Reklama

Opublikowano projekt regulacji rynku odszkodowawczego
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:52

Na stronie internetowej Senatu opublikowany został projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Celem projektu przygotowanego przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów Publicznych jest zwiększenie zakresu ochrony poszkodowanych w wyniku czynów niedozwolonych i korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji nowych przepisów realizacja tych założeń ma zostać osiągnięta poprzez: ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio na konto poszkodowanego oraz  wprowadzenie obowiązku zawarcia OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego typu umowy nazwanej – o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. W jej ramach doradca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do dokonania na rzecz klienta czynności faktycznych lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu obowiązanego do naprawienia szkody. Wśród tych czynności art. 3 projektu wymienia ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzeń powodujących szkodę, osób odpowiedzialnych za nią, jej wysokość, rodzaj i wysokość należnych świadczeń oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. W zakresie wynagrodzenia art. 4 projektu stanowi, iż nie może być ono wyższe niż stawki maksymalne, których wysokość określi Minister Sprawiedliwości (MS) w drodze rozporządzenia, wyrażając je „kwotowo, w procentach od uzyskanej przez doradcę dla konsumenta sumy pieniężnej lub w sposób mieszany, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy doradcy”. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za kwoty z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rent, które muszą być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna. Sama zapłata wynagrodzenia może też być uzależniona od wyniku sprawy. W art. 6. projektodawca stwierdził też, że ważność czynności prawnej, przez którą działający w imieniu klienta doradca zrzeka się całości lub części roszczenia, wymaga zgody konsumenta.

Z kolei art. 8 zobowiązuje ubezpieczycieli do wypłacania odszkodowań i świadczeń uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia sporu bezpośrednio na konto klienta. Jednocześnie w tym samym artykule wykluczono możliwość przyznania doradcy lub innej osobie działającej w jego imieniu lub na jego rzecz uprawnienia do dysponowania w/w świadczeniami. Natomiast art. 10 projektu nakłada na doradców obowiązek zakupu OC, którego szczegóły (m.in. zakres ochrony, sumy gwarancyjne) określi rozporządzenie MS.

Projekt wraz z uzasadnieniem są dostępne pod adresem:
https://t.co/0rUJTZMRuG
Więcej na temat koncepcji regulacji przyjętej przez senatorów:
http://www.gu.com.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Senat, gu.com.pl)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook