Munich Re: Rekordowe odszkodowania katastroficzne
wtorek, 09 stycznia 2018 09:45

Branża ubezpieczeniowa wypłaci rekordową sumę odszkodowań za zeszłoroczny ciąg katastrof naturalnych, wynoszącą 135 mld dol., wynika z raportu opublikowanego przez Munich Re.

Huragany Harvey, Irma i Maria, trzęsienia ziemi w Meksyku i pożary w Kalifornii wygenerowały straty ekonomiczne (w tym nieubezpieczone) w wysokości 330 mld dol. Jest to druga najwyższa wartość odnotowana kiedykolwiek dla katastrof naturalnych, która przewyższa jedynie wartość strat z 2011 r. (trzęsienie ziemi Tohoku w Japonii i powodzie w Tajlandii) wynosząca 354 mld dol. (wg dzisiejszej wartości pieniądza). W 2017 r. całkowita wartość szkód – 330 mld dol. dla wszystkich typów katastrof naturalnych – stanowiła niemal dwukrotność 10-letniej średniej skorygowanej o inflację, wynoszącej 170 mld dol. Straty ubezpieczone były niemal trzykrotnie wyższe od średniej wynoszącej 49 mld dol.

W swoim raporcie Munich Re zanalizował w sumie 710 katastrof naturalnych z 2017 r., co stanowi liczbę znacznie wyższą od średniej wynoszącej 605. Udział USA w stratach w 2017 r. był większy niż zazwyczaj: 50%, w porównaniu do długookresowej średniej w wysokości 32%. Gdy uwzględni się Amerykę Płn. jako całość, udział wzrasta do 83%.
(AC, źródło: Insurance Journal)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook