Reklama

Prawo: Ułatwienie dla poszkodowanych w sklepie wielkopowierzchniowym
poniedziałek, 07 maja 2018 08:51

Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł, iż sklepy wielkopowierzchniowe są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch siłami przyrody, a ich odpowiedzialność za szkody jest prostsza do wykazania – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku SA z 8 grudnia 2017 r. (sygn. akt I ACa 454/17) stwierdzono, że nie ma wątpliwości, iż sklep wielkopowierzchniowy spełnia definicję przedsiębiorstwa wprawianego w ruch siłami przyrody, gdyż korzystanie z nich (w przypadku wszystkich urządzeń automatycznych) jest niezbędne do jego funkcjonowania. „DGP” wskazuje, że praktyczną konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest ułatwienie dochodzenia odszkodowania przez osoby, które odniosły obrażenia wskutek upadku ze sklepowych schodów ruchomych czy nawet pośliźnięcia się na mokrej podłodze. Zdaniem SA ze względu na konieczność szerokiego traktowania ruchu przedsiębiorstwa nawet w przypadku urazu powstałego bez bezpośredniej zależności pomiędzy użyciem sił przyrody i szkodą zastosowanie znajdzie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 7 maja kwietnia, Patryk Słowik „Odszkodowanie za uraz w markecie”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook