Reasekuracja: Spodziewany wzrost rentowności
czwartek, 04 stycznia 2018 09:47

Stawki w reasekuracji mają ulec poprawie w 2018 r. w wyniku znacznych zdarzeń katastroficznych w 2017 r., zwłaszcza w majątkowych liniach katastroficznych w USA oraz na rynku retrocesji – przewiduje wielu menedżerów wyższego szczebla uczestniczących w dorocznej ankiecie portalu Intelligent Insurer.

Nie ma jednak jasności co do rozmiaru tych podwyżek i ich wpływu na kapitał w sektorze – jak podkreśla Brian Schneider, dyrektor zespołu ds. ubezpieczeń agencji Fitch. Fitch spodziewa się, że nadmiar kapitału na rynku i brak jeszcze kosztowniejszego zdarzenia, takiego jak bezpośrednie przejście huraganu przez Miami, jak mogło się stać w wypadku Irmy, prowadzi do mniejszej pewności co do szeroko rozpowszechnionych wzrostów stawek.

– Najważniejszy czynnik oddziałujący na wielkość przyszłych wzrostów stawek zależy również od apetytu rynku ILS na inwestowanie kapitału w reasekurację – powiedział Schneider. Wielkość kapitału, który pozostaje „uwięziony” w długotrwałej procedurze załatwiania roszczeń lub przedłużających się procesach sądowych, zwłaszcza w związku ze szkodami powodziowymi spowodowanymi przez huragan Harvey, również wpłynie na wielkość podwyżek stawek.

Popyt na reasekurację prawdopodobnie wzrośnie z powodu ostatnich huraganów. Huragan Harvey szczególnie będzie prawdopodobnie stymulować większy popyt na ochronę powodziową, jako że znaczna część tego rodzaju szkód była nieubezpieczona.

Ubezpieczyciele mogą również dążyć do zakupu bardziej zagregowanej ochrony reasekuracyjnej albo zarządzać specyficznymi ekspozycjami poprzez ochronę fakultatywną czy określonego ryzyka nazwanego. Zdaniem Schneidera ten wzrost popytu w połączeniu z potencjalnym ograniczeniem podaży prawdopodobnie przyczyni się do poprawy stawek w liniach katastroficznych w USA. Poprawa może objąć również stawki poza USA albo w liniach innych niż katastroficzne.

Fitch prognozuje współczynnik łączony za rok kalendarzowy 2018 na poziomie 96%, odzwierciedlający średni poziom strat katastroficznych w wysokości 8 p. ze współczynnika łączonego dla reasekuracji w 2018 r., co oznacza spadek z 22 p. w 2017 r.

Po wyłączeniu katastrof Fitch przewiduje, że współczynnik łączony w 2018 r. poprawi się lekko do 92%, jako że wyceny na rynku reasekuracji wydają się na najniższym możliwym  poziomie w 2017 r., więc w 2018 r. trend się odwróci. Fitch spodziewa się zwrotu na kapitale w 2018 r. wysokości 7,1%, nieco powyżej szacowanego na 6–7% kosztu kapitału, jako że wyniki zarówno działalności ubezpieczeniowej, jak i inwestycyjnej pozostają pod presją.

Kelly Lyles z XL Catlin skomentowała: – Przez zbyt długi czas marże były wąskie i z roku na rok coraz węższe. Myślę, że jesteśmy w fazie przejściowej, gdzie mają miejsce poważne dyskusje o zrównoważonym rynku. U progu 2018 r. dialog z klientami i brokerami jest  kwestią najwyższej wagi.

Według szacunków stawki katastroficzne w segmencie majątkowym w USA wzrosną przy najbliższych odnowieniach o 5–10%.

Na pierwszej linii w 2018 r. znajdzie się reakcja amerykańskiej branży majątkowej na zdarzenia pogodowe w 2017 r. na rozmaitych frontach – powiedział John Andre, dyrektor zarządzający AM Best. – Główną sprawą jest tu potencjał zmian w katastroficznych wycenach i warunkach oraz ich wpływ na zatrzymywanie ryzyk przez ubezpieczycieli i to, czy alternatywny kapitał reasekuracyjny pozostanie realną opcją reasekuracyjną dla branży.

Do innych obszarów wymagających uwagi Andre zaliczył podnoszenie przez ubezpieczycieli stawek za ubezpieczenia domów i samochodów w regionach geograficznych dotkniętych i niedotkniętych katastrofami, wdrożenie ostrzejszych standardów czy ograniczeń przyjmowania do ubezpieczenia na terenach nadbrzeżnych, narażonych na powodzie czy na pożary, wpływ udziału mechanizmów rynkowych w ubezpieczeniach powodziowych, zmiany i poprawę jakości modeli katastroficznych. – Przekonamy się, czy język polis ubezpieczenia przerwy w działalności (BI) stanie się bardziej jednoznaczny po huraganach Harvey, Irma i Maria niż po innych zdarzeniach – dodał Andre.

Branża (re)asekuracyjna ma nadzieję na wyższe stawki po kilku latach spadków w miękkiej fazie rynku, na którą złożyły się nadmiar kapitału i brak dużych szkód. – 2018 r. może się okazać punktem zwrotnym dla sektora majątkowego – zauważył Benjamin Serra, wiceprezes i dyrektor ds. kredytowych agencji Moody’s.
AC, am

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook