Reklama

Rynek ubezpieczeń: Rentowność w „komunikacji” nadal rośnie
środa, 20 czerwca 2018 08:52

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku potwierdził w całości wcześniejsze szacunki Polskiej Izby Ubezpieczeń*. Pokazał również kolejną poprawę rentowności w segmencie komunikacyjnym oraz potwierdził utrzymujący się w nim wysoki poziom koncentracji.

Z dokumentu zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń I/2018” wynika, że przez pierwsze trzy miesiące 2018 roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 16,25 mld zł składek brutto – o 1,93% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. O 0,43% r/r, do 10,49 mld zł, wzrosła też kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto przez zakłady. Sektor poprawił też swoją rentowność: wynik techniczny w kwocie 1,37 mld zł był o 10,6% wyższy od odnotowanego na koniec I kw. ub.r., natomiast zysk netto wzrósł o 1,87% r/r, do 1,06 mld zł.

Dział I

W I kwartale 2018 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 6123,84 mln zł, o -7,37% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. (5672,32 mln zł). Przez trzy miesiące tego roku firmy z działu I wypłaciły w sumie 5444,09 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 3,94% mniej niż rok wcześniej (5667,45 mln zł). Wynik techniczny wzrósł z 639,35 mln zł przed rokiem do 679,32 mln zł obecnie (+6,25% r/r), a wynik finansowy netto spadł z 484,85 mln zł rok wcześniej do 469,83 mln zł (-3,1% r/r).

Dział II

Z kolei kwartalny przypis składki ubezpieczycieli majątkowych uplasował się na poziomie 10 580,26 mln zł – o 7,74% wyższym od ubiegłorocznego (9820,3 mln zł). W segmencie komunikacyjnym z OC posiadaczy pojazdów lądowych zebrano 3748,26 mln zł, wobec 3510,55 mln zł rok wcześniej (+6,77% r/r). Z kolei w autocasco wygenerowano przypis w kwocie 2128,74 mln zł – o 12,45% wyższy od ubiegłorocznego (1893,01 mln zł). Z raportu KNF w gr. 10 doszło do kolejnego znaczącego wzrostu wyniku technicznego. Na koniec marca tego roku wyniósł on 140,14 mln zł** – o 60,29% więcej niż po trzech miesiącach ub.r. (87,43 mln zł). Jeszcze większą poprawą mógł się wykazać segment AC, którego wynik techniczny w kwocie 145,18 mln zł był o 338,48% wyższy od odnotowanego na dzień 31 marca 2017 roku (33,11 mln zł).

W I kw. 2018 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5047,85 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 5,62% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 4779,03 mln zł. Dział II uzyskał też dodatni wynik techniczny w wysokości 691,25 mln zł wobec 599,8 mln zł przed rokiem (+15,25%). Zysk netto rynku majątkowego za pierwsze trzy miesiące obecnego roku wyniósł 587,83 mln zł, o 6,22% więcej niż 12 miesięcy wcześniej (553,42 mln zł).

Wysoki poziom koncentracji w „komunikacji”

Raport KNF pokazał także, iż segment ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce jest mocno skoncentrowany. Trzech największych graczy kontroluje blisko dwie trzecie całej „komunikacji” mierzonej przypisem składki brutto. Najwyższym procentowym wskaźnikiem udziału w rynku komunikacyjnym – 33,47% – legitymował się PZU SA. Graczem numer dwa na polskim rynku komunikacyjnym jest TUiR Warta (17,19%), dość wyraźnie wyprzedzająca STU Ergo Hestię z wynikiem na poziomie 15,39%. W segmencie obowiązkowych ubezpieczeń z gr. 10 pierwsza trójka plasuje się w identycznej kolejności, a udział poszczególnych towarzystw w OC wynosi odpowiednio: 30,57%, 19,47% i 14,43%. Inaczej wygląda sytuacja w AC: liderem jest również PZU SA z udziałem na poziomie 38,57%, ale drugą lokatę zajmuje Ergo Hestia, zaś Warta jest dopiero trzecia (odpowiednio: 17,09% i 13,18%). Towarzystwem z największym udziałem „komunikacji” w ogólnym przypisie składki jest Link4. Polisy z gr. 3 (16,64% przypisu) i gr. 10 (75,41%) odpowiadają w sumie za 92,05% jego wpływów ze składek. Spośród większych towarzystw komunikacja dominuje też w przypisie Warty (69,55%) i AXA Ubezpieczenia (66,69%). W przypadku lidera – PZU SA – polisy komunikacyjne odpowiadają za nieco ponad połowę zbieranych składek (52,18%).

***

*http://www.gu.com.pl/...
**Działalność bezpośrednia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook