Reklama

NSA: Oddalenie skargi kasacyjnej PZU SA
piątek, 13 kwietnia 2018 08:44

12 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) oddalił skargę kasacyjną PZU SA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ze skargi ubezpieczyciela na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z 7 czerwca 2016 r. nakładającej na firmę karę finansową za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa.

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA (sygn. akt. VI SA/Wa 1651/16) wyjaśnił, iż nie dopatrzył się uchybień w prowadzonym przez KNF postępowaniu administracyjnym, a wydana przez nadzór decyzja jest prawidłowa. Zdaniem NSA istniały podstawy do wydania zaskarżonej decyzji, a sąd nie znalazł podstaw do jej uchylenia.

Przedmiotem skargi kasacyjnej PZU SA była decyzja, jaka zapadła podczas trzysta dziesiątego posiedzenia KNF. Wówczas to Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję z 3 września 2013 r. w sprawie nałożenia na PZU SA 150 tys. zł kary za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Po uchyleniu wcześniejszej decyzji nadzór zmienił wysokość kary na 130 tys. zł oraz umorzył w części postępowanie administracyjne w odniesieniu do dwóch stwierdzonych w decyzji z 3 września przypadków dotyczących niewypłacenia odszkodowań z OC ppm.
(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook