Prawo: Pestka warta 5 tys. zł
poniedziałek, 07 maja 2018 08:52

Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał 5 tys. zł za ząb złamany na pestce daktyla. Owoc pochodził z opakowania, na którym napisano, że znajdujące się w środku daktyle są bez pestek – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta tłumaczy, że sprawa dotyczyła nadłamania protezy siekacza kobiety pracującej w obsłudze celnej, która wskutek urazu odczuwała dyskomfort, gdyż w swojej pracy stale stykała się z klientami. Dodatkowym problemem były trudności w spożywaniu pokarmów. Poszkodowana zażądała odszkodowania od producenta daktyli, domagając się pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego oraz zadośćuczynienia za krzywdę. „Rz” podkreśla, że kobieta nie chciała korzystać z usług publicznej służby zdrowia, deklarując brak zaufania do niej. Koszt leczenia został wyceniony na nieco ponad 6 tys. zł. Pozwany skierował powódkę do swojego ubezpieczyciela, a ten odmówił wypłaty świadczenia ze względu na brak odpowiedzialności producenta daktyli. Sąd I instancji dał wiarę powódce w kwestii okoliczności zdarzenia, tym bardziej że jej wersję potwierdził świadek, a uprawdopodobniły sama pestka oraz ekspertyza biegłego sądowego. Dlatego potraktował uszkodzenie protezy zęba na mostku jak uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 kodeksu cywilnego i zasądził 1600 zł odszkodowania oraz 4 tys. zł zadośćuczynienia plus odsetki. W apelacji Sąd Okręgowy w Lublinie ocenił, iż sąd I instancji nie wykroczył poza granice swobodnej oceny dowodów. Przypomniał też, że zgodnie z Dyrektywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezależną od winy producenta, dotyczy każdej rzeczy ruchomej, nawet będącej częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. W prawomocnym wyroku z 25 stycznia (sygnatura akt: II Ca 852/17) SO odrzucił apelację niemal w całości.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 7 maja, Dorota Gajos-Kaniewska „Rekompensata dla konsumenta od producenta produktu, który wyrządził szkodę”:
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

PZUW: Jakub Papuga zatwierdzony jako członek zarządu ds. ryzyka

18 maja na trzysta dziewięćdziesiątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jakuba Papugi na...


czytaj dalej

MediSky: Arkadiusz Piątek nowym dyrektorem generalnym na Polskę

Firma MediSky International mianowała Arkadiusza Piątka nowym dyrektorem generalnym na Polskę. Będzie on odpowiedzialny za wypracowanie...


czytaj dalej

KE: Propozycje zmian w dyrektywie komunikacyjnej

24 maja Komisja Europejska (KE) zaproponowała dokonanie korekt w przepisach Unii Europejskiej (UE) dotyczących ubezpieczeń pojazdów. Celem zmian...


czytaj dalej

Lloyd’s: Licencja dla brukselskiej spółki zależnej

23 maja Lloyd’s poinformował o uzyskaniu licencji Narodowego Banku Belgii dla Lloyd’s Insurance Company (Lloyd’s Brussels). Nowa spółka zależna...


czytaj dalej

Dostawcy i kierowcy Uber pod ochroną AXA

Partner Promotion – taką nazwę nosi katalog bezpłatnych ubezpieczeń dla kierowców i dostawców z Polski i innych krajów europejskich, wprowadzony...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lamparty dla PZU i Link4

Lamparty 2018 wręczone. Tytuł najbardziej podziwianej kreacji marki ubezpieczeniowej po raz kolejny trafił do PZU. Drugie miejsce zajęła Aviva, a...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook