Reklama

Posłowie interpelują w kwestii stosowania tajemnicy ubezpieczeniowej
czwartek, 15 lutego 2018 09:41

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) wystąpił do minister finansów z interpelacją, w której zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dochodzeniu roszczeń od sprawcy szkody i związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej.

W interpelacji z 30 stycznia poseł zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązek dochowania tajemnicy poszczególnych umów ubezpieczenia nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, także uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

„Wykładnia powyższego przepisu przez towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadza do sytuacji, w której sprawca szkody, od którego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania, nie ma prawa do informacji na temat sposobu naliczenia przedmiotowej kwoty, tj. kosztorysu, rachunków, wyceny itd. Opisana sytuacja i prośba o interwencję wynika z informacji otrzymanych od mieszkańców mojego regionu. Z pozoru błahe sprawy bardzo często kończą się w sądach, które związane przepisami prawa przyznają rację towarzystwu ubezpieczeniowemu i odmawiają sprawcy dostępu do informacji na temat wysokości odszkodowania” – napisał Krzysztof Kubów.

Poseł zwrócił się do MF z prośbą o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz odpowiedź, czy istnieje forma prawna przeciwdziałania opisanym praktykom i czy zdaniem minister „możliwa jest nowelizacja przepisów ustawy w celu ochrony interesów obywateli”.
(AM, źródło: Sejm)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook