Reklama

Coface: Prawie 900 upadłości i restrukturyzacji w 2017 r.
środa, 03 stycznia 2018 09:34

W 2017 roku ogłoszono 885 upadłości i restrukturyzacji polskich firm, o 16% więcej niż w 2016 r. (760)*. 537 z tych postępowań stanowiły upadłości (530) – podał Coface.

Z danych ubezpieczyciela wynika, że coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie – w roku 2017 r. wyniósł 39% (348 zdarzeń), podczas gdy w 2016 roku stanowił 27% (240). Wśród postępowań restrukturyzacyjnych najwięcej odnotowano przyspieszonych postępowań układowych (209), a najmniej postępowań o zatwierdzenie układu (11). Znaczący wzrost odnotowano w przypadku postępowań sanacyjnych – ich liczba wzrosła aż o dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim (88 vs. 53).

Najwięcej, bo 250 upadłości i restrukturyzacji zanotowano w produkcji (+11% r/r). W handlu oraz w transporcie także odnotowano wzrost postanowień, odpowiednio o 14 i 29%. W budownictwie zaś sytuacja prawie nie uległa zmianie.

- Liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce zwiększyła się o 16% w 2017 r., co było najwyższym wzrostem odnotowanym przez ostatnie 5 lat – komentuje Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej. – Wiele branż w Polsce zmaga się z trudnościami specyficznymi dla ich działalności. Pomimo rosnących wydatków konsumentów, wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji odnotowano w handlu, w którym jest duża konkurencja ograniczająca możliwości wzrostu marż, a konsolidacje stają się coraz częstsze. Nawet przy rosnących obrotach wiele podmiotów, zwłaszcza tych mniejszych, nie jest w stanie przetrwać na rynku. Z kolei umocnienie naszej waluty jest niewątpliwe korzystne dla firm i gospodarstw domowych, które zaciągnęły kredyty w walutach obcych, ale ogranicza konkurencyjność naszego eksportu – dodaje.

Ekspert wskazuje, że zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami Coface zakłada spadek łącznej liczby upadłości i restrukturyzacji o 1% w 2018 r. – Upadłości przedsiębiorstw obniżą się nieznacznie, nadal stanowiąc większą część łącznej liczby postępowań, a udział restrukturyzacji ustabilizuje się na poziomie 40-45% – wylicza Grzegorz Sielewicz.

- Analizując formy prawne upadających i restrukturyzowanych przedsiębiorstw, największą grupę stanowią jak zwykle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,3%), gdzie rok 2017 przyniósł wzrost liczby postanowień (+17%). Wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji obserwujemy także w grupie przedsiębiorców, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowych. Jedynie w przypadku spółdzielni odnotowaliśmy spadek liczby postanowień (-18%) – komentuje Marcin Siwa, dyrektor działu oceny ryzyka Coface.

Zgodnie z analizą obrotów firm, których upadłość lub restrukturyzację ogłoszono w 2017 roku, problem niewypłacalności dotyczy w większości firm średnich i małych. Na około 50% przedsiębiorstw, o których dane finansowe posiadał Coface**, 53% firm objętych postępowaniami generowało obrót pomiędzy 5 a 50 mln zł. 33% stanowiły podmioty z rocznym obrotem do 5 mln zł. Najmniejszą grupą (14%) były przedsiębiorstwa duże, generujące powyżej 50 mln zł obrotu rocznie.

Pod względem obrotów na pierwszym miejscu listy upadłości znalazła się firma AGD Market, która rozpoczęła działalność w 1990 r. W czołówce znajdują się również tak znane firmy jak Praktiker Polska, Vimex oraz Alma Market, wobec których także toczy się postępowanie upadłościowe.

W gronie znanych firm objętych postępowaniami restrukturyzacyjnymi znalazły się Matras oraz Trust, w przypadku których otwarto postępowanie sanacyjne. Przyspieszonym postępowaniem układowym objęte zostały natomiast Krak-Chem oraz firma z najwyższym obrotem z listy, czyli Zomar.

Najstarszą firmą na liście, z historią sięgającą początków XX wieku, są Krakowskie Zakłady Garbarskie (według dostępnych źródeł zakłady pod nazwą Garbarnia Braci Dłużyńskich powstała przed 1917 r.), wobec których toczy się przyspieszone postępowanie układowe.

Natomiast postępowanie likwidacyjne toczy się wobec firm, których korzenie sięgają 1945 roku, są to w/w Alma Market oraz Centrala Zaopatrzenia Górnictwa.

Analizując zatrudnienie, na około 50% przedsiębiorstw, o których dane posiadał Coface, zdecydowaną większość (64%) przedsiębiorstw stanowią te zatrudniające od 10 do 100 osób. Drugą grupę stanowią firmy, gdzie pracuje do 10 osób – 22%. Najmniejszą grupę stanowią firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników (14%).

***

*Według danych na 28 grudnia 2017 r.
**Większość firm, których danych finansowych Coface nie posiadał, to przedsiębiorstwa małe, które często nie publikują swoich danych finansowych.
(AM, źródło: Coface)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook