Reklama

SN podejmie decyzję w sprawie terminów reklamacji
czwartek, 05 kwietnia 2018 08:37

6 kwietnia Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, stanowiącego, iż w razie niedotrzymania terminu reklamacji (30 dni lub 60 w skomplikowanych przypadkach) przez podmiot rynku finansowego uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta – informuje „Dzielnik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że instytucje finansowe uznają w/w przepis jako domniemanie wzruszalne, czyli – w razie przekroczenia terminu reklamacji klient musi dochodzić swoich praw w sądzie. Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, jest zdania, że w sytuacji, gdy konsument wykracza poza swoje uprawnienia lub jego roszczenie w sposób nieuzasadniony znacznie przekracza wartość umowy, automatyczne uznanie reklamacji byłoby na gruncie obowiązującego prawa krzywdzące dla instytucji finansowej. Identycznie stanowisko zajmuje duża część rynku finansowego. Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, twierdzi z kolei, że nieudzielenie przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację skutkuje jej milczącym uznaniem, czyli rozpatrzeniem zgodnie z wolą klienta. Posłanka Krystyna Skowrońska (PO), współautorka ustawy „reklamacyjnej”, podkreśla, że projektodawcy regulacji chcieli, aby podmioty rynku finansowego odpowiadały na reklamacje w rozsądnym terminie i w tym celu wymyślili taką sankcję, aby motywować firmy do poważnego potraktowania wyznaczonych terminów. Tomasz Młynarski podkreśla jednak, że podzielana przez niego interpretacja art. 8 nie oznacza, iż każde, nawet irracjonalne roszczenia stają się bezwzględnie należne i muszą zostać zaspokojone. Przypomniał, że podlegają one ocenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa (art. 5 kodeksu cywilnego). Zdaniem Olgierda Rudaka, redaktora naczelnego „Czasopisma Lege Artis”, rozstrzygnięcie SN będzie korzystne dla klientów.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 5 kwietnia, Patryk Słowik „Sąd nad korporacjami finansowymi”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook