Reklama

Prawo: Kompensatę można obniżyć nawet przy braku winy
piątek, 16 lutego 2018 09:31

Z niedawnego orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, że nawet wówczas, gdy poszkodowanemu nie można przypisać winy za wypadek, ale przyczynił się on do zaistnienia zdarzenia, odszkodowanie może ulec obniżeniu – informuje „Rzeczpospolita”.

Werdykt SN zapadł w sprawie, w której kilkunastoletnia dziewczyna podczas zabawy weszła na drabinkę zamontowaną na słupie energetycznym (mimo ostrzeżeń towarzyszących jej osób) i dotknęła przewodów. W wyniku porażenia doznała poważnych obrażeń. Badający sprawę biegli orzekli, że nastolatce nie można przypisać winy, gdyż nie miała odpowiedniego rozeznania w znaczeniu swojego zachowania i zagrożeniach. Sąd okręgowy przyznał 550 tys. zł odszkodowania oraz rentę. Było to o 50% mniej, niż żądała powódka, gdyż w ocenie sędziów w takim stopniu przyczyniła się ona do powstania szkody. Sąd Najwyższy nie uwzględnił skargi kasacyjnej skarżącej (sygn. akt: IV CSK 8/17). Zdaniem SN, aktywne działanie w postaci wspinaczki po drabince na słup do urządzeń elektrycznych doprowadziło do porażenia prądem. Stąd też zachowanie dziewczyny, która mogła rozpoznać zagrożenia, było nieprawidłowe i naruszało elementarne zasady ostrożności. Prof. Marcin Orlicki, partner w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, skomentował, że w polskim prawie brak winy nie wyklucza redukcji odszkodowania, jeśli inne istotne czynniki za tym przemawiają, np. skrajnie nierozsądne postępowanie poszkodowanego.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 16 lutego, Marek Domagalski „Wyrok SN w sprawie wypadku nastolatki, która weszła na słup energetyczny”:
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook