Reklama

Rynek ubezpieczeń: Wysoka jakość polskich D&O
piątek, 19 stycznia 2018 09:55

Według szacunków ekspertów rynek ubezpieczeń D&O (Directors and Officers Liability Insurance) rośnie w Polsce w tempie nawet 10% rocznie. Na plus polskich polis przemawia bogaty zakres ochrony, często szerszy niż w umowach oferowanych przez ubezpieczycieli z Europy Zachodniej. W powiązaniu z wciąż niewielką liczbą firm posiadających D&O oznacza to wielki potencjał rozwojowy polskiego rynku.

Eksperci Collonade oceniają, że w krajach rozwiniętych D&O posiada 33-37% ogółu przedsiębiorstw. W przypadku dużych firm giełdowych ta wartość sięga nawet 70%. Dla porównania: w Polsce polisy D&O posiada jedynie 5-7% takich firm.

Jeszcze kilka lat temu polscy menedżerowie wyższego szczebla zaopatrywali się w polisy chroniące ich przed odpowiedzialnością cywilną za granicą, przykładowo w angielskim Lloyd’s. Odkąd jednak rodzimi ubezpieczyciele rozpoczęli sprzedaż swoich produktów dla kadry menedżerskiej, szybko okazało się, że zakres ochrony w polisach D&O oferowanych w Polsce może być nawet szerszy niż za granicą i w dodatku lepiej dostosowany do realiów polskiego rynku.

- Po pierwsze „polskie” warunki i polisy D&O są lepiej przystosowane do specyfiki polskiego prawa, a po drugie faktycznie mamy rozwiązania, które niełatwo znaleźć u zachodnich ubezpieczycieli. Przykładowo, po wejściu w życie tzw. rozporządzenia MAR* w sprawie nadużyć na rynku podwyższono kary nakładane za naruszenie obowiązków informacyjnych. W polskich polisach D&O koszty postępowań i kar administracyjnych są powszechnie ubezpieczane, co wcale nie jest regułą w innych krajach – mówi radca prawny Marek Opiela, partner w kancelarii Dittmajer i Wspólnicy.

Eksperci uważają, że zmieniło się postrzeganie menedżerów. D&O wcześniej były uważane za produkt dla dużych, giełdowych firm. Dziś już tak nie jest, co wiąże się m.in. z większą niż w poprzednich latach wiedzą o możliwościach, jakie udostępnia. Towarzystwa szacują, że w praktyce z D&O mogłoby korzystać nawet ok. 350 tysięcy podmiotów – oprócz spółek handlowych również fundacje, spółdzielnie czy stowarzyszenia. Tym bardziej, że oferta D&O staje się coraz bardziej przystępna cenowo – średni koszt polisy to ok. 1 tys. zł za każdy milion złotych sumy gwarancyjnej.

Tym, co wyróżnia umowy ubezpieczenia zawierane z klientami w Polsce, jest 36-miesięczny okres dodatkowy przewidziany na zgłaszanie roszczeń po wygaśnięciu polisy – w wielu państwach Europy Zachodniej takie rozwiązanie jest płatne – mówi Agata Grygorowicz, dyrektor ds. Sprzedaży Ubezpieczeń D&O Colonnade Insurance.

Ubezpieczenie D&O adresowane jest do menedżerów spółek prywatnych, publicznych i państwowych, chroniąc ich przed roszczeniami ze strony kontrahenta, akcjonariusza, pracownika oraz przed pozwem ze strony samej spółki. Polisa chroni przed niemal każdym roszczeniem – również bezzasadnym, opartym jedynie na zarzucanych nieprawidłowościach. Ochrona obejmuje nawet spadkobierców ubezpieczonego. D&O gwarantuje odzyskanie środków utraconych przez spółkę na skutek błędnych decyzji również wtedy, gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie są w stanie pokryć roszczeń. Ubezpieczenie pokrywa  wówczas koszty pomocy prawnej i koszty sądowe. Podstawowy zakres D&O obejmuje koszty wynagrodzenia zewnętrznych pełnomocników procesowych, biegłych/rzeczoznawców, zwrot kosztów udziału świadków w postępowaniu, opłaty sądowe i koszty postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego.
Jeszcze niedawno mało kto uwzględniał w zakresie polis D&O ryzyka związane z cyberatakiem i utratą danych. Teraz to już codzienność.

- Nie zapominajmy też o wciąż dostosowującym się do tych realiów prawie. Przykładowo, w maju 2018 r. wchodzi w życie RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przewiduje ono wysokie kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów. To kolejny argument za tym, że warto mieć polisę D&O z szerokim zakresem ochrony. Co prawda dedykowaną do tego celu będzie umowa ubezpieczenia Cyber, jednak nie można wykluczyć wystąpienia przez spółkę do członka zarządu z roszczeniem odszkodowawczym w związku z zapłaconą karą. A przed tym może chronić ubezpieczenie D&O – zauważa Marek Opiela.

Według ekspertów z firm ubezpieczeniowych i obsługujących je kancelarii prawniczych kluczowy wpływ na rosnącą popularność D&O ma przekonanie, że to ubezpieczenie po prostu działa. – Tak mówią nasi klienci, których liczba tylko w ub. roku wzrosła aż o 8%. Ostatnie lata szczególnie obfitowały w głośne  sprawy, które to potwierdziły – na przykład 15 mln odszkodowania wypłacone Hutmen Szopienice czy 4,5 mln wypłacone firmie Fota. Menedżerowie widzą, że polisy D&O zapewniają ubezpieczonym realną pomoc i ochronę – podsumowuje Agata Grygorowicz.

***

*Rozporządzenie Market Abuse Regulation, nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
(AM, źródło: Brandscope)

 

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

VIG Polska: Przedłużenie mandatów członkom zarządów trzech spółek

18 i19 grudnia podczas posiedzeń rad nadzorczych trzech spółek Vienna Insurance Group w Polsce – majątkowej i życiowej Compensy oraz InterRisk –...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Willis Re: Cena reasekuracji zależna od klienta

Plasowanie kontraktów reasekuracyjnych 1 stycznia 2019 r. uwidoczniło ogromną różnicę między cenami dla klientów z maksymalną ekspozycją i słabą...


czytaj dalej

UMK: Jubileusz prof. Eugeniusza Kowalewskiego

22 lutego w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „O...


czytaj dalej

MetLife: Polisy dla klientów T-Mobile

MetLife rozwija sprzedaż w kanale direct marketing. Najnowszą inicjatywą ubezpieczyciela w tym obszarze  jest nawiązanie współpracy z T-Mobile....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook