Reklama

Rynek ubezpieczeń: Potrzeba działań
poniedziałek, 12 lutego 2018 09:57

Likwidacja szkód komunikacyjnych – zarówno ze względu na rynkowy udział polis dla aut, jak i pola potencjalnych konfliktów – jest obecnie chyba najbardziej wrażliwym obszarem biznesu asekuracyjnego. Dlatego też każde wydarzenie odnoszące się do „ciemnych stron” tego procesu ma spore szanse zyskać duży rozgłos i stać się impulsem do ożywionych dyskusji branżowych, których efektem są z kolei różnego rodzaju koncepcje poprawy istniejącej sytuacji.

Rzeczywistość nie jest czarno-biała

Przykładem wspomnianego na wstępie katalizatora debaty była niedawna publikacja raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na temat szkód majątkowych z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dane zawarte w opracowaniu były dla Rzecznika Finansowego argumentem potwierdzającym słuszność zgłoszonej przez niego wcześniej idei wprowadzenia do procesu likwidacji szkód instytucji niezależnego rzeczoznawcy. Problem nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Analiza IWS została sporządzona na podstawie spraw z 24 sądów, zakończonych prawomocnym wyrokiem w 2015 roku. A zatem istnieje spore prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcia dotyczyły problemów istniejących jeszcze przed wejściem w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sufit coraz bliżej?

W ciągu roku liczba osób objętych ochroną w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zwiększyła się o ponad 400 tysięcy – to najważniejsza informacja, jaka płynęła z opublikowanego niedawno raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat tego typu polis. Odnoszę jednak wrażenie, że w obecnym stanie prawnym sektor zdrowotny powoli zbliża się „do sufitu” swoich możliwości. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z coraz szerszą ofertą zakładów, której towarzyszy rosnące zainteresowanie klientów, spowodowane nie tylko długim oczekiwaniem na realizację świadczeń w publicznej służbie zdrowia, ale też tym, że coraz więcej osób stać na płacenie składki. Z drugiej jednak strony pojawiają się problemy wśród dostawców usług medycznych. Na podstawie własnych doświadczeń mogę zaświadczyć, że z takimi kłopotami można zetknąć się tak w mniejszych ośrodkach, jak i w Warszawie.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 8 z datą wydawniczą 20 lutego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook