Reklama

VIG: Polski rynek jednym z motorów kwartalnych wzrostów
czwartek, 24 maja 2018 08:44

Według wstępnych danych pierwszy kwartał był udanym okresem dla Vienna Insurance Group (VIG). Udziałem grupy była poprawa wszystkich kluczowych wskaźników rok do roku, m.in. bardzo dobre wyniki biznesu w Polsce.

- Osiągnęliśmy nasz cel, jakim jest uzyskanie zrównoważonego wzrostu. Jest to dla nas szczególnie ważne podczas obecnego ożywienia gospodarczego w Europie Środkowej i Wschodniej. Nasza długofalowa strategia biznesowa opiera się na wykorzystaniu synergii na naszych rynkach, aby systematycznie wzmacniać pozycję rynkową, zwiększać dywersyfikację i efektywność – stwierdziła Elisabeth Stadler, dyrektor generalny Vienna Insurance Group.

W I kwartale VIG zebrała w sumie 2,83 mld euro składek brutto – o 3,9% więcej niż rok wcześniej (2,72 mld euro). Elisabeth Stadler podkreśliła, że na szczególną uwagę zasługiwał fakt, iż motorem wzrostu przypisu i zysku brutto była działalność grupy w Czechach, Polsce i Rumunii. – Są to również rynki, na których uruchomiliśmy pilotażowy projekt optymalizacji naszego modelu biznesowego w ramach Agendy 2020 i udało się tam już uzyskać wstępny pozytywny wpływ na zyski i wskaźnik mieszany (combined ratio) – dodała.

Zysk brutto na poziomie 117,3 mln euro był o 7% wyższy od ubiegłorocznego (109,6 mln euro). Do poprawy przyczyniły się zarówno wyniki na wspomnianych powyżej rynkach, jak również na Węgrzech i Bułgarii. Wskaźnik mieszany poprawił się z 96,9% na koniec marca 2017 r. do 96,2% rok później. – To kolejny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu 95% w 2020 roku – stwierdziła Elisabeth Stadler.

Skonsolidowany wynik finansowy wyniósł 238,4 mln euro. VIG tłumaczy, że spadek o 3,8% r/r (z 247,7 mln euro) wynikał przede wszystkim z sezonowych wahań kosztów utrzymania nieruchomości.

Grupa podała również, że liczba klientów zewnętrznych VIG Re, jej reasekuracyjnej spółki z siedzibą w Pradze (w tym powiązana serbska firma reasekuracyjna Wiener Re) wzrosła w I kw. 2018 roku do 331. Funkcjonujący od jesieni ub.r. we Frankfurcie oddział VIG Re, skupiający się na klientach w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, obsługuje obecnie 48 klientów reasekuracyjnych. Kolejny oddział ma zostać otwarty w Paryżu jesienią tego roku i ma obsługiwać klientów z krajów Beneluksu.

Polska na ścieżce wzrostu

Grupa podała również wstępne podsumowanie wyników swojego polskiego biznesu. Wynika z niego, że w I kw. 2018 r. VIG Polska wypracował 232,8 mln euro składek – o 9,1% więcej niż rok wcześniej (213,3 mln euro). Zysk brutto na poziomie 10,2 mln euro był o 74,1% wyższy niż przed rokiem (5,9 mln euro). W wartościach złotowych (wg kursu NBP z 30 marca 2018 r.) przypis wyniósł 979,74 mln zł, wobec 897,67 mln zł  rok wcześniej, zaś zysk brutto 42,93 mln zł, wobec 24,83 mln zł. Wskaźnik mieszany poprawi się z 96,2% do 94,6%.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: VIG)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej...
czytaj dalej

Hyperion: Awans w rankingu Top Track 250

Grupa Hyperion została sklasyfikowana przez „The Sunday Times” na 21. miejscu najnowszego, dorocznego zestawienia brytyjskich firm średniej...
czytaj dalej

Talanx: Zyski i dywidenda niezagrożone mimo obciążeń

Około 700 mln euro w obecnym roku i około 900 mln euro w przyszłym – osiągnięcie takiego zysku przewiduje Grupa Talanx. Firma przyznała również,...


czytaj dalej

MRiRW: Propozycje maksymalnych sum ubezpieczenia na przyszły rok

15 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook