Rynek ubezpieczeń: Potrzeba działań
poniedziałek, 12 lutego 2018 09:57

Likwidacja szkód komunikacyjnych – zarówno ze względu na rynkowy udział polis dla aut, jak i pola potencjalnych konfliktów – jest obecnie chyba najbardziej wrażliwym obszarem biznesu asekuracyjnego. Dlatego też każde wydarzenie odnoszące się do „ciemnych stron” tego procesu ma spore szanse zyskać duży rozgłos i stać się impulsem do ożywionych dyskusji branżowych, których efektem są z kolei różnego rodzaju koncepcje poprawy istniejącej sytuacji.

Rzeczywistość nie jest czarno-biała

Przykładem wspomnianego na wstępie katalizatora debaty była niedawna publikacja raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na temat szkód majątkowych z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dane zawarte w opracowaniu były dla Rzecznika Finansowego argumentem potwierdzającym słuszność zgłoszonej przez niego wcześniej idei wprowadzenia do procesu likwidacji szkód instytucji niezależnego rzeczoznawcy. Problem nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Analiza IWS została sporządzona na podstawie spraw z 24 sądów, zakończonych prawomocnym wyrokiem w 2015 roku. A zatem istnieje spore prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcia dotyczyły problemów istniejących jeszcze przed wejściem w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sufit coraz bliżej?

W ciągu roku liczba osób objętych ochroną w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zwiększyła się o ponad 400 tysięcy – to najważniejsza informacja, jaka płynęła z opublikowanego niedawno raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat tego typu polis. Odnoszę jednak wrażenie, że w obecnym stanie prawnym sektor zdrowotny powoli zbliża się „do sufitu” swoich możliwości. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z coraz szerszą ofertą zakładów, której towarzyszy rosnące zainteresowanie klientów, spowodowane nie tylko długim oczekiwaniem na realizację świadczeń w publicznej służbie zdrowia, ale też tym, że coraz więcej osób stać na płacenie składki. Z drugiej jednak strony pojawiają się problemy wśród dostawców usług medycznych. Na podstawie własnych doświadczeń mogę zaświadczyć, że z takimi kłopotami można zetknąć się tak w mniejszych ośrodkach, jak i w Warszawie.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 8 z datą wydawniczą 20 lutego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

Indonezja: Bank sprzedaje ubezpieczyciela

PT Bank Danamon, piąty największy pod względem wartości rynkowej bank kredytowy w Indonezji, rozważa sprzedaż udziałów w swojej ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

Zurich: Cięcie kosztów przynosi efekty

Grupa Zurich Insurance przeszła przez rok rekordowy dla branży pod względem roszczeń z tytułu katastrof naturalnych, podnosząc dywidendę po raz...


czytaj dalej

KUKE: Rok rekordowej sprzedaży

2017 był rekordowym rokiem dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) pod względem przypisu składki. Spółka zebrała w sumie 192...


czytaj dalej

SBUiR: Spotkanie BIPAR w Madrycie

W dniach 1-2 lutego odbyło się okresowe spotkanie (midterm meeting) BIPAR w Madrycie. W obradach uczestniczyła radca prawny dr Katarzyna...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy