Chubb: Incident Manager pomoże w razie cyberataku
piątek, 29 czerwca 2018 08:39

Polski oddział Chubb European Group opracował ubezpieczenie w zakresie ryzyk cybernetycznych. Firma podkreśla, że jej polisa jest odpowiedzią zarówno na rosnące ryzyka cybernetyczne, na które są narażone firmy, jak i na najnowsze zmiany regulacyjne związane z ochroną danych osobowych w Polsce (RODO).

– Polisa chroni przed konsekwencjami takich zdarzeń, jak utrata dostępu do danych, ich naruszenie lub zniszczenie, ale też finansowe następstwa działania złośliwego oprogramowania typu ransomware, które jest uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych zagrożeń cybernetycznych – wylicza Marta Paruch, Financial Lines Senior Underwriter Chubb. – Ubezpieczenie obejmuje szeroki zakres oceny ryzyka cybernetycznego na etapie przed zawarciem polisy, zarządzania kryzysowego po wystąpieniu incydentu oraz rozwiązań w zakresie przeniesienia części ryzyka na ubezpieczyciela w celu zabezpieczenia firmy przed rosnącymi ryzykami i zagrożeniami związanymi z prywatnością danych – dodaje.

W ramach cyberubezpieczenia Chubb oferuje profesjonalną pomoc w postaci usługi incident management. W tym celu współpracuje z firmą Crawford specjalizującą się w zarządzaniu kryzysowym. Klienci mają też do dyspozycji specjalną całodobową infolinię w języku polskim, gdzie można zgłaszać informacje o zdarzeniach.

– Osobisty Incident Manager, po zapoznaniu się z informacjami, organizuje pomoc specjalistów z zakresu informatyki śledczej, wymuszeń komputerowych, usług prawnych czy wsparcia public relations. Wszystko po to, aby zarządzić zaistniałym incydentem cybernetycznym możliwie szybko i zapobiec w ten sposób dalszym niepożądanym działaniom – precyzuje Marta Paruch.

O skali zagrożeń i potencjalnych konsekwencji cyberataku świadczą wyniki raportu z badania Chubb „Ochrona przed cyberzagrożeniami (2017)”. Ponad jednak czwarta respondentów przyznała, że w czasie ostatnich 12 miesięcy w ich otoczeniu przydarzył się cyberincydent o poważnych skutkach lub dokonano włamania do firmowych systemów informatycznych. Mimo że większość badanych dobrze oceniła sposób, w jaki jego organizacja powróciła do normalnego funkcjonowania (w mniej niż 12 godzin), to uznali oni, że zdarzenie pozostawiło widoczne skutki. Jedynie 46% ankietowanych stwierdziło, że po włamaniu wyciągnięto odpowiednie wnioski i wystąpienie podobnego incydentu w przyszłości jest mniej prawdopodobne. Ponad połowa uczestników badania oceniła, że utrata danych o klientach ich firm naraziłaby ich przedsiębiorstwo na dotkliwe konsekwencje. Niemal identyczny odsetek respondentów przyznał jednocześnie, że pracownicy ich organizacji nie są świadomi, jak bardzo jest ona narażona na cyberataki.

Raport został stworzony w oparciu o opinie menedżerów wyższego szczebla z ponad 250 firm z całej Europy pracujących w sektorze IT oraz sektorze zarządzania ryzykiem.
(AM, źródło: Newseria)

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook