SN podejmie decyzję w sprawie terminów reklamacji
czwartek, 05 kwietnia 2018 08:37

6 kwietnia Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji, stanowiącego, iż w razie niedotrzymania terminu reklamacji (30 dni lub 60 w skomplikowanych przypadkach) przez podmiot rynku finansowego uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta – informuje „Dzielnik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że instytucje finansowe uznają w/w przepis jako domniemanie wzruszalne, czyli – w razie przekroczenia terminu reklamacji klient musi dochodzić swoich praw w sądzie. Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, jest zdania, że w sytuacji, gdy konsument wykracza poza swoje uprawnienia lub jego roszczenie w sposób nieuzasadniony znacznie przekracza wartość umowy, automatyczne uznanie reklamacji byłoby na gruncie obowiązującego prawa krzywdzące dla instytucji finansowej. Identycznie stanowisko zajmuje duża część rynku finansowego. Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, twierdzi z kolei, że nieudzielenie przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację skutkuje jej milczącym uznaniem, czyli rozpatrzeniem zgodnie z wolą klienta. Posłanka Krystyna Skowrońska (PO), współautorka ustawy „reklamacyjnej”, podkreśla, że projektodawcy regulacji chcieli, aby podmioty rynku finansowego odpowiadały na reklamacje w rozsądnym terminie i w tym celu wymyślili taką sankcję, aby motywować firmy do poważnego potraktowania wyznaczonych terminów. Tomasz Młynarski podkreśla jednak, że podzielana przez niego interpretacja art. 8 nie oznacza, iż każde, nawet irracjonalne roszczenia stają się bezwzględnie należne i muszą zostać zaspokojone. Przypomniał, że podlegają one ocenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa (art. 5 kodeksu cywilnego). Zdaniem Olgierda Rudaka, redaktora naczelnego „Czasopisma Lege Artis”, rozstrzygnięcie SN będzie korzystne dla klientów.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 5 kwietnia, Patryk Słowik „Sąd nad korporacjami finansowymi”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook