Reklama

SN: Nieubezpieczeni rodzice poszkodowanego nie muszą zwracać pieniędzy
środa, 04 lipca 2018 08:30

Sąd Najwyższy (SN) uwzględnił skargę kasacyjną i uznał, że nieubezpieczeni rolnicy, których syn uległ poważnemu wypadkowi, nie muszą zwracać pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)*. Rzecznik Finansowy wydał w tej sprawie istotny pogląd**.

Sprawa dotyczyła nastolatka, który uległ poważnemu wypadkowi, pracując w gospodarstwie rodziców. Ponieważ nie mieli oni obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, świadczenie w wysokości 150 tys. zł wypłacił UFG. Następnie wystąpił do rodziców poszkodowanego o zwrot wypłaconej kwoty. Opierał się przy tym na zasadzie wskazanej w art. 110 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, określającej m.in. zasady działania Funduszu. Zgodnie z nią z chwilą wypłaty przez UFG odszkodowania sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, są obowiązani do zwrócenia instytucji spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

Rodzice poszkodowanego nastolatka bronili się, przytaczając argumenty o bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, pogłębionej dodatkowo niepełnosprawnością syna, oraz szereg argumentów prawnych. W tym ostatnim obszarze wsparł ich Rzecznik Finansowy swoim istotnym poglądem.

- Co do zasady w poglądzie nie kwestionujemy prawa Funduszu do roszczenia zwrotnego, nie akceptujemy również braku realizacji obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników. Na tę jednak sprawę warto spojrzeć szerzej. Zdaniem Rzecznika, w tym konkretnym przypadku są podstawy do odstąpienia przez Fundusz od prawa regresu, co potwierdził Sąd Najwyższy – mówi Ewa Kiziewicz z Biura Rzecznika Finansowego.

Przypomina przy tym ust. 2 wspomnianego artykułu 110, który daje możliwość umorzenia przez UFG przysługującej mu należności z tytułu roszczenia zwrotnego.

- Wydaje się, że jeśli mamy do czynienia z gospodarstwem domowym, w którym dochód miesięczny na osobę wynosi 500,54 zł, zasadne byłoby skorzystanie przez UFG z takiego uprawnienia. Tym bardziej że rodzicie odczuli już sankcję za brak OC rolnika w postaci opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku posiadania tego ubezpieczenia  – mówi Ewa Kiziewicz.

Zwraca też uwagę, że w tym wypadku rodzicie i nastolatek tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Wpłata 150 tys. zł, których domagał się Fundusz, w praktyce pozbawiłaby rodzinę środków do życia i uniemożliwiłaby opiekę nad poszkodowanym dzieckiem. Przypomina też zasadę zawartą w art. 5 k.c. Stanowi ona, że niedopuszczalne jest czynienie ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

- W przekonaniu Rzecznika zaspokojenie żądań UFG byłoby w tym konkretnym przypadku sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż praktycznym skutkiem byłoby przeniesienie konsekwencji błędu rodziców na poszkodowane dziecko. Nie należy zapominać o tym, że Fundusz pełni funkcję służebną. Jego ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie poszkodowanym środków służących pomocy i zapewnieniu godnego funkcjonowania, a nie – w praktyce – środków tych odbieranie. Nawet w ramach realizowania przysługującego mu uprawnienia Fundusz nie powinien zapominać o zasadzie słuszności – podkreśla Ewa Kiziewicz.

Sygnatura akt V CSK 339/17.

***

*http://www.sn.pl/...
** https://rf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RzF)

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook