Reklama

Małe zmiany – wielkie efekty
poniedziałek, 05 lutego 2018 08:48

Co miałoby być informatycznym przełomem w ubezpieczeniach? Dominacja fintechów? Wprowadzenie jednego wzorca produktu ubezpieczeniowego? Sprowadzenie roli sektora ubezpieczeń do wyceny ryzyka? Robotyzacja większości procesów przebiegających w spółce? Tego typu modne tematy przyciągają uwagę zainteresowanych, jednak pod powierzchnią efektownych dyskusji dokonuje się subtelny przełom. Tu i teraz. Szkoda byłoby przegapić jego symptomy, które – jeśli ująć je kompleksowo i docenić ich wagę – mogą nieodwracalnie zmienić funkcję IT w ubezpieczeniach.

Na początek zastrzeżenie (może wyda się komuś oczywiste, ale jest ważne i trzeba o nim przypominać): rzeczywistość biznesowa nie istnieje w próżni. Kształtują ją te same siły, jakim podlegamy wszyscy: rosnące tempo życia, szum informacyjny, coraz głębsze wchodzenie w relacje wirtualne kosztem społecznych więzi. Na życzenie użytkowników ekrany urządzeń mobilnych generują zmiany w czasie rzeczywistym, a dzieje się to niemal nieustannie, nierzadko bezrefleksyjnie, w wielu dziedzinach życia.

Co to oznacza dla branży ubezpieczeniowej? Od pewnego czasu mamy tu do czynienia z narastającą zmiennością i wielością założeń biznesowych, co przekłada się na kwestie zarządzania technologiami wykorzystywanymi przez towarzystwa ubezpieczeń. W efekcie często jest tak, że każda linia biznesowa ma własne rozwiązania. Odrębne mechanizmy dublują się, realizując te same funkcje biznesowe. Doszliśmy do punktu, w którym kluczowa jest potrzeba całościowego informatycznego myślenia o biznesie. Już czas, by management IT skutecznie zarządzał kluczowymi strumieniami nawet drobnych zmian, które mogą zapewnić silny efekt biznesowy. Na polskim rynku przebiegają one w pięciu nurtach. Prześledźmy je.

Technologia z ludzką twarzą

More Human
Większość opiniotwórczych głosów mówi dziś o humanizacji technologii. By czynić systemy bardziej ludzkimi, trzeba przeszczepiać na ich grunt wzorce użytkowe pochodzące z codziennego doświadczenia człowieka. Odnosząc ten trend do IT w ubezpieczeniach: każda grupa użytkowników zasługuje na podmiotowość i efektywne środowisko pracy (HPW: High Performance Workplace). Dbając zatem o interfejs na pierwszej linii, wśród sprzedawców i klientów, nie wolno zapominać o narzędziach oddawanych w ręce pracowników centrali. Portale nowej generacji pozwalają na efektywną współpracę użytkowników dowolnej linii dystrybucji z centralą i partnerami zewnętrznymi w dowolnych kanałach komunikacji. A zatem – ujęcie globalne kłania się po raz pierwszy.


Klient przede wszystkim

More Customer
Zgodnie z trendem, który stawia klienta w centrum procesów biznesowych, poznajemy i usprawniamy ścieżki doświadczenia konsumenckiego w kontakcie z produktami i usługami towarzystwa ubezpieczeń. W bardziej dojrzałych organizacjach możemy postawić na omnichannel. Klient może więc wejść w kontakt z towarzystwem ubezpieczeń za pośrednictwem dowolnego kanału, na przykład zaczynając proces zakupu na smartfonie, potem konsultować się z contactcenter, a sfinalizować transakcję choćby w oddziale towarzystwa. Wszystkie elementy tworzą spójną całość. Stawiamy na ciągłą ocenę usług, poprzez NPS, CSI lub inne wskaźniki.

Dane na wagę złota

More (Big) Data
Tworzymy centralne bazy klientów, repozytoria zawierające historię kontaktów oraz rozwiązania prezentujące pełen obraz klienta. Tak powstają podwaliny pod przyszłe rozwiązania CRM/CXM. Z zebranych danych wyciągamy wnioski i potrafimy na ich podstawie zbudować twardą wiedzę. Ważne, by nie przepadała ona w przepastnych repozytoriach działów analiz, ale była wyprowadzona na pierwszą linię frontu – tam, gdzie realizowana jest sprzedaż i obsługa klienta. Oto najprostszy przykład zasadności kompleksowego ujęcia: tylko na podstawie wszystkich informacji zebranych o kliencie można przygotować najbardziej dopasowaną ofertę odnowieniową.

Lepszy cyfrowy świat

More Digital
Eliminacja papieru, o której firmy tak chętnie dziś mówią, to tylko drobny aspekt cyfryzacji. Tam, gdzie to możliwe, wycofujemy procesy wprowadzania danych na rzecz ich importu, pobierania z zewnętrznych źródeł. Przede wszystkim jednak szukamy punktów cyfryzacji – wszędzie tam, gdzie da się interpretować dane i na podstawie wyniku tej interpretacji podjąć automatyczną akcję w postaci informacji dla klienta, przelewu środków i tak dalej. Plan minimum to wyeliminowanie zjawiska sięgania po papierową dokumentację polisy przy likwidacji szkody. Faktyczna cyfryzacja polegać powinna na skatalogowaniu wszystkich niestandardowych zapisów lub odstępstw tak, aby mogły być interpretowane maszynowo.

Wyścig z czasem

More Time
Towarzystwa ubezpieczeń podążają śladem branży produkcyjnej czy telekomów, które już wcześniej przyjęły model czasu rzeczywistego (RTE: Real Time Enterprise). Chodzi o taki sposób działania organizacji, by można było podejmować każdą strategiczną decyzję w dowolnym momencie, na podstawie informacji o aktualnym stanie firmy. Do przeszłości odchodzi tryb, w którym na przykład zamknięcie miesiąca trwa cały kolejny miesiąc, a przygotowanie produktu do dystrybucji – kilka miesięcy (T2M: Time to Market). Świat przyspiesza, a menedżerowie przestają się skupiać na operacyjnym zbieraniu informacji potrzebnych do podjęcia decyzji. W zamian otrzymują „na żywo” komunikaty o aktualnych parametrach obszaru, którym zarządzają. W ten sposób zyskują czas na planowanie przyszłości i rozwój.

Co jest wspólnym mianownikiem pięciu wskazanych obszarów? Potrzeba skupienia działań rozproszonych lokalnych ośrodków decyzyjnych poprzez spójną architekturę IT. Jeszcze do niedawna, aby odnieść sukces w ubezpieczeniach, wystarczyli świetni menedżerowie i dobrze zestrojony team. Dziś do realizacji wszelkich biznesowych zamierzeń towarzystwa ubezpieczeń niezbędne jest zanurzenie niemal całego personelu spółki w świat technologii. Pod warunkiem, że będzie to technologia zawsze „na wierzchu”, coraz bardziej otwarta, dostępna i łatwo przyswajalna zarówno przez pracowników, jak i klientów.

Grzegorz Koziróg
manager portfela produktów

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook