Reklama

Prawo: Pestka warta 5 tys. zł
poniedziałek, 07 maja 2018 08:52

Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał 5 tys. zł za ząb złamany na pestce daktyla. Owoc pochodził z opakowania, na którym napisano, że znajdujące się w środku daktyle są bez pestek – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta tłumaczy, że sprawa dotyczyła nadłamania protezy siekacza kobiety pracującej w obsłudze celnej, która wskutek urazu odczuwała dyskomfort, gdyż w swojej pracy stale stykała się z klientami. Dodatkowym problemem były trudności w spożywaniu pokarmów. Poszkodowana zażądała odszkodowania od producenta daktyli, domagając się pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego oraz zadośćuczynienia za krzywdę. „Rz” podkreśla, że kobieta nie chciała korzystać z usług publicznej służby zdrowia, deklarując brak zaufania do niej. Koszt leczenia został wyceniony na nieco ponad 6 tys. zł. Pozwany skierował powódkę do swojego ubezpieczyciela, a ten odmówił wypłaty świadczenia ze względu na brak odpowiedzialności producenta daktyli. Sąd I instancji dał wiarę powódce w kwestii okoliczności zdarzenia, tym bardziej że jej wersję potwierdził świadek, a uprawdopodobniły sama pestka oraz ekspertyza biegłego sądowego. Dlatego potraktował uszkodzenie protezy zęba na mostku jak uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 kodeksu cywilnego i zasądził 1600 zł odszkodowania oraz 4 tys. zł zadośćuczynienia plus odsetki. W apelacji Sąd Okręgowy w Lublinie ocenił, iż sąd I instancji nie wykroczył poza granice swobodnej oceny dowodów. Przypomniał też, że zgodnie z Dyrektywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezależną od winy producenta, dotyczy każdej rzeczy ruchomej, nawet będącej częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. W prawomocnym wyroku z 25 stycznia (sygnatura akt: II Ca 852/17) SO odrzucił apelację niemal w całości.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 7 maja, Dorota Gajos-Kaniewska „Rekompensata dla konsumenta od producenta produktu, który wyrządził szkodę”:
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

FRRF: Agnieszka Wachnicka nowym prezesem Fundacji

Od września Agnieszka Wachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) – organizacji, której zadaniem jest dbałość o...


czytaj dalej

Aon: organiczny wzrost w rozwiązaniach reasekuracyjnych

Dział rozwiązań reasekuracyjnych Aon odnotował w II kw. 2018 r. organiczny wzrost obrotów o 8%.

Do wzrostu przyczyniło się przede wszystkim...


czytaj dalej

Lloyd’s: Podwójna rola rynku i regulatora

Lloyd’s of London dokonuje przeglądu wszystkich aspektów swojej działalności, w tym liczącej setki lat struktury, aby potwierdzić, że jest...


czytaj dalej

Lekarz w telefonie dostępny też za granicą

Wiedza Polaków na temat możliwości zapewnienia sobie ochrony medycznej na czas zagranicznego wyjazdu systematycznie rośnie. Pokazują to badania...


czytaj dalej

MetLife: Bezpieczne Dziecko Premium ze zniżką

Z myślą o zbliżającym się nowym roku szkolnym MetLife przygotowało specjalną ofertę promocyjną. Klienci, którzy między 9 sierpnia a 13 września...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook