EY: Najkosztowniejszy rok dla brytyjskiego rynku specjalistycznego
poniedziałek, 11 czerwca 2018 08:28

Huragany Harvey, Irma i Maria oraz pożary w Kalifornii spowodowały, że 2017 był najkosztowniejszym rokiem dla brytyjskiego rynku ubezpieczeń specjalistycznych – wynika z dorocznej analizy danych finansowych dokonanej przez EY.

W 2017 r. w efekcie zdarzeń katastroficznych z tytułu odszkodowań za duże szkody wypłacono 4,5 mld funtów, o 9,4% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim – podaje za raportem EY portal Intelligent Insurer. Zwrot na kapitale dla rynku Lloyd’s spadł z 8,1% w 2016 r. do -7,3% w 2017 r., co odzwierciedla przejście od 2,1 mld funtów zysku do 2 mld funtów straty. Analiza wykazała również trend spadkowy dla zwrotu na kapitale, wyrażający się spadkiem o 9,3% po skorygowaniu dla dużych szkód.

Chociaż nastąpił lekki wzrost zwrotów z inwestycji w ciągu 2017 r., z 2,2 do 2,7%, czyli z 1,3 mld do 1,8 mld funtów, w okresie tym panowała duża chwiejność.

Składka brutto w 2017 r. wzrosła, ale wynik działalności ubezpieczeniowej nadal ulegał pogorszeniu. Składka brutto wzrosła o 12%, z 29,9 mld funtów do 33,6 mld funtów, ale zysk z działalności ubezpieczeniowej spadł z 0,5 mld do -3,4 mld funtów wskutek dużych szkód (4,6 mld funtów wobec 2 mld funtów w 2016 r.) i mniejszych zwalnianych rezerw.

Zwalniane rezerwy w 2017 r. wyrażały się mniejszym odsetkiem składki netto – nastąpił spadek z 5,1% (1,2 mld funtów) w 2016 r., do 2,9% (0,7 mld funtów), czyli poziomu najniższego od 2006 r.

Wszystkie klasy biznesu Lloyd’s odnotowały straty w roku szkodowym 2017 i współczynnik szkodowy wzrósł istotnie z 53,3% w 2016 do 58,9% w 2017 r. Podczas gdy współczynnik ulegał pogorszeniu w ubezpieczeniach nieruchomości, wypadkowych, morskich i dla sektora energetycznego, nastąpiła poprawa w ubezpieczeniach komunikacyjnych, lotniczych i w reasekuracji.

2017 charakteryzowały huragany Harvey, Irma i Maria, pożary lasów i zarośli w Kalifornii, trzęsienia ziemi w Meksyku, powódź monsunowa w Bangladeszu i lawina błotna w Kolumbii. Straty katastroficzne na świecie przekroczyły 130 mld dol. – podsumował Andy Worth kierujący działem analiz ubezpieczeń specjalistycznych w EY. – Miało to ogromne konsekwencje dla rynku specjalistycznego, dla którego był to najkosztowniejszy rok, jaki odnotowano. Było to oczywiście odczuwalne przez cały rynek, ale poziom ekspozycji nie był jednakowy i niektóre poszczególne agencje zarządzające zostały dotknięte w dużo szerszym zakresie niż inne. Nasze analizy pokazują, że podczas gdy pewne zróżnicowanie wyników wśród agencji zarządzających wynika ze składu portfela, te wykazujące się lepszymi wynikami stosują lepszą selekcję ryzyka i utrzymują dyscyplinę wycen.

EY sugeruje, że wprowadzenie w USA Ustawy o redukcji podatków i miejscach pracy (Tax Cuts and Jobs Act) z zawartym w niej podatkiem BEAT (Base Eroding Anti-Abuse Tax) może mieć znaczne konsekwencje rynkowe dla wielonarodowych grup, zwłaszcza prowadzących działalność reasekuracyjną przez platformy w USA i Lloyd’s na rzecz swoich podmiotów zagranicznych. Może to oddziaływać na brytyjski rynek specjalistyczny i każdego członka Lloyd’s, który zawiera umowę w USA, następnie reasekurowaną przez podmiot zagraniczny własnego syndykatu.
AC

 

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

Sompo: Ubezpieczenie ryzyk transakcyjnych w Europie

Sompo International Holdings Ltd. z siedzibą na Bermudach, wyspecjalizowany dostawca ubezpieczeń i reasekuracji majątkowej, ogłosił, że jego...


czytaj dalej

VIG: Milion euro na rozwój pięciu innowacji

Vienna Insurance Group (VIG) rozstrzygnęła wewnętrzny konkurs na innowacyjne rozwiązania cyfrowe. W ramach inicjatywy VIG Xelerate grupa wybrała...


czytaj dalej

UFG: Wzrost wpływów, spadek wartości odszkodowań i świadczeń

W ubiegłym roku spadła wartość odszkodowań i świadczeń z działalności podstawowej, wypłaconych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) –...


czytaj dalej

Generali: Modyfikacje w ofercie produktowej

22 czerwca Generali wprowadziło szereg zmian w swojej ofercie produktowej. Modyfikacje były efektem wspólnej pracy członków grupy roboczej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook