Reklama

Prawo: Brak zabezpieczeń zwiększa poziom odpowiedzialności
wtorek, 08 maja 2018 08:28

Sąd Najwyższy uznał, że jeśli przedsiębiorstwo energetyczne nie ogrodziło urządzeń pod napięciem, to będzie odpowiadać za wypadki nawet wówczas, gdy dojdzie do nich z winy poszkodowanego – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że wyrok SN zapadł w sprawie, która zaczęła się w maju 2008 roku i dotyczyła porażenia prądem nastolatka wchodzącego na nieogrodzoną stację transformatorową należącą do PKP Energetyka. Chłopak doznał ciężkich obrażeń, w wyniku których został inwalidą. PZU, który ubezpieczał spółkę, przyznał 70 tys. zł odszkodowania, ale uznał jednocześnie, iż nastolatek, będąc świadomym zagrożeń wynikających z zabaw na urządzeniach elektrycznych, przyczynił się do zdarzenia. Dlatego zakład wypłacił tylko 14 tys. zł. Rodzice chłopaka w jego imieniu pozwali ubezpieczyciela, domagając się 250 tys. zł. Sąd I instancji uznał roszczenie, ale też ocenił przyczynienie na 50%, zasądzając dodatkowo 111 tys. zł. W II instancji oddalono apelację rodziców. Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, iż od nastolatka można wymagać pewnej dbałości o bezpieczeństwo, ale nie musi on być w pełni świadom wszystkich zagrożeń. Jednocześnie SN podkreślił, że ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenie stacji transformatorowej odpowiedzialność spółki była wyższa niż oceniono w poprzednich instancjach. Sąd obniżył stopień przyczynienia się chłopaka do poziomu 25% i przyznał 173,5 tys. zł plus odsetki (wyrok z 21 marca 2018 r., sygn. akt V CSK 355/17.).

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 8 maja, Michał Culepa „Urządzenia pod napięciem powinny być ogrodzone”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook