Reklama

SN podejmie decyzję w sprawie terminów reklamacji
czwartek, 05 kwietnia 2018 08:37

6 kwietnia Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, stanowiącego, iż w razie niedotrzymania terminu reklamacji (30 dni lub 60 w skomplikowanych przypadkach) przez podmiot rynku finansowego uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta – informuje „Dzielnik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że instytucje finansowe uznają w/w przepis jako domniemanie wzruszalne, czyli – w razie przekroczenia terminu reklamacji klient musi dochodzić swoich praw w sądzie. Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, jest zdania, że w sytuacji, gdy konsument wykracza poza swoje uprawnienia lub jego roszczenie w sposób nieuzasadniony znacznie przekracza wartość umowy, automatyczne uznanie reklamacji byłoby na gruncie obowiązującego prawa krzywdzące dla instytucji finansowej. Identycznie stanowisko zajmuje duża część rynku finansowego. Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, twierdzi z kolei, że nieudzielenie przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację skutkuje jej milczącym uznaniem, czyli rozpatrzeniem zgodnie z wolą klienta. Posłanka Krystyna Skowrońska (PO), współautorka ustawy „reklamacyjnej”, podkreśla, że projektodawcy regulacji chcieli, aby podmioty rynku finansowego odpowiadały na reklamacje w rozsądnym terminie i w tym celu wymyślili taką sankcję, aby motywować firmy do poważnego potraktowania wyznaczonych terminów. Tomasz Młynarski podkreśla jednak, że podzielana przez niego interpretacja art. 8 nie oznacza, iż każde, nawet irracjonalne roszczenia stają się bezwzględnie należne i muszą zostać zaspokojone. Przypomniał, że podlegają one ocenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa (art. 5 kodeksu cywilnego). Zdaniem Olgierda Rudaka, redaktora naczelnego „Czasopisma Lege Artis”, rozstrzygnięcie SN będzie korzystne dla klientów.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 5 kwietnia, Patryk Słowik „Sąd nad korporacjami finansowymi”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook