Prokuratura Krajowa: Więcej postępowań ws. błędów medycznych
piątek, 06 kwietnia 2018 08:39

W ubiegłym roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15% więcej postępowań niż w 2016 roku (4963 sprawy). Spośród wszystkich postępowań 60% (3374) stanowiły sprawy ze skutkiem w postaci śmierci pokrzywdzonego pacjenta – podała Prokuratura Krajowa.

PK poinformowała, że większa liczba postępowań prowadzonych o tego typu przestępstwa jest m.in. efektem utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcia do prowadzenia części takich spraw przez prokuratury okręgowe. Dzięki tym działaniom poprawiła się jakość postępowań dotyczących błędów medycznych. Prokuratorzy w większym stopniu niż dotychczas osobiście wykonują czynności procesowe, w tym np. przesłuchania świadków.

Z analizy przeprowadzonej przez Departament Postępowania Przygotowawczego, Dział do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej wynika, że najwięcej spraw o błędy medyczne prowadzonych było w okręgach prokuratur regionalnych: w Gdańsku (771 spraw), we Wrocławiu (651), w Katowicach (648), w Łodzi (633), w Krakowie (574) i w Warszawie (492).

W samych prokuraturach regionalnych, w których utworzono specjalne wydziały, prowadzono łącznie 726 spraw dotyczących błędów medycznych. To o 57% więcej niż przed rokiem. Natomiast we wszystkich prokuraturach okręgowych prowadzono łącznie 1873 sprawy (+78% r/r). W prokuraturach rejonowych było prowadzonych 3077 spraw – o prawie 11% więcej niż rok wcześniej. PK wyjaśniła, że to skutek m.in. tego, iż postępowania coraz częściej są prowadzone przez bardziej doświadczonych prokuratorów z jednostek wyższego szczebla: prokuratur okręgowych i regionalnych.

W porównaniu do 2016 r. wzrosła też liczba nowych spraw wszczynanych o błędy medyczne. W ub.r. wszczęto 2367 takich postępowań, o ponad 8% więcej niż przed rokiem (2187).

O prawie 16% (z 3634 do 4206 spraw) zwiększyła się również liczba postępowań kończonych przez prokuratorów. Decyzjami merytorycznymi zakończono 2002 sprawy (13%), w tym 139 aktem oskarżenia (23%), 2 – wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. W 248 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, a w 1613 umorzyła postępowanie. Sprawy zakończone aktem oskarżenie lub wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze stanowiły zatem ponad 7% postępowań zakończonych decyzjami merytorycznymi.
(AM, źródło: PK)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook