Reklama

InterRisk zostanie udziałowcem TUW „TUW”
wtorek, 08 maja 2018 08:46

9 i 12 kwietnia zawarto strategiczne umowy pomiędzy InterRisk a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” („TUW”) oraz MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce). Dotyczą one objęcia przez spółkę z grupy VIG istotnego pakietu udziałów w „TUW” w drodze nabycia aktywów należących do tej pory do MACIF oraz podmiotów z grupy MACIF, jak również objęcia nowych udziałów powstałych w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa.

W wyniku transakcji InterRisk stanie się znaczącym udziałowcem i partnerem „TUW”, jednak nie będzie podmiotem dominującym w kontekście podziału głosów na Walnym Zgromadzeniu towarzystwa. Umowa inwestycyjna pomiędzy zakładami gwarantuje poszanowanie i utrzymanie wzajemności ubezpieczeniowej przez „TUW” oraz podmiotowości jej członków posiadających prawo głosu na WZ oraz ich udział w organie nadzorującym. InterRisk poinformował w komunikacie, że celem podjęcia strategicznej współpracy z „TUW” jest „wzmocnienie pozycji obu podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń. (…) Dla MACIF niniejsza transakcja oznacza możliwość większego zaangażowania się w budowanie przewagi konkurencyjnej na swoich rynkach strategicznych. Zaangażowanie kapitałowe w TUW <TUW> jest dla Vienna Insurance Group kolejnym krokiem w kierunku umocnienia pozycji na kluczowym dla Grupy VIG polskim rynku ubezpieczeń” – głosi komunikat.

Transakcja zostanie sfinalizowania po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (27 kwietnia InterRisk złożyło odpowiedni wniosek w UOKiK) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zatwierdzeniu przez organy statutowe obu towarzystw.

- Inicjatywa InterRisk doskonale wpisuje się w strategię Grupy VIG, która zakłada, że osiągniemy na polskim rynku ubezpieczeń 10% udział. Będziemy dążyć do zachowania odrębnej tożsamości i specyfiki działania „TUW”, jednocześnie zapewniając jako Vienna Insurance Group fachowe wsparcie w kluczowych obszarach działalności – komentuje Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

- Strategia InterRisk na lata 2018-2020 zakłada jak najszerszą kooperację z partnerami w celu tworzenia oferty komplementarnej i korzystnej dla klientów. Współpraca z „TUW” taką synergię znakomicie buduje – mówi Piotr Narloch, prezes zarządu InterRisk.

- Nasze firmy wzajemnie skorzystają ze swoich silnych stron, tworząc wiarygodny, nowoczesny potencjał, zdolny do szybkiego rozwoju – mówi Ewa Stachura-Kruszewska, prezes zarządu „TUW”.

- Transakcja ta wzmacnia bezpieczeństwo towarzystwa przy zachowaniu w pełni dotychczasowych uprawnień członków towarzystwa we wpływaniu na jego strategię rozwoju – mówi Henryk Dankowiakowski, przewodniczący rady nadzorczej „TUW”.

InterRisk ma zamiar przejąć około 56,83% udziałów w kapitale zakładowym „TUW” oraz ponad 51% w kapitale udziałowym. Skutkiem realizacji koncentracji, o której mowa w zgłoszeniu do UOKiK, będzie objęcie około 34,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu „TUW”, co nie oznacza możliwości sprawowania samodzielnej kontroli nad towarzystwem w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). InterRisk podkreśla, że złożenie zgłoszenia zamiaru koncentracji wynika z intencji zapewnienia możliwie najszerszej transparentności procesu inwestycyjnego oraz obowiązku weryfikacji skutków zamierzonej transakcji przez organ ochrony konkurencji.

W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej InterRisk jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-4 oraz 6-18 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz reasekuracji czynnej. Z kolei podstawowym przedmiotem działalności „TUW” jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej majątkowej i osobowej. Towarzystwo jest uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia w grupach 1-18 działu II wymienionych w w/w załączniku oraz reasekuracji czynnej.

Na koniec 2017 roku InterRisk legitymowało się przypisem składki na poziomie 924,6 mln zł, co zapewniło towarzystwu 2,17% udziału w sektorze non-life. Z kolei „TUW” zebrało 698,3 mln zł składek brutto, a jego udział w wyniku działu II sięgnął 0,99%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

FRRF: Agnieszka Wachnicka nowym prezesem Fundacji

Od września Agnieszka Wachnicka obejmie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) – organizacji, której zadaniem jest dbałość o...


czytaj dalej

Aon: organiczny wzrost w rozwiązaniach reasekuracyjnych

Dział rozwiązań reasekuracyjnych Aon odnotował w II kw. 2018 r. organiczny wzrost obrotów o 8%.

Do wzrostu przyczyniło się przede wszystkim...


czytaj dalej

Lloyd’s: Podwójna rola rynku i regulatora

Lloyd’s of London dokonuje przeglądu wszystkich aspektów swojej działalności, w tym liczącej setki lat struktury, aby potwierdzić, że jest...


czytaj dalej

Lekarz w telefonie dostępny też za granicą

Wiedza Polaków na temat możliwości zapewnienia sobie ochrony medycznej na czas zagranicznego wyjazdu systematycznie rośnie. Pokazują to badania...


czytaj dalej

MetLife: Bezpieczne Dziecko Premium ze zniżką

Z myślą o zbliżającym się nowym roku szkolnym MetLife przygotowało specjalną ofertę promocyjną. Klienci, którzy między 9 sierpnia a 13 września...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook