Reklama

Ubezpieczenia społeczne: Ruszyły konsultacje PPK
piątek, 16 lutego 2018 09:44

15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego. Nowy system ma wystartować od początku przyszłego roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Najważniejszym celem PPK jest wzrost poziomu oszczędności indywidualnych, z myślą o bezpieczeństwie i dobrobycie poszczególnych osób i ich rodzin. Pragniemy podniesienia bezpieczeństwa finansowego Polaków, szczególnie w okresie emerytalnym – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Program jest skierowany do ponad 11 mln pracowników, w tym do około 9 mln osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 mln osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Szacunkowa liczba osób, które przystąpią do programu, to 8,5 mln osób (przy założeniu 75% partycypacji).

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą one wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK (zatrudnieni w wieku do 55 lat będą jednak automatycznie zapisywani do PPK – AM) – wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Zachęty do oszczędzania

Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK zakłada przede wszystkim jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną ze strony państwa w kwocie 240 zł. Obie te pozycje będą finansowane z Funduszu Pracy, a ich koszt to 2,5 mld zł rocznie. Prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys wskazał, że w przypadku wpłat minimalnych składka przy średnich zarobkach będzie wynosić ok. 90 zł miesięcznie. Pozwoli to na zgromadzenie przez uczestnika programu ok. 300 tys. zł. Z kolei przy maksymalnych składkach (180 zł) będzie można zgromadzić ok. 600 tys. zł.

Z programu będzie można się wycofać w każdej chwili. Wiąże się to jednak z koniecznością zwrotu zachęt fiskalnych i kwoty powitalnej.

Po osiągnięciu wieku 60 lat będziemy mieli następujący wybór: możemy wypłacić 100%, ale wtedy te środki będą opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych. Możemy zdecydować się na wypłacenie kwoty nie większej niż 25%, a 75% przeznaczyć na wypłatę tych środków w ratach, w okresie co najmniej 10-letnim – tłumaczył Paweł Borys.

Komentarze

Sukces reformy emerytalnej wymaga kompleksowych zmian

Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
Rozpoczęcie procesu legislacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych jest początkiem planowanej reformy emerytalnej i znaczącym krokiem naprzód w budowie powszechnego systemu długoterminowych oszczędności emerytalnych w Polsce.

Obecnie procedowana jest jedynie część reformy. Opóźnione zostaje wielokrotnie anonsowane przekształcenie OFE, a nadto wbrew wcześniejszym deklaracjom, w upublicznionym projekcie ustawy nie zapisano PTE jako podmiotów uprawnionych do zarządzania PPK. Reforma musi zostać uzupełniona o te dwa elementy, by z sukcesem zrealizować postawione przed nią cele w Planie Budowy Kapitału i w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PTE powinny mieć możliwość zarządzania PPK

Grzegorz Chłopek, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.
Projekt ustawy wymaga moim zdaniem pewnych zmian, dzięki którym więcej osób będzie zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem w ramach tego rozwiązania. Przede wszystkim trzeba umożliwić jak największej liczbie podmiotów tworzenie oferty w ramach PPK. Dzięki dużej konkurencji klienci będą mieli lepszy wybór i obniży to koszty funkcjonowania systemu. Warto, aby ustawodawca umożliwił zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK także PTE.

Zapisy antykoncentracyjne mogą zagrozić reformie

Roman Pałac, prezes zarządu PZU Życie
Zgodnie z projektem ustawy zostanie wprowadzony 15% limit udziału w aktywach całego rynku, powyżej którego instytucje finansowe nie będą mogły pobierać opłaty za zarządzanie, jedynie będą mogły pobierać opłatę od wyników funduszy, maksymalnie 0,1%. W naszej ocenie zapis ten może negatywnie wpłynąć na powszechność i sukces reformy, ponieważ nie wszystkie TFI zdecydują się na oferowanie PPK. Natomiast podmioty z dużą siecią sprzedaży nie będą mogły wykorzystać w pełni całego potencjału dystrybucji.

Podmiotami dopuszczonymi do udziału w programie będą TFI, co wynika z dużego doświadczenia w zarządzaniu aktywami na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W ramach Grupy PZU posiadamy TFI PZU, które jest bardzo doświadczonym asset managerem i stworzy atrakcyjne dla klientów rozwiązanie. Zgodnie z projektem ustawy, opłaty z tytułu dostępu do portalu PPK od dostawców PPK będą podzielone na wstępne (jednorazowa, nie wyższa niż 1 mln zł na instytucję) oraz roczne, nie wyższe niż 0,1% wysokości zgromadzonych aktywów. Jeśli wysokość tych opłat będzie zbliżona do wartości maksymalnych, może to wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania instytucji finansowych oferowaniem produktu PPK, szczególnie wśród TFI z mniejszymi aktywami.

Ubezpieczyciele walczą o udział w PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, zadeklarował, że w ramach konsultacji społecznych Izba złoży propozycje dotyczące udziału ubezpieczycieli w PPK.

Szczegóły dotyczące projektowanych przepisów o PPK oraz pełne komentarze zostaną opublikowane w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 9 z datą wydawniczą 27 lutego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Ubezpieczenia przemysłowe kłopotem Talanx

Grupa Talanx w I poł. 2018 r. kontynuowała dobrą passę rentowności, zarabiając w tym okresie już ponad połowę docelowego wyniku rocznego. Składka...


czytaj dalej

Marsh: Ceny ubezpieczeń dla firm rosną

Ceny ubezpieczeń dla podmiotów działalności gospodarczej wzrosły w II kw. 2018 r., który okazał się trzecim z rzędu kwartałem wzrostu cen tej...


czytaj dalej

Sztuczna inteligencja made in Poland

Krakowska spółka Inssue Technologies we współpracy z Fideltronik oraz Microsoft Polska realizuje pierwsze w Polsce rozwiązanie tworzące...


czytaj dalej

Podcast: Świat bez szkód

Gościem 28. odcinka podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji” jest Radosław Bartosik z firmy Mentax, specjalizującej się likwidacji...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook