Reklama

Broker i affinity?
poniedziałek, 18 czerwca 2018 09:47

Rozmowa z Magdaleną Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu Grupy Europa

Aleksandra E. Wysocka: – Jesteśmy tuż po największym dorocznym evencie brokerskim – XXI Kongresie Brokerów w Mikołajkach. Doszły mnie słuchy, że otwieracie się na kanał brokerski, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę Waszą specjalizację w bancassurance i tak zwanych kanałach alternatywnych. Rozumiem, że nie zainteresowaliście się nagle dużym „korpo”?
Magdalena Marciniak:
– Duże ryzyka korporacyjne nie są i nie były w obszarze naszych zainteresowań, co wcale nie oznacza, że nie mamy wspólnych płaszczyzn biznesowych z brokerami. Co więcej, współpracujemy z nimi już od jakiegoś czasu, szczególnie przy dużych kontraktach affinity. Bardzo wielu naszych partnerów w tym kanale jest obsługiwanych przez brokerów. Rynek affinity mocno zwraca się w stronę ubezpieczeń spersonalizowanych i kontekstowych. O wyborze partnera ubezpieczeniowego często decyduje właśnie broker. Chcielibyśmy pokazać tym brokerom, którzy jeszcze z nami nie mieli okazji współpracować, że mamy interesującą ofertę partnerską dla ich klientów. Brokerzy obsługują również firmy leasingowe, z którymi współpracujemy już od dłuższego czasu. Widzimy też, że wielu brokerów poszukuje teraz nowych możliwości rozwoju swojego biznesu, często wychodzących poza typowe ścieżki czystych ubezpieczeń korporacyjnych.

Co więc macie do zaoferowania brokerom i ich klientom?
– Specjalizujemy się w produktach masowych w nietypowych kanałach, takich jak ubezpieczenia telefonów sprzedawane w aplikacji, czy ubezpieczenia turystyczne sprzedawane w bankomatach. Ten ostatni projekt zrealizowaliśmy wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym. Widzimy duży potencjał w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Brokerzy obsługujący firmy leasingowe mają w swoich portfelach bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którym mogliby te produkty zaoferować. Naszą przewagą jest fakt, że oprócz samego produktu, oferujemy też nowoczesne technologiczne rozwiązania sprzedażowe, czyli cały ekosystem produktów i usług. Brokerzy mogą na przykład skorzystać z pomocy naszego call center przy obsłudze swoich baz klienckich, sprzedawać produkty z wykorzystaniem naszego portalu, na którym dziś działa część naszych partnerów bankowych, czy zintegrować swoje systemy z naszą platformą API, którą rozwijamy od ponad dwóch lat.

Wielu brokerów jest teraz w momencie przebudowy swoich modeli biznesowych w związku ze zmianami na rynku i regulacjami, być może to jest dobry moment na nowe pomysły i poszerzanie zakresu swojej podstawowej działalności. W jaki sposób chcecie zakomunikować brokerom o swoich inicjatywach?
– 21 czerwca zapraszamy na „Europejskie śniadanie” w Warszawie. Będzie to idealną okazją do lepszego wzajemnego poznania się i poszukiwania potencjalnych płaszczyzn współdziałania. W spotkaniu wezmą udział brokerzy, z którymi już współpracujemy, na przykład przy okazji gwarancji ubezpieczeniowych albo obsługi programów affinity, oraz tacy, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji realizować wspólnych projektów. Można jeszcze dołączyć, zachęcam!

Jesteście otwarci na współtworzenie produktów z brokerami?
– Jeden z takich projektów już jest w toku, na spotkaniu w Warszawie będzie Michał Daniluk z BIK Brokers, z którym rozpoczęliśmy współpracę w tym właśnie obszarze.

A co planujecie w dalszej części roku?
– Planujemy spotkania indywidualne, które w kanale brokerskim sprawdzają się najlepiej, pozwalając na wypracowanie wspólnych zindywidualizowanych rozwiązań. Do rozmów z brokerami są w gotowości trzy teamy o różnej specjalizacji. Po pierwsze, zespół affinity z ofertą produktów masowych. Po drugie, zespół odpowiedzialny za branżę finansową, w tym współpracę z firmami leasingowymi czy pożyczkowymi. Po trzecie – zespół zajmujący się gwarancjami kontraktowymi z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

A co z multiagencjami?
– Jesteśmy otwarci również na współpracę z multiagencjami, choć nie ukrywam, że na razie raczej z tymi największymi, o krajowym zasięgu. Czekamy na większe zainteresowanie tej części rynku innymi produktami niż tzw. commodity, jak komunikacja czy ubezpieczenia mieszkań. Stąd pierwszym krokiem jest dla nas rozwój kanału brokerskiego, który naszym zdaniem dostrzegł już wartość rozwiązań „butikowych”. Na tym się teraz skoncentrujemy.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. WysockaKontakty

Renata Kopeć
wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych
renata.kopec@tueuropa.pl

Tomasz Janas
Departament Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji
tomasz.janas@tueuropa.pl

Jacek Wakulski
Departament Partnerów Affinity
jacek.wakulski@tueuropa.pl


Broker powinien wychodzić poza utarte schematy

Osią naszego biznesu są bez wątpienia ubezpieczenia komunikacyjne. Obsługujemy firmy leasingowe, pakiety dilerskie, firmy najmu samochodów czy duże floty samochodowe, wystawiając rocznie ponad 170 tys. polis. Nie od dziś podstawowe produkty komunikacyjne uzupełniamy innymi rozwiązaniami, które nazywamy wewnętrznie „suplementami”. Oferta dodatkowych usług i produktów, które uzupełniają podstawową ochronę, jest bardzo istotna w naszym biznesie, nasi klienci jej zwyczajnie oczekują. TU Europa jest bardzo ciekawym partnerem, również ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne, pozwalające na sprawną obsługę klienta masowego. Atutem są również produkty takie jak gwarancje finansowe czy GAP, zwiększające wiarygodność leasingobiorcy czy pożyczkobiorcy. Współpraca z TU Europa będzie się rozszerzać, już teraz dostrzegamy bardzo pozytywny efekt synergii. Przygotowujemy wspólnie pewien produkt, jednak jeszcze zbyt wcześnie, żebym mógł zdradzić szczegóły. Jako broker widzimy konieczność wychodzenia poza utarte schematy biznesu korporacyjnego. Klient leasingowy to mały lub średni przedsiębiorca, który potrzebuje nie tylko ubezpieczenia auta, ale również swojej firmy i szeregu innych ryzyk. Dlaczego by mu w tym nie pomóc?

Michał Daniluk
BIK Brokers

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook