Reklama

Australia: Blaski i cienie klasyfikacji polis
poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:31

Australia szykuje się do wprowadzenia podziału polis prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego na klasy, ujęcia ich w wielopoziomowy system, co ma pomóc konsumentom lepiej zrozumieć zakres ochrony danej polisy. Jednak system taki może okazać się szkodliwy dla innowacji i hamować konkurencję na rynku – ostrzega firma analityczna Global Data.

Począwszy od kwietnia 2019 r., polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego będą kategoryzowane jako złote, srebrne, brązowe albo podstawowe. Dla każdej kategorii będzie określone minimum usług, jakie powinna zapewniać, z uwzględnieniem poziomu leczenia szpitalnego. I tak, polisy złote będą obejmować najwyższe ryzyko i najbardziej kosztowne procedury.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest ważną kwestią dla wielu Australijczyków, 55% ludności jest chronione jakąś polisą tego typu. Rządowe konsultacje społeczne ujawniły, że konsumentom sprawia trudność porównywanie i zrozumienie rozmaitych produktów z zakresu prywatnych ubezpieczeń szpitalnych. Nowy system klasyfikacji pozwoli konsumentom dowiedzieć się jednoznacznie, co jest objęte polisą i w prosty sposób porównać różne polisy.

Co więcej, istniejące modele porównawcze są przeważnie zorientowane na cenę. Kategoryzacja polis na klasy pozwoli konsumentom podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje co do poziomu ochrony, jakiej potrzebują – zapewnia rząd australijski.

Chociaż obecnie system ma być zastosowany tylko do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, możliwe jest wdrożenie go w odniesieniu do wszystkich rynków ubezpieczeń.

Chociaż łatwo dostrzec korzyści wynikające z wprowadzenia systemu podziału polis na klasy, może on również mieć niekorzystne konsekwencje, jeśli chodzi o innowacyjność produktów. Danielle Cripp, analityczka usług finansowych w GlobalData mówi: – W branży ubezpieczeniowej zaczynamy dostrzegać wzrostowy trend polis szytych na miarę. Na przykład, polisa prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego może być zaprojektowana specjalnie dla biegaczy, obejmując niewielki wybór ryzyk najbardziej prawdopodobnych w odniesieniu do tej grupy konsumentów, takich jak operacja kolana czy stawu biodrowego. Ale jak zaklasyfikować tego rodzaju polisę w systemie wielopoziomowym, jeśli jest ona bardziej selektywna pod względem procedur leczniczych, ale one same wchodzą w zakres różnych poziomów? Ubezpieczyciele mogą się zniechęcić do tworzenia polis na miarę, jeśli będą się czuli ograniczeni przez narzucenie im, jakie produkty musi obejmować polisa, aby zostać przypisana do danej klasy.

Ekspertka zwróciła uwagę, że system wielopoziomowy może nie spełniać oczekiwań co do dopasowania polisy do faktycznych potrzeb klienta, ponieważ zamiast na nich, będzie się skupiać na klasyfikacji. Może też zahamować konkurencję i zróżnicowanie produktów na rynku. Transparentność produktów ubezpieczeniowych musi być osiągnięta w sposób, który nie utrudnia ich personalizacji.
AC

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook