Ponad 3,3 mln zł kar za opóźnienia w likwidacji z OC ppm.
poniedziałek, 21 maja 2018 08:54

18 maja Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ukarała kolejne dwa towarzystwa ubezpieczeń za niedopełnienie ustawowych obowiązków w likwidacji z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.). Od początku sankcje z tego tytułu dotknęły siedem towarzystw, a łączna wartość nałożonych na nie kar wynosi już 3,34 mln zł.

Sankcje KNF dotknęły tym razem PZU SA i InterRisk. Zakłady mają zapłacić w sumie 850 tysięcy złotych (odpowiednio 800 tys. zł i 50 tys. zł). W obu przypadkach powód nałożenia kar był identyczny: naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w postaci opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań z OC ppm. lub  niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Sprawy, w których doszło do naruszeń stanowiących podstawę do wymierzenia kar, miały miejsce w latach 2013-2014 (PZU SA) oraz 2013-2015 (InterRisk).

Z komunikatu Komisji wynika, że mimo wysokiego poziomu nałożonych sankcji, obaj ubezpieczyciele uniknęli jeszcze dotkliwszych kar. Nadzór poinformował bowiem, że PZU SA i InterRisk wdrożyły środki zaradcze oraz usprawniły procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze sankcji.

Dla największego polskiego ubezpieczyciela jest to już kolejna kara nałożona w 2018 r. za naruszenie w/w przepisów. Ale mniej dotkliwa niż poprzednio, bowiem 27 marca KNF nałożyła na PZU SA sankcję w wysokości 1,7 mln zł. Z kolei InterRisk zostało ukarane po raz pierwszy w tym roku. Z danych Komisji wynika ponadto, że od początku 2018 r. towarzystwem najczęściej karanym za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK było Generali TU. Nadzór nałożył na niego trzy sankcje o łącznej wartości 287 tys. zł (100, 97 i 90 tys. zł). Dwukrotnie karane było Gothaer TU (45 i 57 tys. zł), a po jednym razie – TUiR Warta, Inter Polska, InterRisk, Aviva TUO. W sumie od początku roku Komisja nałożyła na ubezpieczycieli 3,34 mln zł kar za w/w naruszenie.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook