Reklama

Marsh: Zarządzanie cyberryzykiem nie nadąża za cyberzagrożeniami
środa, 21 lutego 2018 09:43

Dla większości ankietowanych organizacji cyberbezpieczeństwo jest kluczowym obszarem w zarządzaniu ryzykiem. Mimo to niewiele podmiotów potrafi właściwie zarządzać cyberzagrożeniami – taki wniosek płynie ze wspólnego badania Marsh i Microsoft „By the Numbers: Global Cyber Risk Perception Survey”.

Dwie trzecie respondentów (ponad 1,3 tys. członków kadry kierowniczej firm z całego świata) wskazało cyberbezpieczeństwo jako jeden z pięciu najważniejszych priorytetów w ich organizacjach. Marsh zauważa, że w poprzedniej edycji badania (z 2016 r.) identycznej odpowiedzi na takie samo pytanie udzieliło dwukrotnie mniej ankietowanych.

75% respondentów wskazało ryzyko utraty zysku poprzez możliwą cyberprzestępczość  jako największy czynnik wpływu na ich firmę. Z kolei naruszenie informacji o klientach zdobyło jedynie 55% wskazań. Jedynie 19% badanych zadeklarowało, że ich organizacja jest w stanie odpowiednio zareagować na atak cybernetyczny. Co więcej, tylko 30% twierdzi, że opracowało odpowiedni plan działania na wypadek wystąpienia cyberataku.

- Ryzyko cybernetyczne jest coraz większym priorytetem, przy wzroście wykorzystania technologii w biznesie, a środowisko zagrożeń staje się bardziej złożone – podsumował John Drzik, prezes Zespołu Global Risk and Digital Marsh. – Nadszedł czas, aby organizacje przyjęły bardziej kompleksowe podejście do zarządzania cyberryzykiem, które angażuje cały zespół i obejmuje zapobieganie zagrożeniom, reagowanie na nie, łagodzenie ich skutków oraz ich odpowiedni transfer – dodał.

Według ekspertów Marsh, ważnym krokiem w tym kierunku jest kwantyfikacja ryzyka. Tymczasem z odpowiedzi ankietowanych wynika, że mniej niż 50% organizacji szacuje straty finansowe z potencjalnego ataku cybernetycznego, a tylko 11% spośród nich przeprowadza analizy pod kątem ekonomicznym. Tymczasem raport z badania wskazuje, że takie obliczenia są kluczowym krokiem w pomocy zarządom i innym osobom w opracowywaniu planów strategicznych i decyzji inwestycyjnych, związanych również z zakupem ubezpieczenia cybernetycznego.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika ponadto, że odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym spoczywa przede wszystkim na dziale IT, przy niespójnym zaangażowaniu innych stron w przedsiębiorstwie. 70% respondentów wskazało na IT jako głównego decydenta ds. zarządzania ryzykiem cybernetycznym. 37% wymieniło prezesa/dyrektora generalnego lub zarząd, a 32% wskazało na funkcje odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem.

- Chociaż technologia jest podstawą każdej dobrej strategii cyberbezpieczeństwa, firmy mogą czerpać korzyści z inwestowania w rozwiązania niezwiązane z technologią – np. zarządzanie ryzykiem w ramach holistycznego podejścia – powiedział Matt Penarczyk, wiceprezes i zastępca radcy prawnego Microsoft. – Dzięki m.in. zaawansowanej technologii, narzędziom i szkoleniom, firmy mogą lepiej chronić dane i przygotować się na wypadek przerwy w prowadzeniu działalności czy ryzyka utraty reputacji w wyniku cyberataku – dodał.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Marsh)

 

Vienna Life: Witold Czechowski członkiem zarządu ds. ryzyka

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Witolda Czechowskiego na stanowisko członka zarządu Vienna...


czytaj dalej

Saltus TUW: Robert Łoś zatwierdzony na stanowisku prezesa

18 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Roberta Łosia na stanowisko prezesa zarządu Saltus...


czytaj dalej

Niemcy: Sabotaż cyfrowy w firmach produkcyjnych

2/3 niemieckich przedsiębiorstw produkcyjnych było obiektem ataków cyberprzestępców, które kosztowały przemysł największej gospodarki europejskiej...


czytaj dalej

Marsh&McLennan: Porozumienie w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson

18 września firma Marsh & McLennan Companies (MMC) ogłosiła osiągnięcie porozumienia w sprawie przejęcia Jardine Lloyd Thompson Group (JLT),...


czytaj dalej

Santander Aviva: Rodzinne wzorce motywacją do zakupu polisy

Z badania przeprowadzonego przez Santander Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii wynika, że wzory zachowań ukształtowane...


czytaj dalej

Unilink: Podejście turystów do ubezpieczeń na wyjazd

Z sondy na temat ubezpieczeń turystycznych w minionym sezonie wakacyjnym, przeprowadzonej w placówkach multiagencji Unilink, wynika, że polscy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook