Reklama

Chubb: Incident Manager pomoże w razie cyberataku
piątek, 29 czerwca 2018 08:39

Polski oddział Chubb European Group opracował ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych. Firma podkreśla, że jej polisa jest odpowiedzią zarówno na rosnące ryzyka cybernetyczne, na które są narażone firmy, jak i na najnowsze zmiany regulacyjne związane z ochroną danych osobowych w Polsce (RODO).

– Polisa chroni przed konsekwencjami takich zdarzeń, jak utrata dostępu do danych, ich naruszenie lub zniszczenie, ale też finansowe następstwa działania złośliwego oprogramowania typu ransomware, które jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń cybernetycznych – wylicza Marta Paruch, Financial Lines Senior Underwriter Chubb. – Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres oceny ryzyka cybernetycznego na etapie przed zawarciem polisy, zarządzania kryzysowego po wystąpieniu incydentu oraz rozwiązań w zakresie przeniesienia części ryzyka na ubezpieczyciela w celu zabezpieczenia firmy przed rosnącymi ryzykami i zagrożeniami związanymi z prywatnością danych – dodaje.

W ramach cyberubezpieczenia Chubb oferuje profesjonalną pomoc w postaci usługi incident management. W tym celu współpracuje z firmą Crawford specjalizującą się w zarządzaniu kryzysowym. Klienci mają też do dyspozycji specjalną całodobową infolinię w języku polskim, gdzie można zgłaszać informacje o zdarzeniach.

– Osobisty Incident Manager, po zapoznaniu się z informacjami, organizuje pomoc specjalistów z zakresu informatyki śledczej, wymuszeń komputerowych, usług prawnych czy wsparcia public relations. Wszystko po to, aby zarządzić zaistniałym incydentem cybernetycznym możliwie szybko i zapobiec w ten sposób dalszym niepożądanym działaniom – precyzuje Marta Paruch.

O skali zagrożeń i potencjalnych konsekwencji cyberataku świadczą wyniki raportu z badania Chubb „Ochrona przed cyberzagrożeniami (2017)”. Ponad jednak czwarta respondentów przyznała, że w czasie ostatnich 12 miesięcy w ich otoczeniu przydarzył się cyberincydent o poważnych skutkach lub dokonano włamania do firmowych systemów informatycznych. Mimo że większość badanych dobrze oceniła sposób, w jaki jego organizacja powróciła do normalnego funkcjonowania (w mniej niż 12 godzin), to uznali oni, że zdarzenie pozostawiło widoczne skutki. Jedynie 46% ankietowanych stwierdziło, że po włamaniu wyciągnięto odpowiednie wnioski i wystąpienie podobnego incydentu w przyszłości jest mniej prawdopodobne. Ponad połowa uczestników badania oceniła, że utrata danych o klientach ich firm naraziłaby ich przedsiębiorstwo na dotkliwe konsekwencje. Niemal identyczny odsetek respondentów przyznał jednocześnie, że pracownicy ich organizacji nie są świadomi, jak bardzo jest ona narażona na cyberataki.

Raport został stworzony w oparciu o opinie menedżerów wyższego szczebla z ponad 250 firm z całej Europy pracujących w sektorze IT oraz sektorze zarządzania ryzykiem.
(AM, źródło: Newseria)

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

UFG: 75% przypadków braku OC wykrytych bez udziału kierowcy

Przez 3 kwartały tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wystawił ponad 68 tysięcy wezwań o zapłacenie kary za brak OC posiadaczy...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Generalnie o likwidacji

Opublikowany 13 listopada 41. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” poświęcony był najnowszym wdrożeniom w obszarze likwidacji szkód w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook