Reklama

Rynek ubezpieczeń: Potrzeba działań
poniedziałek, 12 lutego 2018 09:57

Likwidacja szkód komunikacyjnych – zarówno ze względu na rynkowy udział polis dla aut, jak i pola potencjalnych konfliktów – jest obecnie chyba najbardziej wrażliwym obszarem biznesu asekuracyjnego. Dlatego też każde wydarzenie odnoszące się do „ciemnych stron” tego procesu ma spore szanse zyskać duży rozgłos i stać się impulsem do ożywionych dyskusji branżowych, których efektem są z kolei różnego rodzaju koncepcje poprawy istniejącej sytuacji.

Rzeczywistość nie jest czarno-biała

Przykładem wspomnianego na wstępie katalizatora debaty była niedawna publikacja raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na temat szkód majątkowych z ubezpieczeń komunikacyjnych. Dane zawarte w opracowaniu były dla Rzecznika Finansowego argumentem potwierdzającym słuszność zgłoszonej przez niego wcześniej idei wprowadzenia do procesu likwidacji szkód instytucji niezależnego rzeczoznawcy. Problem nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Analiza IWS została sporządzona na podstawie spraw z 24 sądów, zakończonych prawomocnym wyrokiem w 2015 roku. A zatem istnieje spore prawdopodobieństwo, że rozstrzygnięcia dotyczyły problemów istniejących jeszcze przed wejściem w życie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Sufit coraz bliżej?

W ciągu roku liczba osób objętych ochroną w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zwiększyła się o ponad 400 tysięcy – to najważniejsza informacja, jaka płynęła z opublikowanego niedawno raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat tego typu polis. Odnoszę jednak wrażenie, że w obecnym stanie prawnym sektor zdrowotny powoli zbliża się „do sufitu” swoich możliwości. Z jednej strony bowiem mamy do czynienia z coraz szerszą ofertą zakładów, której towarzyszy rosnące zainteresowanie klientów, spowodowane nie tylko długim oczekiwaniem na realizację świadczeń w publicznej służbie zdrowia, ale też tym, że coraz więcej osób stać na płacenie składki. Z drugiej jednak strony pojawiają się problemy wśród dostawców usług medycznych. Na podstawie własnych doświadczeń mogę zaświadczyć, że z takimi kłopotami można zetknąć się tak w mniejszych ośrodkach, jak i w Warszawie.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 8 z datą wydawniczą 20 lutego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook