Saltus Ubezpieczenia: Holandia z najlepszym systemem ochrony zdrowia
wtorek, 20 lutego 2018 09:36

Z najnowszej edycji Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia wynika, że najlepszy system ochrony zdrowia w Europie ma Holandia. Polska zajmuje w rankingu dopiero 29. miejsce wśród 35 analizowanych państw.

W opublikowanej niedawno kolejnej edycji Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia przeanalizowano systemy ochrony zdrowia w 35 państwach europejskich. Ocena poszczególnych krajów dokonywana jest w 6 kategoriach – prawa pacjenta i dostęp do informacji, czas oczekiwania na pomoc, efektywność systemu ochrony zdrowia, zakres usług, działania prewencyjne oraz dostęp do leków. W ramach każdej z nich istnieje kilka podkategorii, za które przyznawana jest określona liczba punktów sumujących się do 1000. Na pierwszym miejscu z 924 punktami znalazła się Holandia. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria z 898 punktami, a na trzeciej pozycji uplasowała się Dania, która zdobyła 864 punkty. Żadnego punktu nie otrzymał Cypr (z uwagi na to, że nie posiada centralnego systemu ochrony zdrowia), a przedostatniej Rumunii przyznano ich 439.

Polska zebrała jedynie 584 punkty i wspólnie z Węgrami zajęła 29. miejsce w zestawieniu. Choć nasz kraj awansował o dwie pozycje w porównaniu z poprzednim rankingiem, to badanie jednoznacznie pokazuje zły stan opieki zdrowotnej nad Wisłą. Polska otrzymała pozytywne oceny jedynie w 9 z 46 podkategorii, wśród których znalazła się m.in. opieka kardiologiczna, publiczna opieka dentystyczna czy funkcjonowanie SOR. Jednocześnie nasz kraj znajduje się w grupie państw o najdłuższym czasie oczekiwania na operacje czy wykonanie tomografu komputerowego. Równie źle oceniana jest dostępność leczenia onkologicznego oraz szanse na wyleczenie nowotworu.

O powadze problemów, z jakimi boryka się służba zdrowia w Polsce, świadczy również odsetek lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców. Mimo że posiadamy dobrze wykształconą kadrę medyczną, to jest ona wciąż za mało liczna, także z powodu niemałej emigracji zarobkowej. Zajmujemy pod tym względem przedostatnie miejsce w Europie. Ten stan rzeczy ma oczywiście przełożenie na czas oczekiwania na świadczenia – mówi Małgorzata Jackiewicz, dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

W jej ocenie rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do poprawy sytuacji, jest szersze włączenie prywatnych przychodni w system NFZ. Jako przykład ekspertka podaje wspomnianą już Holandię, gdzie podstawą funkcjonowania jest partnerstwo publiczno-prywatne. W jego ramach instytucje rządowe sprawują jedynie nadzór nad realizatorami świadczeń, którymi są prywatne centra medyczne. Zadaniem państwa jest wyznaczanie standardów (określa m.in. zakres podstawowego ubezpieczenia), czuwanie nad jakością oraz dostępnością ochrony dla wszystkich obywateli. Służba zdrowia finansowana jest z trzech źródeł – składek płaconych przez dorosłych obywateli, opłat wnoszonych przez pracodawców oraz środków publicznych. Przy czym rząd opłaca jedynie ubezpieczenie dla osób poniżej 18. roku życia i współfinansuje podstawowy pakiet ubezpieczenia osobom o najniższych dochodach.

Każdy obywatel, który ukończył 18. rok życia, jest zobowiązany do wykupienia podstawowego ubezpieczenia w jednym z funkcjonujących na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. W jego ramach ma zapewnioną m.in. opiekę lekarską, leczenia szpitalne, ratownictwo medyczne oraz dostęp do wybranych leków. Osoby, które pragną korzystać z szerszego zakresu świadczeń, muszą wykupić dodatkowy pakiet ubezpieczenia, niekoniecznie u ubezpieczyciela, u którego płacą za podstawową polisę. Dodatkowe ubezpieczenie może zapewniać m.in. opiekę dentystyczną, zaawansowane formy fizjoterapii czy lepszą opiekę okołoporodową. Państwo w żaden sposób nie reguluje jego zakresu.

Taka organizacja systemu ochrony zdrowia spowodowała, że w centrum uwagi jest pacjent. Towarzystwa ubezpieczeniowe i realizatorzy świadczeń medycznych zabiegają o jego składkę, konkurując między sobą jakością usług, listą placówek, z którymi posiadają podpisane umowy oraz katalogiem świadczeń oferowanych w ramach dodatkowego ubezpieczenia. Należy bowiem pamiętać, że ubezpieczony może raz w roku zmienić dostawcę polisy. O skuteczności tego sposobu organizacji leczenia świadczy m.in. fakt, że na zakup nieobowiązkowego ubezpieczenia zdecydowało się prawie 90% Holendrów – dodaje Małgorzata Jackiewicz.

Ważnym elementem, który wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na pomoc, jest fakt, że głównym jej ogniwem są przychodnie i konsultacje internistyczne. Lekarz ten jest zawsze pierwszym kontaktem i to on decyduje o dalszym leczeniu i potrzebie wykonania badań. Ponadto punkty medyczne i gabinety są rozmieszczone tak, żeby można było dotrzeć do nich z miejsca zamieszkania w ciągu kilku minut.
(AM, źródło: Brandscope)

 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy