Reklama

EIOPA: Ruszyły stress-testy dla ubezpieczycieli i reasekuratorów
wtorek, 15 maja 2018 08:45

14 maja Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) rozpoczął czwarte testy warunków skrajnych (stress-testy) dla europejskiego sektora ubezpieczeń i reasekuracji.

W przypadku każdego ze stress-testów EIOPA dostosowuje zakres i scenariusze do zmian warunków rynkowych i ich potencjalnych negatywnych skutków dla ubezpieczycieli i reasekuratorów. Tegoroczne testy warunków skrajnych obejmują następujące scenariusze:

1. gwałtowny i nagły wzrost stóp procentowych spowodowany zarówno zmianą stóp wolnych od ryzyka w górę, jak i znacznym wzrostem presji inflacyjnych (opracowane we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego – ESRB);
2. przedłużający się okres wyjątkowo niskich stóp procentowych (opracowane we współpracy z ESRB);
3. seria katastrof naturalnych (np. burze, trzęsienia ziemi, powodzie) w całej Europie.
Podczas stress-testów zebrane zostaną również informacje na temat podatności na ryzyko cybernetyczne i najlepszych praktyk w zakresie radzenia sobie z cyberryzykiem.

W tegorocznych testach warunków skrajnych uczestniczyć będą 42 europejskie grupy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne z Austrii, Belgii, Danii Niemiec, Francji, Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. Reprezentują one około 78% rynku europejskiego, obliczanego na podstawie sumy skonsolidowanych aktywów grupy zgodnie z dyrektywą Solvency II.

Ostatecznym terminem przekazania wyników stress-testów do właściwych organów krajowych jest 16 sierpnia 2018 r. Publikacja wyników testu warunków skrajnych jest planowana na styczeń 2019 r.
(AM, źródło: EIOPA)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook