Reklama

Pomoc rolnikom dotkniętym przez suszę
środa, 01 sierpnia 2018 08:49

31 lipca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi.

- Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy są dla nas fundamentem gospodarki. Będziemy je wspierać i rozwijać – mówił premier Mateusz Morawiecki w Konradowie w woj. lubuskim. – W tym roku mieliśmy bardzo słoneczną wiosnę i lato, jednak dla wielu rolników wiązało się to i wiąże z ogromnym problemem i stratami, zwłaszcza wśród upraw zbożowych. W ramach Rady Ministrów podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu bezprecedensowych środków, aby złagodzić te straty, bo rząd jest także po to, by minimalizować skutki pogodowe, a nie chować głowę w piasek – dodał.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97% gmin kraju na powierzchni 63,14% gruntów ornych. Ponadto na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Premier podkreślił, że podczas posiedzenia RM podjęto kilka ważnych postanowień. – Po pierwsze, zadecydowaliśmy o środkach przeznaczonych na minimalizację skutków suszy – mówił szef rządu, nawiązując do przyjętego 31 lipca programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w tym roku ucierpiały z powodu suszy lub powodzi. Dodał, że wypłaty dla rolników związane ze stratami spowodowanymi suszą będą oscylować wokół 700-800 mln zł.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jeżeli będzie potrzeba, dokonana zostanie nowelizacja ustawy budżetowej, ponieważ „wypłata odszkodowań dla rolników jest dla nas fundamentalnie ważna”. Zaapelował także do wszystkich gmin, aby sprawnie szacowały powstałe szkody.

Pomoc będzie udzielania w formie dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30% danej uprawy. Na dotację mogą również liczyć płatnicy podatku rolnego, którzy w tym roku prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź.

Ponadto pomoc obejmie spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR, jeśli spłata tych kredytów została zawieszona. Pomoc w tym zakresie będzie obejmować m.in. producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi.

Na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozwiązaniem problemu strat w rolnictwie powstałych w wyniku suszy mogłyby być odpowiednie ubezpieczenia. Kłopot w tym, że tego typu ochrona jest oferowana przez niewielu ubezpieczycieli, jest droga i nie zawsze cieszy się zainteresowaniem rolników. Jak informował portal farmer.pl*, w I kwartale tego roku ubezpieczyciele zawarli 227 umów uwzględniających ryzyko suszy w uprawach, których zbiór nastąpi w 2018 r. Prawie wszystkie polisy – 203 sztuki – zostały wystawione przez Pocztowe TUW. Pozostałe 18 zawarł PZU SA. W kolejnych miesiącach wystąpił problem z ubezpieczeniami. Według „Rzeczpospolitej”**, tego typu oferty były dostępne w PZU SA jeszcze w kwietniu, ale rolnicy byli zainteresowani innymi rodzajami ochrony. Katarzyna Niegowska, dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży TUW „TUW”, przyznała z kolei w rozmowie z farmer.pl, że jej zakład nie oferował takich ubezpieczeń, gdyż ze względu na obecną wiosną znaczną ilość wody w glebie rolnicy nie byli zainteresowani ochroną. Natomiast Concordia Ubezpieczenia zrezygnowała z ich sprzedaży ze względu na złe doświadczenia i brak rzetelnych danych.

 Ustawodawca zakłada odpowiedzialność za ryzyko suszy od 25% ubytku w plonie, na zasadzie franszyzy integralnej. Oznacza to, że jeżeli szkoda wystąpi na poziomie 27% ubytku w plonie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, natomiast jeśli np. ubytek w plonie wyniesie 23% – rolnik nie otrzyma odszkodowania. Na tym tle, na przykładzie 2008 r., dochodziło do wielu nieporozumień z rolnikami i dlatego ubezpieczyciele praktycznie wycofali się z ubezpieczenia ryzyka suszy. Drugi problem wiąże się z szacowaniem procentowego ubytku w plonie. Brak rzetelnych statystyk rolniczych na poziomie gospodarstwa czy gminy nie pozwala w sposób jednoznaczny ustalić faktycznego plonu zbieranego historycznie przez rolnika. Nałożenie tych dwóch elementów powoduje, że system ten niestety się nie rozwija – mówił w czerwcu Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordii.

– Wyzwaniem dla państwa polskiego jest z całą pewnością skonstruowanie systemu gwarantującego zrównoważony rozwój ubezpieczenia od ryzyka suszy w przyszłości. W tym miejscu należy wspomnieć przede wszystkim o warunkach ubezpieczenia precyzyjnie określających kiedy, jak i gdzie należy stwierdzić wystąpienie szkody spowodowanej suszą i w jaki sposób powinno zostać wypłacone odszkodowanie – wskazywał Michael Lösche, członek zarządu Concordii.

Dostosowanie warunków ubezpieczenia, prawdopodobnie analogicznie do warunków obowiązujących w innych krajach UE, mogłoby być istotnym wkładem do umożliwienia oferowania ubezpieczenia od ryzyka suszy już w niedalekiej przyszłości. – Ważną kwestią w tym kontekście są regulacje dotyczące wkładu własnego i ubytków w plonie, za które byłoby wypłacane odszkodowanie i które z reguły odnoszą się do poszczególnych gmin. Przed nami jeszcze dużo prac przygotowawczych, jednak ubezpieczanie ryzyka suszy wydaje się być możliwe w najbliższej przyszłości – zaznaczył Michael Lösche.

Jego firma od kilku lat współpracuje z reasekuratorami w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających ubezpieczanie ryzyka suszy. Ubezpieczyciel zakłada, że bardzo ścisła współpraca ze Swiss Re pozwoli w przyszłości na likwidację szkód spowodowanych suszą za pomocą zaawansowanego wsparcia technicznego.

W realizowanym od około dwóch lat projekcie ze Swiss Re zebraliśmy doświadczenia z międzynarodowego rynku tak, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla Polski. Na ten moment wychodzimy z założenia, iż mogłoby to w niedalekiej przyszłości umożliwić oferowanie zabezpieczenia od ryzyka suszy – wyjaśnił Michael Lösche. Chociaż na ten moment jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie, pracujemy obecnie nad stworzeniem systemu. Zakładamy, że gdy tylko będziemy w posiadaniu wymagań technicznych oraz odpowiednich warunków ubezpieczenia, być może już w 2019 r. będziemy mogli rozpocząć oferowanie ubezpieczenia od ryzyka suszy. Poza wymaganiami technicznymi oraz koniecznym dostosowaniem warunków ubezpieczenia w porozumieniu z Ministerstwem, niezbędne jest również pozyskanie odpowiednich zasobów na międzynarodowym rynku reasekuracji – dodał.

***

*http://www.gu.com.pl/...
**http://www.rp.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: CIR, gu.com.pl, farmer.pl, „Rzeczpospolita“)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook