Reklama

SN: Nieubezpieczeni rodzice poszkodowanego nie muszą zwracać pieniędzy
środa, 04 lipca 2018 08:30

Sąd Najwyższy (SN) uwzględnił skargę kasacyjną i uznał, że nieubezpieczeni rolnicy, których syn uległ poważnemu wypadkowi, nie muszą zwracać pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)*. Rzecznik Finansowy wydał w tej sprawie istotny pogląd**.

Sprawa dotyczyła nastolatka, który uległ poważnemu wypadkowi, pracując w gospodarstwie rodziców. Ponieważ nie mieli oni obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników, świadczenie w wysokości 150 tys. zł wypłacił UFG. Następnie wystąpił do rodziców poszkodowanego o zwrot wypłaconej kwoty. Opierał się przy tym na zasadzie wskazanej w art. 110 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, określającej m.in. zasady działania Funduszu. Zgodnie z nią z chwilą wypłaty przez UFG odszkodowania sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, są obowiązani do zwrócenia instytucji spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

Rodzice poszkodowanego nastolatka bronili się, przytaczając argumenty o bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, pogłębionej dodatkowo niepełnosprawnością syna, oraz szereg argumentów prawnych. W tym ostatnim obszarze wsparł ich Rzecznik Finansowy swoim istotnym poglądem.

- Co do zasady w poglądzie nie kwestionujemy prawa Funduszu do roszczenia zwrotnego, nie akceptujemy również braku realizacji obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników. Na tę jednak sprawę warto spojrzeć szerzej. Zdaniem Rzecznika, w tym konkretnym przypadku są podstawy do odstąpienia przez Fundusz od prawa regresu, co potwierdził Sąd Najwyższy – mówi Ewa Kiziewicz z Biura Rzecznika Finansowego.

Przypomina przy tym ust. 2 wspomnianego artykułu 110, który daje możliwość umorzenia przez UFG przysługującej mu należności z tytułu roszczenia zwrotnego.

- Wydaje się, że jeśli mamy do czynienia z gospodarstwem domowym, w którym dochód miesięczny na osobę wynosi 500,54 zł, zasadne byłoby skorzystanie przez UFG z takiego uprawnienia. Tym bardziej że rodzicie odczuli już sankcję za brak OC rolnika w postaci opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku posiadania tego ubezpieczenia  – mówi Ewa Kiziewicz.

Zwraca też uwagę, że w tym wypadku rodzicie i nastolatek tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Wpłata 150 tys. zł, których domagał się Fundusz, w praktyce pozbawiłaby rodzinę środków do życia i uniemożliwiłaby opiekę nad poszkodowanym dzieckiem. Przypomina też zasadę zawartą w art. 5 k.c. Stanowi ona, że niedopuszczalne jest czynienie ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

- W przekonaniu Rzecznika zaspokojenie żądań UFG byłoby w tym konkretnym przypadku sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdyż praktycznym skutkiem byłoby przeniesienie konsekwencji błędu rodziców na poszkodowane dziecko. Nie należy zapominać o tym, że Fundusz pełni funkcję służebną. Jego ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie poszkodowanym środków służących pomocy i zapewnieniu godnego funkcjonowania, a nie – w praktyce – środków tych odbieranie. Nawet w ramach realizowania przysługującego mu uprawnienia Fundusz nie powinien zapominać o zasadzie słuszności – podkreśla Ewa Kiziewicz.

Sygnatura akt V CSK 339/17.

***

*http://www.sn.pl/...
** https://rf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: RzF)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook