Opublikowano projekt regulacji rynku odszkodowawczego
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:52

Na stronie internetowej Senatu opublikowany został projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Celem projektu przygotowanego przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest zwiększenie zakresu ochrony poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych i korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji nowych przepisów realizacja tych założeń ma zostać osiągnięta poprzez: ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio na konto poszkodowanego oraz  wprowadzenie obowiązku zawarcia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego typu umowy nazwanej – o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. W jej ramach doradca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do dokonania na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu obowiązanego do naprawienia szkody. Wśród tych czynności art. 3 projektu wymienia ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzeń powodujących szkodę, osób odpowiedzialnych za nią, jej wysokość, rodzaj i wysokość należnych świadczeń oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W zakresie wynagrodzenia art. 4 projektu stanowi, iż nie może być ono wyższe niż stawki maksymalne, których wysokość określi Minister Sprawiedliwości (MS) w drodze rozporządzenia, wyrażając je „kwotowo, w procentach od uzyskanej przez doradcę dla konsumenta sumy pieniężnej lub w sposób mieszany, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy doradcy”. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za kwoty z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rent, które muszą być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna. Sama zapłata wynagrodzenia może też być uzależniona od wyniku sprawy. W art. 6. projektodawca stwierdził też, że ważność czynności prawnej, przez którą działający w imieniu klienta doradca zrzeka się całości lub części roszczenia, wymaga zgody konsumenta.

Z kolei art. 8 zobowiązuje ubezpieczycieli do wypłacania odszkodowań i świadczeń uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio na konto klienta. Jednocześnie w tym samym artykule wykluczono możliwość przyznania doradcy lub innej osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz uprawnienia do dysponowania w/w świadczeniami. Natomiast art. 10 projektu nakłada na doradców obowiązek zakupu OC, którego szczegóły (m.in. zakres ochrony, sumy gwarancyjne) określi rozporządzenie MS.

Projekt wraz z uzasadnieniem są dostępne pod adresem:
https://t.co/0rUJTZMRuG
Więcej na temat koncepcji regulacji przyjętej przez senatorów:
http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Senat, gu.com.pl)

 

Aviva: Iwona Czech odpowiada za marketing

Od lipca Iwona Czech kieruje Działem Komunikacji i Zarządzania Marką w grupie Aviva. Zastąpiła Dariusza Maciołka, który zakończył pracę dla...


czytaj dalej

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

Charted Insurance: Nierówność zarobków mężczyzn i kobiet

Charted Insurance Institute zanalizował dane na temat zarobków opublikowane przez 192 ubezpieczycieli, pośredników, dostawców usług, doradców...


czytaj dalej

MetLife: Lucep zwycięzcą konkursu collab 3.0 EMEA

MetLife ogłosił wyniki konkursu collab 3.0 EMEA, w którym insurtechy rywalizowały o kontrakt o wartości 100 tys. dolarów na zrealizowanie...


czytaj dalej

Grupa Europa: Ochrona telefonu za pośrednictwem Simapki

Grupa Europa rozpoczęła współpracę z firmą Team4U – właścicielem aplikacji mobilnej Simapka, za pośrednictwem której zaoferuje ubezpieczenie...


czytaj dalej

Link4: Pół miliona zł premii na liczniku Kasa Wraca

Telematyczni kierowcy ubezpieczeni w Link4 wygenerowali już ponad pół miliona zł premii w programie Kasa Wraca. Rekordzista obniżył cenę polisy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook