Generali: Modyfikacje w ofercie produktowej
poniedziałek, 25 czerwca 2018 08:40

22 czerwca Generali wprowadziło szereg zmian w swojej ofercie produktowej. Modyfikacje były efektem wspólnej pracy członków grupy roboczej złożonej z agentów i menagerów sprzedaży ubezpieczyciela.

O wprowadzeniu zmian poinformował na swoim facebookowym profilu Adam Malinowski, członek zarządu Generali TU. Modyfikacje objęły ubezpieczenia komunikacyjne i podróżne. I tak w auto assistance w wariancie Standard wprowadzono nielimitowane holowanie po wypadku. W opcji Komfort dotyczy ono wypadku w Polsce. Z kolei w Komfort Plus zwiększono limit holowania do 400 km, wprowadzono nielimitowane holowanie po wypadku w Polsce i udostępniono pojazd zastępczy po awarii pojazdu. Natomiast w wariancie Lux wprowadzono nielimitowane holowanie w Polsce i Europie. W NNW Pojazdu Generali podwyższyło sumę ubezpieczenia bez zmiany ceny. Przy stawce w wysokości 45 zł – z 10 do 50 tys. zł, natomiast przy 79 zł – z 25 do 100 tys. zł. W OC 360° obniżono cenę do 199 zł i umożliwiono zakup polisy klientom nieposiadającym pełnej historii polisowej OC.

Członek zarządu Generali TU poinformował również, że jeśli agent wczyta wypowiedzenie umowy ubezpieczenia do systemu, to wówczas nastąpi jego automatyczne zamknięcie i tym samym klient nie będzie windykowany.

Z kolei zmiany w ubezpieczeniach podróżnych objęły wprowadzenie nowych, niższych stawek dla wysokich sum ubezpieczenia kosztów leczenia np. dla Europy: 300 tys. zł w cenie dotychczasowych 150 tys. zł i 500 tys. zł w cenie dotychczasowych 200 tys. zł. W polisach rocznych z powrotami obniżono składki o 50%. Ponadto w Moto Assistance wprowadzono nowe świadczenie dla podroży zagranicznych, czyli umowy krótkoterminowe do 30 dni, a assistance Standard rozszerzono o odpowiedzialność za transport zwłok do RP w przypadku śmierci naturalnej. W kosztach leczenia za granicą podwyższono maksymalne sumy ubezpieczenia do 1,2 mln zł, a w OC – do 1 mln zł. Z kolei w assistance Exclusive rozszerzono zakres o nowe usługi dla narciarzy: zwrot kosztów karnetu, zamknięcie tras narciarskich, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i zejście lawiny (zakwaterowanie). Generali wprowadziło również nowe, niższe ceny dla wyjazdów rodzinnych z rozszerzeniem o zaostrzenie chorób przewlekłych. W przypadku formy rodzinnej, z rozszerzeniem ochrony o zaostrzenie chorób przewlekłych, zwyżka liczona jest tylko dla jednej osoby. Ubezpieczyciel uprościł także ścieżki sprzedaży w systemie Merkury+, wprowadzając połączenie pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka w jedną kategorię, rezygnację z konieczności wyboru dyscyplin w przypadku wyczynowego uprawiania sportu, nową listę sum ubezpieczenia kosztów leczenia oraz prezentację na ekranie kalkulacji składki dla oferty rocznej podczas wyliczania oferty krótkoterminowej.
(AM, źródło: Facebook)

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook