Reklama

Rynek ubezpieczeń: Rentowny kwartał UNIQA
czwartek, 14 czerwca 2018 08:49

Wysokie wzrosty w segmencie komunikacyjnym, spadek w „życiówce” wywołany wycofaniem z oferty umów o charakterze jednorazowym, zysk brutto na poziomie 15,6 mln zł, półtorakrotnie wyższy niż rok wcześniej i znacząca poprawa rentowności technicznej w obu sektorach działalności – to najważniejsze elementy finansowego podsumowania pierwszego kwartału UNIQA w Polsce.

Biznes majątkowy

Pierwszy kwartał 2018 roku w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży. Składka przypisana brutto za ten okres wyniosła 352,36 mln zł – o 18,5% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (297,41 mln zł).

- Wzrost przypisu zanotowaliśmy we wszystkich istotnych liniach biznesowych. W ubezpieczeniach masowych wzrośliśmy łącznie o 25%. Świetnie rozwijamy się w ubezpieczeniach korporacyjnych, w których rośnie także rentowność. Do tego wygrywamy znacznie więcej przetargów niż przed rokiem. Poza tym wyczyściliśmy portfel ubezpieczeń gospodarczych z branż ryzykownych, w których statystycznie częściej dochodzi do szkód, z powodzeniem wypełniając powstałą niszę bardziej bezpiecznymi – tłumaczy Anna Demczenko, wiceprezes zarządu ds. finansów UNIQA. – Zdecydowany wzrost widzimy także w gwarancjach. Co ważne, osiągnęliśmy rentowność również w ubezpieczeniach dla flot – dodaje.

Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 25%, a głównym czynnikiem wpływającym na tak dynamiczny wzrost, było OC komunikacyjne, w którym składka wzrosła o prawie 35% r/r (131,77 mln zł vs. 98,67 mln zł). Wzrost o 4,5% zanotowano również w ubezpieczeniach autocasco (47,34 mln zł vs. 45,32 mln zł)). W lutym UNIQA wprowadziła zmiany w AC, w tym nowe taryfy, i był to kolejny krok – po zmianie taryf OC oraz wprowadzeniu nowych wariantów assistance – w kierunku poprawy pakietu komunikacyjnego.

W ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych oraz osobowych UNIQA osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku wzrost na poziomie 12,5 proc. Na ten wskaźnik wzrostu główny wpływ miało kilka elementów: utrzymujący się wysoki wzrost w ubezpieczeniach mieszkaniowych (11,4%), będący wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego, wzrosty w polisach wypadkowych (32,3%) oraz assistance (30,5%), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych, wzrost w ubezpieczeniach technicznych (86,9%), pakietach dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (14,1%), gwarancjach finansowych (30%) oraz ubezpieczeniu dla MSP (22%).

Szkodowość brutto za pierwszy kwartał 2018 roku wyniosła 65,2% i była niższa o 2,8 pp. od ubiegłorocznej. Na wyniki szkodowości w pierwszym kwartale wpływ miała kumulacja dużych szkód – w części równoważona poprawiającymi się wynikami szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wzrost sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych przy poprawiającej się rentowności w „komunikacji” pozwolił na uzyskanie zysku technicznego na poziomie 5,79 mln zł (2,75 mln zł przed rokiem). Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 14,79 mln zł (11,34 mln zł rok wcześniej). Zysk netto wyniósł z kolei 11,8 mln zł, wobec 9,02 mln zł osiągniętych w I kw. ub.r. Przez pierwsze 3 miesiące obecnego roku spółka wypłaciła 186,48 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (189,24 mln zł przed rokiem).

Biznes życiowy

Z kolei życiowe UNIQA TUnŻ zebrało w sumie 30,01 mln zł składek, wobec 218,05 mln zł w I kw. 2017 roku. Towarzystwo tłumaczy, że spadek składki wynika w głównej mierze z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Przypis w całości pochodzi z produktów ze składką regularną. 21,17 mln zł pochodziło z umów grupowych, pozostałe 8,83 mln zł – z indywidualnych.

- Grupa UNIQA koncentruje się na wzroście składki regularnej z ubezpieczeń na życie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią odchodzi od oferowania nowych ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. Spadek przypisu biznesu życiowego to zatem planowane obniżenie przypisu ze składek jednorazowych. Z naszej oferty wycofaliśmy m.in. ubezpieczenie „UNIQAtowe strategie” – mówi Anna Demczenko.

Największy wzrost sprzedaży (4,7 mln zł, +19,2% r/r) spółka odnotowała w indywidualnych polisach na życie. W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych spadek sprzedaży wyniósł 3,8%, do 16,45 mln zł. Wynik finansowy brutto za okres styczeń-marzec 2018 roku liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 1,15 mln zł, wobec -0,39 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik netto to z kolei 0,88 mln zł, wobec -0,31 mln przed rokiem.

- Poprawa wyniku finansowego to efekt poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych – dodaje Anna Demczenko.

Ubezpieczyciel odnotował też dodatni wynik techniczny na poziomie 0,86 mln zł (-0,33 mln zł przed rokiem) i wypłacił 131,67 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (94,19 mln zł w I kw. ub.r.).

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce mają wysoki współczynnik wypłacalności SCR po I kwartale 2018 r. W przypadku UNIQA TU wynosił on 154,3%, zaś w UNIQA TUnŻ – 268,9%. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli odpowiednio 150 i 175%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Allianz: Grzegorz Krawiec w zarządzie, Krzysztof Szypuła odchodzi

W dniu 31 sierpnia br. planowana jest zmiana w zarządzie spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska S.A.

Na członka...


czytaj dalej

Personalia: Bartosz Grześkowiak wzmocni Grupę MAK

31 lipca Bartosz Grześkowiak, dyrektor zarządzający TUiR Warta, złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji. Swoją karierę będzie kontynuować w...


czytaj dalej

Dlaczego ubezpieczyciele powinni kochać Amazona

Gdy tylko Amazon.com Inc. planuje wejść w nową dla siebie branżę, branża ta drży w posadach. Nie inaczej było, gdy agencja Reuters podała, że...


czytaj dalej

Aon: katastrofalny lipiec

Lipcowe susze i pożary w Europie przyniosą prawdopodobnie min. 3,5 mld euro start ekonomicznych. Wiele krajów doświadczyło pogorszenia warunków w...


czytaj dalej

UE: Co trzeba mieć w aucie, żeby uniknąć mandatu?

60% Polaków podróżuje na wakacje samochodem. W każdym z państw Europy panują inne regulacje co do obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Sprawdzamy,...


czytaj dalej

Polacy sieją spustoszenie na zagranicznych drogach

W ubiegłym roku Polacy znów pobili niechlubny rekord i za granicą spowodowali 65,2 tys. kolizji. Jedna szkoda kosztowała średnio 18 tys. zł, a do...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook