Posłowie interpelują w kwestii stosowania tajemnicy ubezpieczeniowej
czwartek, 15 lutego 2018 09:41

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) wystąpił do minister finansów z interpelacją, w której zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dochodzeniu roszczeń od sprawcy szkody i związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej.

W interpelacji z 30 stycznia poseł zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązek dochowania tajemnicy poszczególnych umów ubezpieczenia nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, także uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

„Wykładnia powyższego przepisu przez towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadza do sytuacji, w której sprawca szkody, od którego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania, nie ma prawa do informacji na temat sposobu naliczenia przedmiotowej kwoty, tj. kosztorysu, rachunków, wyceny itd. Opisana sytuacja i prośba o interwencję wynika z informacji otrzymanych od mieszkańców mojego regionu. Z pozoru błahe sprawy bardzo często kończą się w sądach, które związane przepisami prawa przyznają rację towarzystwu ubezpieczeniowemu i odmawiają sprawcy dostępu do informacji na temat wysokości odszkodowania” – napisał Krzysztof Kubów.

Poseł zwrócił się do MF z prośbą o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz odpowiedź, czy istnieje forma prawna przeciwdziałania opisanym praktykom i czy zdaniem minister „możliwa jest nowelizacja przepisów ustawy w celu ochrony interesów obywateli”.
(AM, źródło: Sejm)

 

MediSky: Arkadiusz Piątek nowym dyrektorem generalnym na Polskę

Firma MediSky International mianowała Arkadiusza Piątka nowym dyrektorem generalnym na Polskę. Będzie on odpowiedzialny za wypracowanie...


czytaj dalej

Alior Bank: Katarzyna Sułkowska zatwierdzona na stanowisku prezesa

15 maja na trzysta osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Katarzyny...


czytaj dalej

Zurich: Wielkiej fuzji nie będzie

Zurich Insurance nie planuje dużej fuzji i ucina spekulacje na temat swojego zaangażowania we wzmożoną aktywność akwizycyjną w branży.

W I kw....


czytaj dalej

Marsh: Stawki odnowieniowe poszły w górę

Po 4,5 roku spadków ceny ubezpieczeń wzrosły średnio drugi kwartał z rzędu. W dużym stopniu jest to spowodowane cenami ubezpieczeń majątkowych, na...


czytaj dalej

Aon Polska: RIM pomaga firmom w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem

RMI (Risk Maturity Index), czyli indeks dojrzałości zarządzania ryzykiem – taką nazwę nosi narzędzie Aon, które może wspomóc polskie firmy w...


czytaj dalej

Pramerica Życie: Udany rok

Historyczny zysk netto w wysokości 27,4 mln zł, o ponad jedną trzecią wyższy niż w roku poprzednim, sporo ponad ćwierć miliarda złotych zebranych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook