Posłowie interpelują w kwestii stosowania tajemnicy ubezpieczeniowej
czwartek, 15 lutego 2018 09:41

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) wystąpił do minister finansów z interpelacją, w której zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dochodzeniu roszczeń od sprawcy szkody i związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej.

W interpelacji z 30 stycznia poseł zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązek dochowania tajemnicy poszczególnych umów ubezpieczenia nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, także uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

„Wykładnia powyższego przepisu przez towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadza do sytuacji, w której sprawca szkody, od którego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania, nie ma prawa do informacji na temat sposobu naliczenia przedmiotowej kwoty, tj. kosztorysu, rachunków, wyceny itd. Opisana sytuacja i prośba o interwencję wynika z informacji otrzymanych od mieszkańców mojego regionu. Z pozoru błahe sprawy bardzo często kończą się w sądach, które związane przepisami prawa przyznają rację towarzystwu ubezpieczeniowemu i odmawiają sprawcy dostępu do informacji na temat wysokości odszkodowania” – napisał Krzysztof Kubów.

Poseł zwrócił się do MF z prośbą o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz odpowiedź, czy istnieje forma prawna przeciwdziałania opisanym praktykom i czy zdaniem minister „możliwa jest nowelizacja przepisów ustawy w celu ochrony interesów obywateli”.
(AM, źródło: Sejm)

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland: Paweł Stykowski szefem praktyki compliance

W lipcu do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Paweł Stykowski, do niedawna dyrektor Departamentu Prawnego InterRisk....


czytaj dalej

TUW PZUW: Paweł Stopczyński nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza TUW PZUW powołała z dniem 27 czerwca Pawła Stopczyńskiego na stanowisko członka zarządu. Będzie on odpowiedzialny za obszar...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

PSU: Dorota Jezierska nowym prezesem Stowarzyszenia

26 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów. Podczas obrad uczestnicy WZC dokonali zmian we władzach...


czytaj dalej

XXIV Forum Teleinformatyki: System informacyjny państwa i obywatela

W dniach 27-28 września 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbędzie się XXIV Forum Teleinformatyki. Patronem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook