Talanx: Zysk wyższy od prognozowanego
czwartek, 08 lutego 2018 09:08

Ze wstępnych skonsolidowanych danych wynika, że w roku budżetowym 2017 Grupa Talanx osiągnęła zysk netto w wysokości około 670 mln euro. Rok wcześniej zarobki ubezpieczyciela uplasowały się na poziomie 907 mln euro. Firma podkreśla, że zysk za ub.r. był wyższy od przewidywanego w listopadowej prognozie (650 mln euro).

Talanx podał, że oprócz poprawy wyników w zakresie reasekuracji, krajowy i zagraniczny biznes detaliczny przyczynił się do uzyskania lepszych wyników niż oczekiwano. Dzięki temu negatywny wpływ odpisu przeniesienia straty podatkowej w wysokości ok. 40 mln euro w segmencie operacji korporacyjnych grupy został zrekompensowany z nawiązką.

Przypis składki grupy wzrósł o około 6% do 33,1 mld euro (31,1 mld w 2016 r.). Obciążenie netto wyniosło 1,6 mld euro (0,9 mld w roku poprzednim). Talanx tłumaczy, że to w głównej mierze efekt wysokich strat w liniach przemysłowych i reasekuracji spowodowanych przez huragany „Harvey”, „Irma” i „Maria” oraz trzęsienia ziemi w Meksyku.

Talanx opublikuje ostateczne dane finansowe, propozycję wypłaty dywidendy oraz pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe w dniu 19 marca.
(AM, źródło: Talanx)

 

InterRisk: Daniel Kaliszuk i Martin Stenitzer nowymi członkami zarząduRada nadzorcza InterRisk zadecydowała o rozszerzeniu zarządu spółki. Z dniem 19 lutego do władz ubezpieczyciela powołano dwie nowe osoby: Daniela...


czytaj dalej

KNF: Zatwierdzenie nominacji do władz towarzystw

20 lutego, na trzysta osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie kilku menadżerów...


czytaj dalej

AXA: Pierwszy roczny zysk powyżej 6 mld euro

Stabilne dochody i zyski na rekordowym poziomie – to najważniejsze elementy podsumowania osiągnięć finansowych AXA uzyskanych w ubiegłym roku.

Z...


czytaj dalej

Marsh: Mapa Ryzyk Politycznych 2018 – napięcia i turbulencje

Ryzyko polityczne jest poważnym problemem dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, na co wpływają głównie takie wydarzenia,...


czytaj dalej

Konferencja „Dystrybucja – aktywacja”

Dziś w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana „Dystrybucja – aktywacja”, której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji...


czytaj dalej

Londyńskie spotkanie PZU, Argenty i Lloyd’s

22 lutego przedstawiciele Grupy PZU spotkali się w Londynie z reprezentantami Lloyd’s of London oraz Argenty.

Rozmowy, w których uczestniczyli...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy