Reklama

MRiRW proponuje nowe warunki ubezpieczania ryzyka suszy
wtorek, 07 sierpnia 2018 08:53

6 sierpnia Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi (MRiRW) skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Proponowana regulacja ma na celu umożliwienie ochrony upraw od pełnego pakietu, jednego lub kilku ryzyk wybranych przez producenta, w tym także ryzyka suszy, z zachowaniem dopłat do składek ubezpieczeniowych.

Projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy. Przewiduje on, że w zależności od wskazania w umowie ubezpieczenia odszkodowanie z tytułu ryzyka suszy będzie można obniżyć o 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia (SU). Punkt 1 pozwalający na pomniejszenie odszkodowania z tytułu ryzyk innych niż susza o nie więcej niż 10% nie uległ zmianom.

W ocenie projektodawcy zawartej w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 2 zwiększy liczbę gospodarstw posiadających ochronę od ryzyka suszy, gdyż rolnik będzie mógł wybrać ochronę z pasującym mu wariantem pomniejszenia odszkodowania. To zaś z kolei umożliwi ubezpieczycielom obniżenie stawek za ochronę od skutków suszy i zwiększy konkurencję pomiędzy nimi.

MRiRW uważa również, że nowela skłoni rolników do podejmowania działań prewencyjnych na rzecz obniżenia poziomu wrażliwości na brak opadów atmosferycznych.   

Projektowana zmiana dotyczy ubezpieczeń dotowanych, dlatego wymaga zgody Komisji Europejskiej (został już w niej notyfikowany). Do czasu otrzymania decyzji KE umowy ubezpieczenia będą zawierane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Mając świadomość zbliżającego się terminu rozpoczęcia jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, resort zaproponował wejście w życie przepisów noweli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu rolnicy mogliby zawierać umowy na nowych zasadach.

Projekt jest dostępny pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/...
Więcej na temat ubezpieczeń od w/w ryzyka i tegorocznej suszy:
http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Brexit: Ubezpieczyciele przygotowani na każdy scenariusz

Podczas gdy w parlamencie brytyjskim trwa spór o sposób wyjścia z sytuacji, agencja ratingowa AM Best uważa, że ubezpieczyciele z siedzibą w...


czytaj dalej

Talanx: Zyskowny rok

Miniony rok był dość udany dla Talanx. Wpływy grupy ze składek były wyraźnie wyższe od uzyskanych w roku poprzednim, podobnie zresztą jak jej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Depresja „życiówki” obniżyła wynik całego sektora

Po raz pierwszy od 2015 r. roczna wartość rynku ubezpieczeń mierzona przypisem składki była niższa od odnotowanej dwanaście miesięcy wcześniej. To...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Gdzie się podziali twoi klienci?

Gościem najnowszego, 58. odcinka podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” był Adam Kubicki, trener i autor książki „Bądź liderem, albo odejdź”. Podczas...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook