Reklama

Rynek ubezpieczeń: InterRisk stawia na ewolucję
piątek, 02 marca 2018 09:47

Partnerstwo i równowaga – to dwa kluczowe pojęcia w nowej strategii InterRisk na lata 2018-2020. Celem strategicznym ubezpieczyciela jest uzyskanie ponadrynkowego wzrostu dzięki szerokiemu zastosowaniu nowoczesnych, nie tylko technologicznych rozwiązań oraz wzmocnieniu sektora detalicznego, zwłaszcza w niektórych segmentach produktowych.

Piotr Narloch, prezes zarządu towarzystwa podkreślił, że chce budować trwałe relacje na długofalowych wzajemnych korzyściach opartych na równowadze między wszystkimi interesariuszami: ubezpieczycielem, akcjonariuszami, partnerami i klientami.

Rosnąć wyżej niż rynek

Celem ubezpieczyciela jest rozwój powyżej rynkowego tempa wzrostu mierzonego przypisem składki (szacowany na 8,3%). W ramach realizacji tego zamiaru InterRisk chce wzmocnić segment ubezpieczeń detalicznych: komunikacyjnych, zdrowotnych, MSP. Ich pozycja ma dorównać tej, jaką od lat mają ubezpieczenia korporacyjne i specjalistyczne zakładu. W realizacji założonego celu ma pomóc szereg działań. Największy nacisk zostanie położony na know-how, nowoczesne systemy oceny ryzyka i systemy pricingowe oraz usprawnienie procesu likwidacji szkód.

„Komunikacyjne” wyzwanie

W segmencie komunikacyjnym firma chce rosnąć w tempie 7% w skali roku i docelowo osiągnąć poziom 338 mln zł zebranych składek w 2020 roku. Prezes InterRisk zaznaczył, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych – jak i w całym biznesie – wyzwaniem będzie jednoczesne realizowanie celów wzrostu i rentowności.

- Nie obawiamy się sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, bowiem zajmujemy się nimi skutecznie od dziesięcioleci w wielu krajach naszej aktywności. Znamy specyfikę Polski i jest to dla nas jeden z rynków strategicznych – powiedział Piotr Narloch. W uzyskaniu zakładanego wyniku mają pomóc m.in. nowe rozwiązania produktowe, jak np. bardziej elastyczne AC.

Wzmocnienie pozycji w agro

Zakład oczekuje również szybkiego tempa wzrostu w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych oraz osobowych. W pierwszym z segmentów oczekiwany roczny wzrost to 8,9% (do 276 mln zł w 2020 r.), natomiast w drugim – 10,2%, do 138 mln zł. W biznesie rolnym InterRisk planuje wzrost o 31%, do 28 mln zł w kompleksowych ubezpieczeniach dla rolników. – Tam jesteśmy bardzo mocno niedoreprezentowani – wyjaśnił prezes towarzystwa. We wzmocnieniu pozycji mają pomóc m.in. rozwój biznesu od fazy testowej do wdrożenia oraz umieszczenie kompletnej oferty Agro na iPortalu.

Dwukrotny wzrost w biznesie zdrowotnym

Towarzystwo chce też wzmocnić swoją pozycję w ubezpieczeniach prawnych oraz zdrowotnych. Te dwa sektory plus ubezpieczenia dla rolnictwa są postrzegane przez InterRisk jako nisza potencjałowa. W biznesie zdrowotnym firma założyła osiągnięcie w 2020 roku przypisu składki na poziomie 59,7 mln zł (na koniec ub.r. wynik sprzedażowy w tym segmencie wyniósł 30 mln zł). W realizacji tego celu ma pomóc szereg działań, takich jak rozwinięcie oferty w zakresie teleopieki i telemedycyny, postawienie na nowe, proste produkty, rozwinięcie współpracy z placówkami medycznymi oraz stworzenie dedykowanych sił sprzedażowych.

Z kolei w ubezpieczeniach finansowych firma ma wzrosnąć o 2% (do 104 mln zł), a w OC podmiotów gospodarczych – o 6,4% w skali roku (do 98 mln zł).

Polisy z wizytówką

W realizacji strategicznych celów sprzedażowych jedną z kluczowych ról ma odgrywać dopasowanie produktów i usług do rzeczywistych oczekiwań klientów.

- Bardzo ważnym punktem (nowej strategii – AM) będą produkty z wizytówką. Wszystkie nasze produkty ubezpieczeniowe będą sygnowane nazwiskiem osoby, która jest za ten produkt odpowiedzialna – po to, aby ten produkt był produktem absolutnie perfekcyjnie przygotowany – podkreślił Piotr Narloch.

Innym istotnym projektem będzie prototypowanie. Każda innowacja ma zostać poprzedzona badaniem. Tego typu rozwiązanie zostało wprowadzone (w szerokim zakresie) wewnątrz firmy. InterRisk postawi też na proste i czytelne warunki umów, jakość i kulturę procesu likwidacji oraz adekwatność cen.

Bez konfliktów pomiędzy kanałami

Ważną rolę w strategii InterRisk odgrywa multikanałowość. Towarzystwo chce, aby dystrybucja omnichannelowa nie odbywała się na zasadzie przeciwstawiania sobie poszczególnych kanałów (np. agentów i brokerów).

- Zależy nam na tym, aby współpracować z wieloma partnerami z rynku ubezpieczeń, ale eliminować konflikty – zaznaczył Piotr Narloch. Chcemy zbudować multikanałowość w taki sposób, aby poszczególne kanały się uzupełniały, a nie zwalczały – dodał.

W ramach tego obszaru zakład ma także zamiar dostosować formy kontaktu do preferencji klientów. Liczy też na odegranie dużej roli przez bancassurance.

Utrzymanie wysokiej rentowności technicznej

Plany strategiczne InterRisk zakładają także utrzymanie dodatniego wyniku technicznego na wysokim poziomie. Docelowo (w 2020 r.) rentowność techniczna towarzystwa ma przekraczać pułap 50 mln zł. Równolegle wskaźnik ROE brutto (NGAAP) ma sięgnąć 18,2%.

- To są bardzo ambitne cele. Natomiast myślę, że są one bardzo realistyczne i głęboko wierzymy, że w naszym teamie jesteśmy w stanie je realizować – podkreślił Piotr Narloch.

6% wzrostu VIG Polska w ub.r.

Podczas wystąpienia Franza Fuchsa, przewodniczącego rady nadzorczej InterRisk i dyrektora generalnego Vienna Insurance Group Polska, ujawnionych zostało z kolei kilka szczegółów dotyczących osiągnięć i planów VIG w Polsce. Z prezentacji przedstawionej przez menadżera wynikało, że w 2017 roku polski biznes grupy wypracował 3,8 mld zł składek brutto – o 6% więcej niż w roku poprzednim. Plany strategiczne Austriaków przewidują, że do 2020 r. biznes VIG będzie kontrolował 10% rynku nad Wisłą.

Goście

Oprócz władz i pracowników ubezpieczyciela oraz przedstawicieli mediów gośćmi prezentacji strategii InterRisk na lata 2018-2020 byli między innymi: Elżbieta Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink, Artur Pakuła, prezes zarządu Arrant, Alexander Konopka, prezes zarządu Willis Towers Watson Polska, Marek Porczyński, członek zarządu Aon Polska, Aleksander Rutkowski, Head of Sales Finance Nest Bank.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook