Reklama

UOKiK: Transakcja InterRisk nie podlegała zgłoszeniu
środa, 01 sierpnia 2018 08:50

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zwrócił wniosek InterRisk dotyczący przejęcia znaczącej części udziałów TUW „TUW”, gdyż transakcja ta nie podlegała zgłoszeniu.

- Transakcja nie stanowiła koncentracji w rozumieniu art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ nie zachodziło przejęcie spółki. Z tego powodu nie podlegała zgłoszeniu do UOKiK – przekazał „Gazecie Ubezpieczeniowej” Tomasz Kwiatkowski z Biura Prasowego Urzędu.

InterRisk przesłał zgłoszenie w dniu 27 kwietnia. W swoim wniosku (sygn. sprawy DKK2-421/24/18/MIW) zadeklarował zamiar przejęcia około 56,83% udziałów w kapitale zakładowym „TUW” oraz ponad 51% w kapitale udziałowym. Skutkiem realizacji koncentracji miało być objęcie około 34,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu „TUW”, co nie oznacza możliwości sprawowania samodzielnej kontroli nad towarzystwem w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z 2017 r., poz. 229 ze zm.).

Informując o zgłoszeniu zamiaru koncentracji, InterRisk podkreślał, że złożenie wniosku wynikało z intencji zapewnienia możliwie najszerszej transparentności procesu inwestycyjnego oraz obowiązku weryfikacji skutków zamierzonej transakcji przez organ ochrony konkurencji.

UOKiK zamknął sprawę i zwrócił wniosek w dniu 20 lipca.

„Z satysfakcją informujemy, że Prezes UOKIK wydał decyzję dotyczącą zwrotu zgłoszenia o zamiarze koncentracji. Decyzja ta została wydana w związku ze stwierdzeniem, że nabycie przez InterRisk udziałów TUW „TUW” od dotychczasowych udziałowców nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. UOKiK po zapoznaniu się z przedstawioną wraz ze zgłoszeniem dokumentacją potwierdził, że w wyniku transakcji nie dochodzi do przejęcia kontroli nad TUW „TUW” i co za tym idzie nie można mówić o zjawisku koncentracji. Transakcja wymaga jeszcze akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. Intencją obu podmiotów jest współpraca i wzajemne wzmocnienie. Jest to możliwe dzięki połączeniu możliwości finansowych, kompetencyjnych i organizacyjnych InterRisk VIG i TUW „TUW”. Tak podjęta współpraca zapewni zachowanie równowagi i stworzenie warunków do realizacji interesów wszystkich stron” – napisali we wspólnym oświadczeniu Ewa Stachura Kruszewska, prezes TUW „TUW” i Piotr Narloch, prezes InterRisk.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej...
czytaj dalej

Hyperion: Awans w rankingu Top Track 250

Grupa Hyperion została sklasyfikowana przez „The Sunday Times” na 21. miejscu najnowszego, dorocznego zestawienia brytyjskich firm średniej...
czytaj dalej

Talanx: Zyski i dywidenda niezagrożone mimo obciążeń

Około 700 mln euro w obecnym roku i około 900 mln euro w przyszłym – osiągnięcie takiego zysku przewiduje Grupa Talanx. Firma przyznała również,...


czytaj dalej

MRiRW: Propozycje maksymalnych sum ubezpieczenia na przyszły rok

15 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook