Reklama

KNF: Ponad 2 mln zł kar za zbyt niskie składki w „komunikacji”
środa, 14 marca 2018 09:48

Generali TU jest szóstym towarzystwem ukaranym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) za składki nieadekwatne do zobowiązań z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Jednogłośna decyzja o ukaraniu zakładu zapadła 13 marca, podczas trzysta osiemdziesiątego trzeciego posiedzenia Komisji. Sankcja dla ubezpieczyciela to 560 tys. zł za „wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń” w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz AC. W pierwszym przypadku chodziło o umowy z lat 2013 i 2015, natomiast w drugim – z lat 2011-2015.

Jednocześnie KNF umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej naruszenia w/w artykułu w autocasco w latach 2011, 2012 i 2014 z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

W oficjalnym komunikacie ubezpieczyciel wyjaśnia: „W Generali obecnie realizowana jest nowa strategia, której jednym z filarów jest stawianie klienta w centrum naszej uwagi, czyli dostarczanie klientom dobrych produktów za cenę, która odzwierciedla ich ryzyko i zapewnia ochronę oraz obsługę na wysokim poziomie. W celu skutecznego wdrażania tej strategii, już na początku 2016 roku Generali Polska – jako jedna  z pierwszych firm na rynku – dokonała urealnienia cen polis komunikacyjnych, w tym OC p.p.m., lepiej dopasowując je do indywidualnego klienta”.

Generali jest szóstym ubezpieczycielem ukaranym przez nadzór za udział w wojnie cenowej w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, toczonej w latach 2011-2015. Od 29 sierpnia ub.r. KNF nałożyła sankcje na TUZ TUW, Compensa TU (jako następcę prawnego Benefia TU), Link4, Pocztowe TUW i Gothaer TU. Łączna wartość kar finansowych z uwzględnieniem ostatnio ukaranego zakładu wynosi już 2,01 mln zł.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook