Reklama

Atradius: Liczba niewypłacalności będzie maleć
poniedziałek, 30 lipca 2018 08:36

W najnowszym raporcie Economic Update eksperci Atradius podkreślają, że w większości krajów widoczna jest poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz spadek liczby upadłości.

Zdaniem ekspertów Atradius na rozwój handlu obecnie ma wpływ przede wszystkim znaczny wzrost inwestycji przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że trudno oceniać, jak długo będzie trwało ożywienie. Odbiciu inwestycji towarzyszyła znacząca poprawa międzynarodowych obrotów handlowych, szczególnie w gospodarkach rozwijających się. – Kraje rozwinięte, oprócz wspomnianego wzrostu inwestycji, zyskały również na nasileniu się popytu wewnętrznego. W kwietniowym wydaniu World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował dla tych ostatnich prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na 2018 i 2019 rok, które na tę chwilę wynoszą odpowiednio 5,1 oraz 4,7% PKB – powiedział Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka Atradius.

Według autorów raportu perspektywy w kontekście niewypłacalności w 2018 r. pozostają korzystne, o czym świadczy ich ogólny spadek o 4% r/r. Jak wynika z najnowszego sondażu Europejskiego Banku Światowego, w I kwartale tego roku poprawiły się warunki kredytowe dla przedsiębiorstw oraz wzrósł popyt na pożyczki bankowe. Ten trend prawdopodobnie utrzyma się także w kolejnych miesiącach.

Atradius prognozuje, że największy spadek niewypłacalności będzie miał miejsce w Portugalii (14% r/r), Grecji (10% r/r) i Włoszech (10% r/r). Eksperci zwracają również uwagę na Holandię i Hiszpanię, gdzie wyniesie on odpowiednio 8 i 6% r/r. Mimo że ogólna sytuacja niewypłacalności w Europie zdaje się poprawiać, nie w każdym kraju prognozy są równie pozytywne. Skutki Brexitu w postaci niższego wzrostu gospodarczego oraz rynkowej niepewności odczuje Wielka Brytania. Analitycy przewidują, że w tym roku Zjednoczone Królestwo odnotuje wzrost niewypłacalności o 4% r/r. W Stanach Zjednoczonych prognozowany jest 3% spadek niewypłacalności.

Na sytuację gospodarczą w tym kraju dobrze wpływa poprawa warunków finansowych, wysoki popyt krajowy oraz rosnące zaufanie w biznesie, przyczyniające się do wzrostu poziomu inwestycji. Mimo opóźnienia cyklu koniunkturalnego gospodarki amerykańskiej, wskaźniki ekonomiczne USA mają się ku lepszemu. Nie można jednak zapominać o rosnącym długu korporacyjnym, który z roku na rok stanowi coraz większe wyzwanie dla gospodarki – mówi Arkadiusz Taraszkiewicz.

Analitycy prognozują pozytywny trend dotyczący niewypłacalności także dla gospodarek wschodzących. Według Instytutu Finansów Międzynarodowych jest szansa, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych miesiącach 2018 roku.
(AM, źródło: Havas PR)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook