Reklama

Rynek ubezpieczeń: Jakie obciążenia z tytułu zadośćuczynień?
czwartek, 17 maja 2018 08:27

Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała ubezpieczycieli do przeprowadzenia testów warunków skrajnych mających  sprawdzić, jak zakłady radzą sobie z wypłatą zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko i trwale poszkodowanych w wypadkach – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że pismo KNF jest pokłosiem uchwał Sądu Najwyższego z 27 marca tego roku. Komisja oszacowała wstępnie skutki tych rozstrzygnięć na 600 mln – 16 mld zł. Ubezpieczyciele mają jednak problem z obliczeniem potencjalnego wpływu uchwał, gdyż przed publikacją uzasadnień nie wiedzą, co SN rozumie pod pojęciami „osoby bliskie” czy „ciężko i trwale poszkodowani”. Istotne znaczenie będzie miała również praktyka orzecznicza sądów oraz postępowanie kancelarii odszkodowawczych. Dlatego zakłady uznają nieoficjalnie stress-testy za potrzebne, ale ich zdaniem na obecnym etapie nie da się oszacować obciążeń związanych z nowym katalogiem roszczeń. Tym bardziej, że okres przedawnienia w takich sprawach to 20 lat. Maciej Krzysztoszek, rzecznik Link4, odbiera pismo nadzoru jak chęć uzyskania informacji mogących mieć wpływ na działalność ubezpieczycieli. Sytuację pogarsza fakt, iż o zadośćuczynienia będą mogli starać się również cudzoziemcy. Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mówi „Rz”, iż zgodnie z konwencją haską o tego typu świadczenia mogą ubiegać się również obcokrajowcy, których bliscy zostali poszkodowani na polskich drogach. Na razie ubezpieczycielom pozostaje zakładać rezerwy na poczet przyszłych wypłat. „Puls Biznesu” wskazuje, że PZU SA zabezpieczył na ten cel 148 mln zł, choć jak podkreślił Paweł Surówka, prezes spółki, w związku z tym nie podniosła ona cen OC ppm. Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Raiffeisen Brokers, mówi „PB”, że decyzja o zawiązaniu rezerwy jest rozważną decyzją zarządu zakładu, choć na razie mógł on tylko oszacować skalę roszczeń. A to, czy jego szacunki były trafne, okaże się za kilka miesięcy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 17 maja, Regina Skibińska „Ubezpieczyciele liczą koszty zadośćuczynień” i  „Puls Biznesu” z 17 maja, Karolina Wysota „PZU dmucha na zimne”
http://www.rp.pl/...
https://www.pb.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”)

 

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

UKNF: Brytyjski nadzór uruchomił nabór notyfikacji w ramach TPR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) uruchomił nabór...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?

W 49. odcinku podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”, zatytułowanym „Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?” tematem rozmowy...


czytaj dalej

Reso/Balcia: Podsumowanie ubiegłego roku

Reso Europa Service oraz Balcia Insurance SE podsumowały miniony rok. Do najważniejszych zjawisk oraz przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook