Reklama

Posłowie interpelują w kwestii stosowania tajemnicy ubezpieczeniowej
czwartek, 15 lutego 2018 09:41

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) wystąpił do minister finansów z interpelacją, w której zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dochodzeniu roszczeń od sprawcy szkody i związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej.

W interpelacji z 30 stycznia poseł zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązek dochowania tajemnicy poszczególnych umów ubezpieczenia nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, także uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

„Wykładnia powyższego przepisu przez towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadza do sytuacji, w której sprawca szkody, od którego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania, nie ma prawa do informacji na temat sposobu naliczenia przedmiotowej kwoty, tj. kosztorysu, rachunków, wyceny itd. Opisana sytuacja i prośba o interwencję wynika z informacji otrzymanych od mieszkańców mojego regionu. Z pozoru błahe sprawy bardzo często kończą się w sądach, które związane przepisami prawa przyznają rację towarzystwu ubezpieczeniowemu i odmawiają sprawcy dostępu do informacji na temat wysokości odszkodowania” – napisał Krzysztof Kubów.

Poseł zwrócił się do MF z prośbą o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz odpowiedź, czy istnieje forma prawna przeciwdziałania opisanym praktykom i czy zdaniem minister „możliwa jest nowelizacja przepisów ustawy w celu ochrony interesów obywateli”.
(AM, źródło: Sejm)

 

Aviva: Krzysztof Czekała szefem zespołu badającego rynek i wiedzę o kliencie

Krzysztof Czekała, związany z Avivą od 2015 roku jako menedżer ds. planowania strategicznego i analiz, przejął dodatkowo odpowiedzialność za...


czytaj dalej

AXA Ubezpieczenia: Marcin Nedwidek nowym członkiem zarządu

AXA Ubezpieczenia TUiR zapełnia wakat w zarządzie powstały lipcu w wyniku przejścia Henry’ego de Courtois do paryskiej centrali ubezpieczyciela....


czytaj dalej

Willis: Rozbieżności w kwestii kierowania polityką cyberbezpieczeństwa

Większość kadry zarządzającej firm z całego świata ma świadomość, że staje przed dylematem „specjalista czy generalista” w kwestii obsady...


czytaj dalej

Aon: Dyrektor z PwC pokieruje fuzjami

Firma brokerska Aon zatrudniła dyrektora z PwC, aby rozwijał możliwości w zakresie fuzji i przejęć infrastrukturalnych i rozwiązań transakcyjnych...


czytaj dalej

UFG: Pełny dostęp online do bazy polis komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UDG) uruchomił nowe funkcjonalności udostępniania danych ze swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych....


czytaj dalej

PZU: Nowa kampania reklamowa AC

17 września rozpoczęła się nowa kampania reklamowa PZU Auto AC. Główny przekaz akcji zbudowany jest wokół dwóch benefitów: PZU Auto AC z opcją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook