Reklama

Atradius: Liczba niewypłacalności będzie maleć
poniedziałek, 30 lipca 2018 08:36

W najnowszym raporcie Economic Update eksperci Atradius podkreślają, że w większości krajów widoczna jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spadek liczby upadłości.

Zdaniem ekspertów Atradius na rozwój handlu obecnie ma wpływ przede wszystkim znaczny wzrost inwestycji przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że trudno oceniać, jak długo będzie trwało ożywienie. Odbiciu inwestycji towarzyszyła znacząca poprawa międzynarodowych obrotów handlowych, szczególnie w gospodarkach rozwijających się. – Kraje rozwinięte, oprócz wspomnianego wzrostu inwestycji, zyskały również na nasileniu się popytu wewnętrznego. W kwietniowym wydaniu World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował dla tych ostatnich prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 2018 i 2019 rok, które na tę chwilę wynoszą odpowiednio 5,1 oraz 4,7% PKB – powiedział Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka Atradius.

Według autorów raportu perspektywy w kontekście niewypłacalności w 2018 r. pozostają korzystne, o czym świadczy ich ogólny spadek o 4% r/r. Jak wynika z najnowszego sondażu Europejskiego Banku Światowego, w I kwartale tego roku poprawiły się warunki kredytowe dla przedsiębiorstw oraz wzrósł popyt na pożyczki bankowe. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się także w kolejnych miesiącach.

Atradius prognozuje, że największy spadek niewypłacalności będzie miał miejsce w Portugalii (14% r/r), Grecji (10% r/r) i Włoszech (10% r/r). Eksperci zwracają również uwagę na Holandię i Hiszpanię, gdzie wyniesie on odpowiednio 8 i 6% r/r. Mimo że ogólna sytuacja niewypłacalności w Europie zdaje się poprawiać, nie w każdym kraju prognozy są równie pozytywne. Skutki Brexitu w postaci niższego wzrostu gospodarczego oraz rynkowej niepewności odczuje Wielka Brytania. Analitycy przewidują, że w tym roku Zjednoczone Królestwo odnotuje wzrost niewypłacalności o 4% r/r. W Stanach Zjednoczonych prognozowany jest 3% spadek niewypłacalności.

Na sytuację gospodarczą w tym kraju dobrze wpływa poprawa warunków finansowych, wysoki popyt krajowy oraz rosnące zaufanie w biznesie, przyczyniające się do wzrostu poziomu inwestycji. Mimo opóźnienia cyklu koniunkturalnego gospodarki amerykańskiej, wskaźniki ekonomiczne USA mają się ku lepszemu. Nie można jednak zapominać o rosnącym długu korporacyjnym, który z roku na rok stanowi coraz większe wyzwanie dla gospodarki – mówi Arkadiusz Taraszkiewicz.

Analitycy prognozują pozytywny trend dotyczący niewypłacalności także dla gospodarek wschodzących. Według Instytutu Finansów Międzynarodowych jest szansa, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach 2018 roku.
(AM, źródło: Havas PR)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Talanx: Zmiana pokoleniowa w zarządzie

Niemiecki ubezpieczyciel i reasekurator Talanx dokonał zmiany pokoleniowej w zarządach swoich spółek.

Christian Hinsch, członek zarządu...


czytaj dalej

Agencie, porozmawiaj z klientem o pogodzie

Rozmowa z Rafałem Mańkowskim, analitykiem-ekspertem w Dziale Monitoringu Warunków Prowadzenia Działalności Ubezpieczeniowej w Polskiej Izbie...


czytaj dalej

UNIQA: Zyskowny rok

2018 był udanym rokiem dla UNIQA w Polsce. Grupa uzyskała wysoki wynik finansowy, a jej spółka majątkowa ponad sześciokrotnie poprawiła swój wynik...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook