracuje do 10 osób – 22%. Najmniejszą grupę stanowią firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników (14%).

***

*Według danych na 28 grudnia 2017 r.
**Większość firm, których danych finansowych Coface nie posiadał, to przedsiębiorstwa małe, które często nie publikują swoich danych finansowych.
(AM, źródło: Coface)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook