Reklama

Rynek ubezpieczeń: Jakie obciążenia z tytułu zadośćuczynień?
czwartek, 17 maja 2018 08:27

Komisja Nadzoru Finansowego zobowiązała ubezpieczycieli do przeprowadzenia testów warunków skrajnych mających  sprawdzić, jak zakłady radzą sobie z wypłatą zadośćuczynień dla bliskich osób ciężko i trwale poszkodowanych w wypadkach – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że pismo KNF jest pokłosiem uchwał Sądu Najwyższego z 27 marca tego roku. Komisja oszacowała wstępnie skutki tych rozstrzygnięć na 600 mln – 16 mld zł. Ubezpieczyciele mają jednak problem z obliczeniem potencjalnego wpływu uchwał, gdyż przed publikacją uzasadnień nie wiedzą, co SN rozumie pod pojęciami „osoby bliskie” czy „ciężko i trwale poszkodowani”. Istotne znaczenie będzie miała również praktyka orzecznicza sądów oraz postępowanie kancelarii odszkodowawczych. Dlatego zakłady uznają nieoficjalnie stress-testy za potrzebne, ale ich zdaniem na obecnym etapie nie da się oszacować obciążeń związanych z nowym katalogiem roszczeń. Tym bardziej, że okres przedawnienia w takich sprawach to 20 lat. Maciej Krzysztoszek, rzecznik Link4, odbiera pismo nadzoru jak chęć uzyskania informacji mogących mieć wpływ na działalność ubezpieczycieli. Sytuację pogarsza fakt, iż o zadośćuczynienia będą mogli starać się również cudzoziemcy. Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mówi „Rz”, iż zgodnie z konwencją haską o tego typu świadczenia mogą ubiegać się również obcokrajowcy, których bliscy zostali poszkodowani na polskich drogach. Na razie ubezpieczycielom pozostaje zakładać rezerwy na poczet przyszłych wypłat. „Puls Biznesu” wskazuje, że PZU SA zabezpieczył na ten cel 148 mln zł, choć jak podkreślił Paweł Surówka, prezes spółki, w związku z tym nie podniosła ona cen OC ppm. Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Raiffeisen Brokers, mówi „PB”, że decyzja o zawiązaniu rezerwy jest rozważną decyzją zarządu zakładu, choć na razie mógł on tylko oszacować skalę roszczeń. A to, czy jego szacunki były trafne, okaże się za kilka miesięcy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 17 maja, Regina Skibińska „Ubezpieczyciele liczą koszty zadośćuczynień” i  „Puls Biznesu” z 17 maja, Karolina Wysota „PZU dmucha na zimne”
http://www.rp.pl/...
https://www.pb.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook