Reklama

Prawo: Pestka warta 5 tys. zł
poniedziałek, 07 maja 2018 08:52

Sąd Okręgowy w Lublinie przyznał 5 tys. zł za ząb złamany na pestce daktyla. Owoc pochodził z opakowania, na którym napisano, że znajdujące się w środku daktyle są bez pestek – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta tłumaczy, że sprawa dotyczyła nadłamania protezy siekacza kobiety pracującej w obsłudze celnej, która wskutek urazu odczuwała dyskomfort, gdyż w swojej pracy stale stykała się z klientami. Dodatkowym problemem były trudności w spożywaniu pokarmów. Poszkodowana zażądała odszkodowania od producenta daktyli, domagając się pokrycia kosztów leczenia stomatologicznego oraz zadośćuczynienia za krzywdę. „Rz” podkreśla, że kobieta nie chciała korzystać z usług publicznej służby zdrowia, deklarując brak zaufania do niej. Koszt leczenia został wyceniony na nieco ponad 6 tys. zł. Pozwany skierował powódkę do swojego ubezpieczyciela, a ten odmówił wypłaty świadczenia ze względu na brak odpowiedzialności producenta daktyli. Sąd I instancji dał wiarę powódce w kwestii okoliczności zdarzenia, tym bardziej że jej wersję potwierdził świadek, a uprawdopodobniły sama pestka oraz ekspertyza biegłego sądowego. Dlatego potraktował uszkodzenie protezy zęba na mostku jak uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 § 1 kodeksu cywilnego i zasądził 1600 zł odszkodowania oraz 4 tys. zł zadośćuczynienia plus odsetki. W apelacji Sąd Okręgowy w Lublinie ocenił, iż sąd I instancji nie wykroczył poza granice swobodnej oceny dowodów. Przypomniał też, że zgodnie z Dyrektywą 1999/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niezależną od winy producenta, dotyczy każdej rzeczy ruchomej, nawet będącej częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej. W prawomocnym wyroku z 25 stycznia (sygnatura akt: II Ca 852/17) SO odrzucił apelację niemal w całości.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 7 maja, Dorota Gajos-Kaniewska „Rekompensata dla konsumenta od producenta produktu, który wyrządził szkodę”:
http://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

UKNF: Brytyjski nadzór uruchomił nabór notyfikacji w ramach TPR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) uruchomił nabór...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?

W 49. odcinku podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”, zatytułowanym „Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?” tematem rozmowy...


czytaj dalej

Reso/Balcia: Podsumowanie ubiegłego roku

Reso Europa Service oraz Balcia Insurance SE podsumowały miniony rok. Do najważniejszych zjawisk oraz przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook