Reklama

Generali świętuje 20-lecie powrotu do Polski
środa, 13 czerwca 2018 08:56

Z okazji 20. rocznicy wznowienia działalności Generali w Polsce odbyła się konferencja prasowa, podczas której z dziennikarzami spotkali się Luciano Cirina, prezes Generali CEE Holding, Andrea Simoncelli, prezes oraz Maciej Fedyna, członek zarządu Grupy Generali w Polsce.

Podczas spotkania Luciano Cirina przypomniał, że dominującą rolę w strukturze sprzedaży Grupy Generali odgrywają ubezpieczenia życiowe i dlatego aktualne plany strategiczne przewidują podjęcie działań na rzecz zbilansowania oferty, rozumianego poprzez wzmocnienie biznesu majątkowego. Jako przykład obrazujący te zamiary podał Polskę, która dla Generali ma istotne znaczenie jako największy rynek Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujący 50% regionu. – Zakup Concordii w wielu aspektach wpisuje się w naszą strategię – powiedział Luciano Cirina. Jednym z nich jest możliwość wzmocnienia biznesu non-life, stanowiącego główne pole działalności wielkopolskiego ubezpieczyciela. Przejęcie Concordii stwarza też Generali nowe możliwości w zakresie dywersyfikacji portfela, dzięki m.in. wzbogaceniu go o ubezpieczenia upraw. Firma liczy też na rozwój w bancassurance. Ekspansja w tym kanale jest jednym z elementów jej strategii dla regionu CEE, czego jednym objawów było niedawne podpisanie umowy z UniCredit, na mocy której Generali zostało wyłącznym dostawcą ubezpieczeń do kredytów i preferowanym dostawcą ubezpieczeń przedmiotów w leasingu w 9 krajach CEE (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Słowacja i Słowenia). Istotne znaczenie ma też wzmocnienie sieci agencyjnej, dostęp do wiedzy i rozwiązań technologicznych wypracowanych przez zakład oraz przewidywany przez Generali na koniec roku awans z dziewiątej na szóstą pozycję na polskim rynku.

Na zdjęciu siedzą od prawej: Maciej Fedyna, Andrea Simoncelli, Luciano Cirina.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2017) wynika, że na koniec ubiegłego roku Concordia Ubezpieczenia miała 0,25% udziału w rynku życiowym mierzonym przypisem składki i 1,07% w rynku majątkowym. W przypadku Generali było to odpowiednio 3,97% i 3,62%. Zsumowany wynik sprzedażowy za ub.r. obecnych i przejętych towarzystw w sektorze życiowym (1036,36 mln zł) zapewniłby Generali siódme miejsce, z minimalną stratą do szóstej AXY Życie (1053,53 mln zł) i dość wyraźną do pozostałych plasujących się wyżej towarzystw. Z kolei w sektorze majątkowym łączny przypis uzyskany w 2017 r. przez Generali TU i Concordia Polska TUW (1772,57 mln zł) zapewniłby szóste miejsce, z niewielką stratą do piątego TUiR Allianz Polska (1835,08 mln zł) i czwartej AXY Ubezpieczenia (1864,5 mln zł).

Zdaniem Luciano Ciriny z połączenia obu podmiotów korzyści odniosą również klienci Concordii. – Zyskają dostęp do know-how i oferty Generali – zaznaczył. Prezes wymienił też priorytety grupy na polskim rynku: ustabilizowanie wzrostu w rentownych segmentach „komunikacji”, zwiększenie roli majątkowych ubezpieczeń niekomunikacyjnych w portfelu non-life, wykorzystanie synergii wynikającej z przejęcia Concordii. Istotne znaczenie mają także skupienie się na wyniku technicznym, wzmocnienie sieci sprzedaży i digitalizacja usług. W tym ostatnim obszarze Generali chce postawić na zacieśnienie relacji z klientami, tak aby w razie potrzeby mieli oni możliwość natychmiastowego kontaktu z ubezpieczycielem we wszystkich udostępnionych przez niego kanałach, za pośrednictwem których uzyskają błyskawiczną, jasną i precyzyjną informację w istotnych dla nich kwestiach. Zwłaszcza w obszarze likwidacji szkód, którą Luciano Cirina określił mianem „momentu prawdy dla ubezpieczyciela”. Digitalizacja obejmie również procesy wewnętrzne, co pozwoli firmie nie tylko na stopniową likwidację papierowego obiegu dokumentów, ale też minimalizację ryzyka fraudów.

Prezes Generali CEE Holding zadeklarował także, iż firma uważnie analizuje rynek w regionie CEE pod kątem ewentualnych przejęć. Również w naszym kraju. – Chcemy wzmocnić pozycję w Polsce zarówno poprzez rozwój organiczny jak i akwizycje – zaznaczył Luciano Cirina.Z kolei Andrea Simoncelli zadeklarował, iż dla niego najważniejszym wskaźnikiem działalności firmy nie jest przypis składki, ale zysk. – Zysk nie po to, aby wypłacać dywidendy, ale zapewnić firmie wzrost – zaznaczył. Stąd też Generali nie chce przyjmować klientów „jak leci”. – Chcemy mieć klientów, którzy przynoszą nam zysk. Będziemy ich selekcjonować – zapowiedział Andrea Simoncelli. Wśród czterech strategicznych celów Generali Polska prezes wymienił zaangażowanie pracowników, przydanie wskaźnikowi mieszanemu większego znaczenia niż przypisowi składki, obsługę klienta i zarządzanie aktywami. Zapewnił również, iż przejęcie Concordii oraz zaplanowana digitalizacja usług nie spowodują zwolnień grupowych. Ewentualna restrukturyzacja zatrudnienia będzie miała bardzo ograniczony charakter i w perspektywie kilku lat ograniczy się do pionu back-office. Prezes przewiduje, że wchłonięcie życiowej Concordii Capital zajmie około roku, zaś towarzystwa majątkowego około 3 lata, ze względu na konieczność demutualizacji. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił już wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie przez Assicurazioni Generali S.p.A. kontroli nad oboma towarzystwami Grupy Concordia. Sprawa jest w toku (sygn. DKK2-421/37/18/DL).

12 czerwca w Teatrze Roma odbyła się również wielka gala z okazji jubileuszu 20-lecia powrotu Generali do Polski. Transmisja LIVE z wydarzenia była opublikowana na profilu Gazety Ubezpieczeniowej na Facebooku.

Artur Makowiecki
news@gu.com.pl


 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook