Reasekuracja: Spodziewany wzrost rentowności
czwartek, 04 stycznia 2018 09:47

Stawki w reasekuracji mają ulec poprawie w 2018 r. w wyniku znacznych zdarzeń katastroficznych w 2017 r., zwłaszcza w majątkowych liniach katastroficznych w USA oraz na rynku retrocesji – przewiduje wielu menedżerów wyższego szczebla uczestniczących w dorocznej ankiecie portalu Intelligent Insurer.

Nie ma jednak jasności co do rozmiaru tych podwyżek i ich wpływu na kapitał w sektorze – jak podkreśla Brian Schneider, dyrektor zespołu ds. ubezpieczeń agencji Fitch. Fitch spodziewa się, że nadmiar kapitału na rynku i brak jeszcze kosztowniejszego zdarzenia, takiego jak bezpośrednie przejście huraganu przez Miami, jak mogło się stać w wypadku Irmy, prowadzi do mniejszej pewności co do szeroko rozpowszechnionych wzrostów stawek.

– Najważniejszy czynnik oddziałujący na wielkość przyszłych wzrostów stawek zależy również od apetytu rynku ILS na inwestowanie kapitału w reasekurację – powiedział Schneider. Wielkość kapitału, który pozostaje „uwięziony” w długotrwałej procedurze załatwiania roszczeń lub przedłużających się procesach sądowych, zwłaszcza w związku ze szkodami powodziowymi spowodowanymi przez huragan Harvey, również wpłynie na wielkość podwyżek stawek.

Popyt na reasekurację prawdopodobnie wzrośnie z powodu ostatnich huraganów. Huragan Harvey szczególnie będzie prawdopodobnie stymulować większy popyt na ochronę powodziową, jako że znaczna część tego rodzaju szkód była nieubezpieczona.

Ubezpieczyciele mogą również dążyć do zakupu bardziej zagregowanej ochrony reasekuracyjnej albo zarządzać specyficznymi ekspozycjami poprzez ochronę fakultatywną czy określonego ryzyka nazwanego. Zdaniem Schneidera ten wzrost popytu w połączeniu z potencjalnym ograniczeniem podaży prawdopodobnie przyczyni się do poprawy stawek w liniach katastroficznych w USA. Poprawa może objąć również stawki poza USA albo w liniach innych niż katastroficzne.

Fitch prognozuje współczynnik łączony za rok kalendarzowy 2018 na poziomie 96%, odzwierciedlający średni poziom strat katastroficznych w wysokości 8 p. ze współczynnika łączonego dla reasekuracji w 2018 r., co oznacza spadek z 22 p. w 2017 r.

Po wyłączeniu katastrof Fitch przewiduje, że współczynnik łączony w 2018 r. poprawi się lekko do 92%, jako że wyceny na rynku reasekuracji wydają się na najniższym możliwym  poziomie w 2017 r., więc w 2018 r. trend się odwróci. Fitch spodziewa się zwrotu na kapitale w 2018 r. wysokości 7,1%, nieco powyżej szacowanego na 6–7% kosztu kapitału, jako że wyniki zarówno działalności ubezpieczeniowej, jak i inwestycyjnej pozostają pod presją.

Kelly Lyles z XL Catlin skomentowała: – Przez zbyt długi czas marże były wąskie i z roku na rok coraz węższe. Myślę, że jesteśmy w fazie przejściowej, gdzie mają miejsce poważne dyskusje o zrównoważonym rynku. U progu 2018 r. dialog z klientami i brokerami jest  kwestią najwyższej wagi.

Według szacunków stawki katastroficzne w segmencie majątkowym w USA wzrosną przy najbliższych odnowieniach o 5–10%.

Na pierwszej linii w 2018 r. znajdzie się reakcja amerykańskiej branży majątkowej na zdarzenia pogodowe w 2017 r. na rozmaitych frontach – powiedział John Andre, dyrektor zarządzający AM Best. – Główną sprawą jest tu potencjał zmian w katastroficznych wycenach i warunkach oraz ich wpływ na zatrzymywanie ryzyk przez ubezpieczycieli i to, czy alternatywny kapitał reasekuracyjny pozostanie realną opcją reasekuracyjną dla branży.

Do innych obszarów wymagających uwagi Andre zaliczył podnoszenie przez ubezpieczycieli stawek za ubezpieczenia domów i samochodów w regionach geograficznych dotkniętych i niedotkniętych katastrofami, wdrożenie ostrzejszych standardów czy ograniczeń przyjmowania do ubezpieczenia na terenach nadbrzeżnych, narażonych na powodzie czy na pożary, wpływ udziału mechanizmów rynkowych w ubezpieczeniach powodziowych, zmiany i poprawę jakości modeli katastroficznych. – Przekonamy się, czy język polis ubezpieczenia przerwy w działalności (BI) stanie się bardziej jednoznaczny po huraganach Harvey, Irma i Maria niż po innych zdarzeniach – dodał Andre.

Branża (re)asekuracyjna ma nadzieję na wyższe stawki po kilku latach spadków w miękkiej fazie rynku, na którą złożyły się nadmiar kapitału i brak dużych szkód. – 2018 r. może się okazać punktem zwrotnym dla sektora majątkowego – zauważył Benjamin Serra, wiceprezes i dyrektor ds. kredytowych agencji Moody’s.
AC, am

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

Niemcy: Z Generali do Zurich

Carsten Schildknecht 2 lutego obejmie stanowisko dyrektora generalnego Zurich w Niemczech, przejmując je po Marcusie Nagelu, który zdecydował się...


czytaj dalej

VIG: Fuzja w państwach bałtyckich

Łotewski nadzór zaakceptował fuzję dwóch spółek zależnych VIG – InterRisk Vienna Insurance Group AAS i BTA Baltic Insurance Company AAS – pod...


czytaj dalej

Polska: Atak orkanu Fryderyka

18 stycznia nad Polskę nadciągnął orkan Fryderyka. Żywioł wyrządził sporo zniszczeń, ale są one dość szybko usuwane. Silne wiatry będą występować...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy