Reklama

EIOPA: Ruszyły stress-testy dla ubezpieczycieli i reasekuratorów
wtorek, 15 maja 2018 08:45

14 maja Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) rozpoczął czwarte testy warunków skrajnych (stress-testy) dla europejskiego sektora ubezpieczeń i reasekuracji.

W przypadku każdego ze stress-testów EIOPA dostosowuje zakres i scenariusze do zmian warunków rynkowych i ich potencjalnych negatywnych skutków dla ubezpieczycieli i reasekuratorów. Tegoroczne testy warunków skrajnych obejmują następujące scenariusze:

1. gwałtowny i nagły wzrost stóp procentowych spowodowany zarówno zmianą stóp wolnych od ryzyka w górę, jak i znacznym wzrostem presji inflacyjnych (opracowane we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego – ESRB);
2. przedłużający się okres wyjątkowo niskich stóp procentowych (opracowane we współpracy z ESRB);
3. seria katastrof naturalnych (np. burze, trzęsienia ziemi, powodzie) w całej Europie.
Podczas stress-testów zebrane zostaną również informacje na temat podatności na ryzyko cybernetyczne i najlepszych praktyk w zakresie radzenia sobie z cyberryzykiem.

W tegorocznych testach warunków skrajnych uczestniczyć będą 42 europejskie grupy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne z Austrii, Belgii, Danii Niemiec, Francji, Holandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Norwegii, Hiszpanii i Szwecji. Reprezentują one około 78% rynku europejskiego, obliczanego na podstawie sumy skonsolidowanych aktywów grupy zgodnie z dyrektywą Solvency II.

Ostatecznym terminem przekazania wyników stress-testów do właściwych organów krajowych jest 16 sierpnia 2018 r. Publikacja wyników testu warunków skrajnych jest planowana na styczeń 2019 r.
(AM, źródło: EIOPA)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Simplesurance: Z Berlina do USA

Simplesurance to kolejny start-up z branży insurtech, który zmierza do dokonania transformacji w ubezpieczeniach. Mieści się w Berlinie, gdzie ma...
czytaj dalej

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej...
czytaj dalej

KNF po raz kolejny obniżyła karę dla Warty

16 października podczas czterysta siódmego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o obniżeniu kary nałożonej na TUiR Warta za...


czytaj dalej

„Rozmowy bez Asekuracji”: Sukces według OVB

W 37. odcinku „Rozmów bez Asekuracji” gościem podcastu był Artur Kijonka, prezes OVB. Okazją do rozmowy było 25 lat multiagencji w Polsce....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook