VIG: Polski rynek jednym z motorów kwartalnych wzrostów
czwartek, 24 maja 2018 08:44

Według wstępnych danych pierwszy kwartał był udanym okresem dla Vienna Insurance Group (VIG). Udziałem grupy była poprawa wszystkich kluczowych wskaźników rok do roku, m.in. bardzo dobre wyniki biznesu w Polsce.

- Osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest uzyskanie zrównoważonego wzrostu. Jest to dla nas szczególnie ważne podczas obecnego ożywienia gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasza długofalowa strategia biznesowa opiera się na wykorzystaniu synergii na naszych rynkach, aby systematycznie wzmacniać pozycję rynkową, zwiększać dywersyfikację i efektywność – stwierdziła Elisabeth Stadler, dyrektor generalny Vienna Insurance Group.

W I kwartale VIG zebrała w sumie 2,83 mld euro składek brutto – o 3,9% więcej niż rok wcześniej (2,72 mld euro). Elisabeth Stadler podkreśliła, że na szczególną uwagę zasługiwał fakt, iż motorem wzrostu przypisu i zysku brutto była działalność grupy w Czechach, Polsce i Rumunii. – Są to również rynki, na których uruchomiliśmy pilotażowy projekt optymalizacji naszego modelu biznesowego w ramach Agendy 2020 i udało się tam już uzyskać wstępny pozytywny wpływ na zyski i wskaźnik mieszany (combined ratio) – dodała.

Zysk brutto na poziomie 117,3 mln euro był o 7% wyższy od ubiegłorocznego (109,6 mln euro). Do poprawy przyczyniły się zarówno wyniki na wspomnianych powyżej rynkach, jak również na Węgrzech i Bułgarii. Wskaźnik mieszany poprawił się z 96,9% na koniec marca 2017 r. do 96,2% rok później. – To kolejny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu 95% w 2020 roku – stwierdziła Elisabeth Stadler.

Skonsolidowany wynik finansowy wyniósł 238,4 mln euro. VIG tłumaczy, że spadek o 3,8% r/r (z 247,7 mln euro) wynikał przede wszystkim z sezonowych wahań kosztów utrzymania nieruchomości.

Grupa podała również, że liczba klientów zewnętrznych VIG Re, jej reasekuracyjnej spółki z siedzibą w Pradze (w tym powiązana serbska firma reasekuracyjna Wiener Re) wzrosła w I kw. 2018 roku do 331. Funkcjonujący od jesieni ub.r. we Frankfurcie oddział VIG Re, skupiający się na klientach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, obsługuje obecnie 48 klientów reasekuracyjnych. Kolejny oddział ma zostać otwarty w Paryżu jesienią tego roku i ma obsługiwać klientów z krajów Beneluksu.

Polska na ścieżce wzrostu

Grupa podała również wstępne podsumowanie wyników swojego polskiego biznesu. Wynika z niego, że w I kw. 2018 r. VIG Polska wypracował 232,8 mln euro składek – o 9,1% więcej niż rok wcześniej (213,3 mln euro). Zysk brutto na poziomie 10,2 mln euro był o 74,1% wyższy niż przed rokiem (5,9 mln euro). W wartościach złotowych (wg kursu NBP z 30 marca 2018 r.) przypis wyniósł 979,74 mln zł, wobec 897,67 mln zł  rok wcześniej, zaś zysk brutto 42,93 mln zł, wobec 24,83 mln zł. Wskaźnik mieszany poprawi się z 96,2% do 94,6%.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: VIG)

 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

Sompo: Ubezpieczenie ryzyk transakcyjnych w Europie

Sompo International Holdings Ltd. z siedzibą na Bermudach, wyspecjalizowany dostawca ubezpieczeń i reasekuracji majątkowej, ogłosił, że jego...


czytaj dalej

VIG: Milion euro na rozwój pięciu innowacji

Vienna Insurance Group (VIG) rozstrzygnęła wewnętrzny konkurs na innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach inicjatywy VIG Xelerate grupa wybrała...


czytaj dalej

UFG: Wzrost wpływów, spadek wartości odszkodowań i świadczeń

W ubiegłym roku spadła wartość odszkodowań i świadczeń z działalności podstawowej, wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) –...


czytaj dalej

Generali: Modyfikacje w ofercie produktowej

22 czerwca Generali wprowadziło szereg zmian w swojej ofercie produktowej. Modyfikacje były efektem wspólnej pracy członków grupy roboczej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook