TSUE: Za opóźnienie odpowiada przewoźnik zlecający, a nie wykonujący
czwartek, 05 lipca 2018 08:41

W przypadku dużego opóźnienia lotu przewoźnikiem lotniczym zobowiązanym do zapłaty odszkodowania należnego na rzecz pasażerów nie jest przewoźnik, który oddał w dzierżawę użyty samolot wraz z załogą, lecz przewoźnik, który zdecydował o wykonaniu lotu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 4 lipca.

Sprawa dotyczyła obywatela Niemiec, który wraz z innymi pasażerami zarezerwował w TUIfly lot z Hamburga do Cancún. Dla celów wykonania tego lotu przewoźnik lotniczy wykorzystał samolot wraz załogą, który wydzierżawił od Thomson Airways. Na potwierdzeniu rezerwacji wskazano, że rezerwacje zostały dokonane przez TUIFly, lecz lot był „wykonywany” przez drugą z firm. Jako że został on wykonany z opóźnieniem, pasażerowie wystąpili do Thomson Airways o zapłatę odszkodowania, które uznali za należne im zgodnie z rozporządzeniem nr 261/20041. Spółka odmówiła zapłaty, argumentując, że nie była ona obsługującym przewoźnikiem lotniczym w rozumieniu owego rozporządzenia2. Zdaniem Thomson Airways odpowiedzialność operacyjną za wykonanie lotu ponosił TUIFly, w związku z czym powództwo o odszkodowanie powinno zostać skierowane wyłącznie przeciwko niemu. W tych okolicznościach Sąd Okręgowy w Hamburgu zwrócił się do TSUE z wnioskiem o sprecyzowanie pojęcia „obsługującego przewoźnika lotniczego”.

Trybunał stwierdził w wyroku, że za obsługującego przewoźnika lotniczego należy uznać ten podmiot, który podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konkretnego lotu, włącznie z ustaleniem jego trasy, a tym samym o stworzeniu dla zainteresowanych oferty przewozu lotniczego. Podjęcie tego rodzaju decyzji oznacza bowiem, że ów przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wykonanie tego lotu, w tym między innymi za ewentualne odwołanie lub duże opóźnienia w przylocie. W konsekwencji firma, która wydzierżawia samolot wraz z załogą innemu przewoźnikowi lotniczemu, ale nie ponosi odpowiedzialności operacyjnej za lot, nie może zostać zakwalifikowany jako obsługujący przewoźnik lotniczy w rozumieniu rozporządzenia. Jest w tym względzie bez znaczenia, że potwierdzenie rezerwacji lotu wydane pasażerom wskazuje, że lot jest wykonywany przez tego pierwszego przewoźnika.

***

1Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1).

2Zgodnie z rozporządzeniem, ma ono zastosowanie do „obsługującego przewoźnika lotniczego”.
(AM, źródło: TSUE)

 

Equinum Broker: Tomasz Kutyba nowym wiceprezesem

Z dniem 30 czerwca funkcję wiceprezesa firmy brokerskiej Equinum Broker objął Tomasz Kutyba. Zmiana w zarządzie związana jest z realizacją nowej...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk zatwierdzony na stanowisku prezesa

13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mirosława Kisyka na stanowisko prezesa zarządu MetLife...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i...


czytaj dalej

Telematics Technologies: Istotna rola danych o ograniczeniach prędkości

Eksperci Telematics Technologies, dostawcy rozwiązania technologicznego dla Link4 Kasa Wraca wyjaśniają, w jaki sposób radzą sobie z rozproszonymi...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook