Reklama

Prawo: Pestka warta 5 tys. zł
poniedziałek, 07 maja 2018 08:52

Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał 5 tys. zł za ząb złamany na pestce daktyla. Owoc pochodził z opakowania, na którym napisano, że znajdujące się w środku daktyle są bez pestek – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta tłumaczy, że sprawa dotyczyła nadłamania protezy siekacza kobiety pracującej w obsłudze celnej, która wskutek urazu odczuwała dyskomfort, gdyż w swojej pracy stale stykała się z klientami. Dodatkowym problemem były trudności w spożywaniu pokarmów. Poszkodowana zażądała odszkodowania od producenta daktyli, domagając się pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego oraz zadośćuczynienia za krzywdę. „Rz” podkreśla, że kobieta nie chciała korzystać z usług publicznej służby zdrowia, deklarując brak zaufania do niej. Koszt leczenia został wyceniony na nieco ponad 6 tys. zł. Pozwany skierował powódkę do swojego ubezpieczyciela, a ten odmówił wypłaty świadczenia ze względu na brak odpowiedzialności producenta daktyli. Sąd I instancji dał wiarę powódce w kwestii okoliczności zdarzenia, tym bardziej że jej wersję potwierdził świadek, a uprawdopodobniły sama pestka oraz ekspertyza biegłego sądowego. Dlatego potraktował uszkodzenie protezy zęba na mostku jak uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 kodeksu cywilnego i zasądził 1600 zł odszkodowania oraz 4 tys. zł zadośćuczynienia plus odsetki. W apelacji Sąd Okręgowy w Lublinie ocenił, iż sąd I instancji nie wykroczył poza granice swobodnej oceny dowodów. Przypomniał też, że zgodnie z Dyrektywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezależną od winy producenta, dotyczy każdej rzeczy ruchomej, nawet będącej częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. W prawomocnym wyroku z 25 stycznia (sygnatura akt: II Ca 852/17) SO odrzucił apelację niemal w całości.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 7 maja, Dorota Gajos-Kaniewska „Rekompensata dla konsumenta od producenta produktu, który wyrządził szkodę”:
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook