Reklama

InterRisk zostanie udziałowcem TUW „TUW”
wtorek, 08 maja 2018 08:46

9 i 12 kwietnia zawarto strategiczne umowy pomiędzy InterRisk a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” („TUW”) oraz MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce). Dotyczą one objęcia przez spółkę z grupy VIG istotnego pakietu udziałów w „TUW” w drodze nabycia aktywów należących do tej pory do MACIF oraz podmiotów z grupy MACIF, jak również objęcia nowych udziałów powstałych w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa.

W wyniku transakcji InterRisk stanie się znaczącym udziałowcem i partnerem „TUW”, jednak nie będzie podmiotem dominującym w kontekście podziału głosów na Walnym Zgromadzeniu towarzystwa. Umowa inwestycyjna pomiędzy zakładami gwarantuje poszanowanie i utrzymanie wzajemności ubezpieczeniowej przez „TUW” oraz podmiotowości jej członków posiadających prawo głosu na WZ oraz ich udział w organie nadzorującym. InterRisk poinformował w komunikacie, że celem podjęcia strategicznej współpracy z „TUW” jest „wzmocnienie pozycji obu podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń. (…) Dla MACIF niniejsza transakcja oznacza możliwość większego zaangażowania się w budowanie przewagi konkurencyjnej na swoich rynkach strategicznych. Zaangażowanie kapitałowe w TUW <TUW> jest dla Vienna Insurance Group kolejnym krokiem w kierunku umocnienia pozycji na kluczowym dla Grupy VIG polskim rynku ubezpieczeń” – głosi komunikat.

Transakcja zostanie sfinalizowania po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (27 kwietnia InterRisk złożyło odpowiedni wniosek w UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zatwierdzeniu przez organy statutowe obu towarzystw.

- Inicjatywa InterRisk doskonale wpisuje się w strategię Grupy VIG, która zakłada, że osiągniemy na polskim rynku ubezpieczeń 10% udział. Będziemy dążyć do zachowania odrębnej tożsamości i specyfiki działania „TUW”, jednocześnie zapewniając jako Vienna Insurance Group fachowe wsparcie w kluczowych obszarach działalności – komentuje Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

- Strategia InterRisk na lata 2018-2020 zakłada jak najszerszą kooperację z partnerami w celu tworzenia oferty komplementarnej i korzystnej dla klientów. Współpraca z „TUW” taką synergię znakomicie buduje – mówi Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk.

- Nasze firmy wzajemnie skorzystają ze swoich silnych stron, tworząc wiarygodny, nowoczesny potencjał, zdolny do szybkiego rozwoju – mówi Ewa Stachura-Kruszewska, prezes zarządu „TUW”.

- Transakcja ta wzmacnia bezpieczeństwo towarzystwa przy zachowaniu w pełni dotychczasowych uprawnień członków towarzystwa we wpływaniu na jego strategię rozwoju – mówi Henryk Dankowiakowski, przewodniczący rady nadzorczej „TUW”.

InterRisk ma zamiar przejąć około 56,83% udziałów w kapitale zakładowym „TUW” oraz ponad 51% w kapitale udziałowym. Skutkiem realizacji koncentracji, o której mowa w zgłoszeniu do UOKiK, będzie objęcie około 34,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu „TUW”, co nie oznacza możliwości sprawowania samodzielnej kontroli nad towarzystwem w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). InterRisk podkreśla, że złożenie zgłoszenia zamiaru koncentracji wynika z intencji zapewnienia możliwie najszerszej transparentności procesu inwestycyjnego oraz obowiązku weryfikacji skutków zamierzonej transakcji przez organ ochrony konkurencji.

W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej InterRisk jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-4 oraz 6-18 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz reasekuracji czynnej. Z kolei podstawowym przedmiotem działalności „TUW” jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej majątkowej i osobowej. Towarzystwo jest uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-18 działu II wymienionych w w/w załączniku oraz reasekuracji czynnej.

Na koniec 2017 roku InterRisk legitymowało się przypisem składki na poziomie 924,6 mln zł, co zapewniło towarzystwu 2,17% udziału w sektorze non-life. Z kolei „TUW” zebrało 698,3 mln zł składek brutto, a jego udział w wyniku działu II sięgnął 0,99%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

UKNF: Brytyjski nadzór uruchomił nabór notyfikacji w ramach TPR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) uruchomił nabór...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?

W 49. odcinku podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”, zatytułowanym „Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?” tematem rozmowy...


czytaj dalej

Reso/Balcia: Podsumowanie ubiegłego roku

Reso Europa Service oraz Balcia Insurance SE podsumowały miniony rok. Do najważniejszych zjawisk oraz przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook