Reklama

Posłowie interpelują w kwestii stosowania tajemnicy ubezpieczeniowej
czwartek, 15 lutego 2018 09:41

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) wystąpił do minister finansów z interpelacją, w której zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie praktyk stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe w dochodzeniu roszczeń od sprawcy szkody i związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących tajemnicy ubezpieczeniowej.

W interpelacji z 30 stycznia poseł zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej obowiązek dochowania tajemnicy poszczególnych umów ubezpieczenia nie dotyczy informacji udzielanych na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia wystąpienia zdarzenia losowego, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, także uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

„Wykładnia powyższego przepisu przez towarzystwa ubezpieczeniowe doprowadza do sytuacji, w której sprawca szkody, od którego ubezpieczyciel żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania, nie ma prawa do informacji na temat sposobu naliczenia przedmiotowej kwoty, tj. kosztorysu, rachunków, wyceny itd. Opisana sytuacja i prośba o interwencję wynika z informacji otrzymanych od mieszkańców mojego regionu. Z pozoru błahe sprawy bardzo często kończą się w sądach, które związane przepisami prawa przyznają rację towarzystwu ubezpieczeniowemu i odmawiają sprawcy dostępu do informacji na temat wysokości odszkodowania” – napisał Krzysztof Kubów.

Poseł zwrócił się do MF z prośbą o przeanalizowanie powyższego zagadnienia oraz odpowiedź, czy istnieje forma prawna przeciwdziałania opisanym praktykom i czy zdaniem minister „możliwa jest nowelizacja przepisów ustawy w celu ochrony interesów obywateli”.
(AM, źródło: Sejm)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook