Reklama

Rynek ubezpieczeń: Agent OdNowa nadal budzi emocje
środa, 23 maja 2018 08:47

Stowarzyszenie Agentów i Agencji Ubezpieczeniowych Forum, zrzeszające sto dwanaście agencji i agentów Allianz, zarzuciło majątkowemu towarzystwu grupy narzucanie niezgodnych z prawem zasad współpracy w ramach wprowadzonego w listopadzie ubiegłego roku modelu sprzedaży dla sieci wyłącznej pod nazwą „Agent Od Nowa”. Ubezpieczyciel odrzuca te zarzuty i przekonuje, że wszystkie jego działania są zgodne z prawem. Allianz podkreśla, że nowy model jest korzystny dla agentów, o czym świadczą wskaźniki obejmujące okres jego dotychczasowego funkcjonowania.

Stowarzyszenie zarzuciło zakładowi, iż w nowych umowach przyjął, że każde postanowienie umowy (np. wysokość prowizji) może być jednostronnie zmienione przez Allianz za pomocą informacji publikowanych na stronach internetowych. „Tak skonstruowana umowa narusza podstawowe zasady prawa cywilnego wyrażone w art. 5, 3531 oraz 760 Kodeksu cywilnego (k.c.). Wyjściem z tej sytuacji jest jedynie rezygnacja ze współpracy i dalszych kontaktów ze swoimi, mozolnie przez lata pozyskiwanymi klientami albo podpisanie umowy, w której <dobrowolnie> rezygnuje się z praw, które zagwarantował ustawodawca” – głosi stanowisko Stowarzyszenia.

Organizacja zarzuca też zakładowi, iż uzasadnia on odebranie agentom kodeksowych gwarancji tym, że nie będzie korzystać ze swoich uprawnień, a ponadto twierdzi, że część postanowień funkcjonowało w dotychczas zawieranych umowach, co dla Forum jest potwierdzeniem wieloletniego postępowania niezgodnego z prawem.

- Przed Stowarzyszeniem stoi zadanie obrony rynku ubezpieczeniowego przed tego typu złymi praktykami. Allianz pod pozorem zmiany modelu biznesowego rozwiązuje umowy z agencjami wyłącznymi, przejmując zbudowane zespoły sprzedażowe. Właścicielom agencji zaproponowano jedynie 15-20% kwoty, którą gwarantuje w takich wypadkach Kodeks cywilny. Mimo obowiązku rozliczenia się z agencjami i agentami, Allianz uznaje, że nic się nie stało. Potrzebna jest zatem kosztowna i długotrwała droga sądowa, aby uzyskać należne świadczenia wyrównawcze – oświadczył Marcin Sokołowski, prezes Forum.

Jest wniosek do UOKiK

„Wprowadzając wytrych w postaci możliwości swobodnego i jednostronnego określania, kiedy Allianz może wypowiedzieć umowę agentowi bez zachowania okresu wypowiedzenia, Allianz tak naprawdę pośrednio zapewnia sobie prawo do wyłączenia jednej z podstawowych gwarancji prawnych przewidzianych dla agentów – prawa do otrzymania świadczenia wyrównawczego, które wynika z art. 7643 Kodeksu cywilnego (…). Gwarantuje on w przypadku rozwiązania umowy wypłatę kwoty do wysokości rocznej prowizji w zamian za zbudowany i przejęty przez np. towarzystwo ubezpieczeniowe portfel klientów. Dla agentów nowe, narzucone przez Allianz zasady współpracy oznaczają, że nikt nie może mieć pewności, czy w razie rozwiązania z nim umowy otrzyma należne świadczenie wynikające z Kodeksu cywilnego. Należy zaznaczyć, że mało kogo będzie stać na drogę sądową. (…). Niepokojące jest także to, że towarzystwo cały czas nie rozliczyło się z dotychczasowej współpracy i nie wypłaciło świadczeń wyrównawczych tym, którym prawo gwarantowało taką wypłatę” – napisano w oświadczeniu Forum.

- Mówimy tu o ogromnej, często nawet 20-letniej pracy Agencji polegającej na budowaniu zespołów sprzedażowych, pozyskiwaniu najlepszych klientów, realizacji wyśrubowanych planów i celów – dodał Marcin Sokołowski.

Stowarzyszenie zapowiedziało, iż będzie walczyć o zmianę nowych umów agencyjnych oraz pomagać „tym, których Allianz pozbawił całego dorobku życia”. 28 marca Forum skierowało do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję poprzez wykorzystywanie pozycji dominującej.

Allianz: wszystko zgodnie z prawem

Allianz przyznaje, iż do wprowadzenia Agenta OdNowa koniecznym było wypowiedzenie agencjom dotychczasowych umów. Ubezpieczyciel podkreśla jednak, że wszystko odbyło się „w sposób zgodny z postanowieniami umów agencyjnych oraz przepisami Kodeksu cywilnego. – Umowy uległy rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia, który w większości przypadków wynosił 3 miesiące (k.c. stanowi, że okres wypowiedzenia jest różny w zależności od długości współpracy z agentem). W związku z tym, że jedną ze stron trójstronnej umowy agencyjnej z agentami były agencje, powstała również konieczność rozwiązania umów z agentami. Równocześnie, wraz z wypowiedzeniem umowy wszyscy agenci otrzymali propozycje zawarcia nowych umów. Allianz zaproponował zarówno agencjom, jak i agentom możliwość dalszej współpracy w nowym modelu biznesowym, w charakterze agenta wyłącznego. Dodatkowo agentom zaproponowane zostały wyższe prowizje i szereg wspomnianych wcześniej korzyści (m.in. agenci spełniający odpowiednie kryteria mają możliwość otwarcia Punktu Agenta Allianz) – przekazała „Gazecie Ubezpieczeniowej” Marta Nowicka, rzecznik Allianz Polska. Podkreśliła, że po czterech 4 miesiącach trwania programu można już powiedzieć, że wprowadzona zmiana spotkała się z zainteresowaniem zarówno ze strony agentów, jak i właścicieli agencji. – Na nowe warunki zgodziło się ponad 60% dawnych właścicieli agencji oraz 84% agentów. Te dane jednoznacznie potwierdzają, że założenia programu Agent OdNowa są atrakcyjne i konkurencyjne na rynku – zaznaczyła Marta Nowicka. Wskazała, że od stycznia tego roku wzrosły wynagrodzenia agentów – kwota wypłacanych im prowizji wzrosła średnio o 12,5% r/r. Dodatkowo zakład inwestuje po 40 tys. zł w otwieranie Punktów Allianz dla agentów, którzy sprzedają najwięcej. – Od początku roku otworzyliśmy już osiem Punktów Agenta Allianz m.in. w Nysie, Poznaniu, Tychach, Tarnowie, Katowicach. Kolejnych pięć zostanie otwartych do końca czerwca. Zatrudniliśmy nowych menedżerów, którzy pomagają w pracy agentom – wyliczyła Marta Nowicka.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Talanx: Zyskowny rok

Miniony rok był dość udany dla Talanx. Wpływy grupy ze składek były wyraźnie wyższe od uzyskanych w roku poprzednim, podobnie zresztą jak jej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Depresja „życiówki” obniżyła wynik całego sektora

Po raz pierwszy od 2015 r. roczna wartość rynku ubezpieczeń mierzona przypisem składki była niższa od odnotowanej dwanaście miesięcy wcześniej. To...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Gdzie się podziali twoi klienci?

Gościem najnowszego, 58. odcinka podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” był Adam Kubicki, trener i autor książki „Bądź liderem, albo odejdź”. Podczas...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook