Reklama

Generali: Modyfikacje w ofercie produktowej
poniedziałek, 25 czerwca 2018 08:40

22 czerwca Generali wprowadziło szereg zmian w swojej ofercie produktowej. Modyfikacje były efektem wspólnej pracy członków grupy roboczej złożonej z agentów i menagerów sprzedaży ubezpieczyciela.

O wprowadzeniu zmian poinformował na swoim facebookowym profilu Adam Malinowski, członek zarządu Generali TU. Modyfikacje objęły ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne. I tak w auto assistance w wariancie Standard wprowadzono nielimitowane holowanie po wypadku. W opcji Komfort dotyczy ono wypadku w Polsce. Z kolei w Komfort Plus zwiększono limit holowania do 400 km, wprowadzono nielimitowane holowanie po wypadku w Polsce i udostępniono pojazd zastępczy po awarii pojazdu. Natomiast w wariancie Lux wprowadzono nielimitowane holowanie w Polsce i Europie. W NNW Pojazdu Generali podwyższyło sumę ubezpieczenia bez zmiany ceny. Przy stawce w wysokości 45 zł – z 10 do 50 tys. zł, natomiast przy 79 zł – z 25 do 100 tys. zł. W OC 360° obniżono cenę do 199 zł i umożliwiono zakup polisy klientom nieposiadającym pełnej historii polisowej OC.

Członek zarządu Generali TU poinformował również, że jeśli agent wczyta wypowiedzenie umowy ubezpieczenia do systemu, to wówczas nastąpi jego automatyczne zamknięcie i tym samym klient nie będzie windykowany.

Z kolei zmiany w ubezpieczeniach podróżnych objęły wprowadzenie nowych, niższych stawek dla wysokich sum ubezpieczenia kosztów leczenia np. dla Europy: 300 tys. zł w cenie dotychczasowych 150 tys. zł i 500 tys. zł w cenie dotychczasowych 200 tys. zł. W polisach rocznych z powrotami obniżono składki o 50%. Ponadto w Moto Assistance wprowadzono nowe świadczenie dla podroży zagranicznych, czyli umowy krótkoterminowe do 30 dni, a assistance Standard rozszerzono o odpowiedzialność za transport zwłok do RP w przypadku śmierci naturalnej. W kosztach leczenia za granicą podwyższono maksymalne sumy ubezpieczenia do 1,2 mln zł, a w OC – do 1 mln zł. Z kolei w assistance Exclusive rozszerzono zakres o nowe usługi dla narciarzy: zwrot kosztów karnetu, zamknięcie tras narciarskich, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i zejście lawiny (zakwaterowanie). Generali wprowadziło również nowe, niższe ceny dla wyjazdów rodzinnych z rozszerzeniem o zaostrzenie chorób przewlekłych. W przypadku formy rodzinnej, z rozszerzeniem ochrony o zaostrzenie chorób przewlekłych, zwyżka liczona jest tylko dla jednej osoby. Ubezpieczyciel uprościł także ścieżki sprzedaży w systemie Merkury+, wprowadzając połączenie pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka w jedną kategorię, rezygnację z konieczności wyboru dyscyplin w przypadku wyczynowego uprawiania sportu, nową listę sum ubezpieczenia kosztów leczenia oraz prezentację na ekranie kalkulacji składki dla oferty rocznej podczas wyliczania oferty krótkoterminowej.
(AM, źródło: Facebook)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Allianz: Akwizycje zamiast odkupu?

Allianz może spowolnić realizację swojego programu odkupu akcji, aby móc dokonać niewielkich akwizycji – zapowiedział dyrektor finansowy grupy po...


czytaj dalej

Parlament Europejski: Zmiany w dyrektywie komunikacyjnej przyjęte

13 lutego deputowani z Parlamentu Europejskiego przyjęli zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych (dyrektywie komunikacyjnej).

...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Windykacyjni pośrednicy

19 lutego ukazał się 54. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Windykacyjni pośrednicy” był Piotr...


czytaj dalej

PZU SA: Usługa Auto Non Stop dla posiadaczy PZU Auto AC

Oferta komunikacyjna PZU SA została wzbogacona o opcję Auto Non Stop. Dzięki nowej usłudze w przypadku obsługi zgłoszenia z PZU Auto AC...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook