Reklama

MRiRW proponuje nowe warunki ubezpieczania ryzyka suszy
wtorek, 07 sierpnia 2018 08:53

6 sierpnia Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi (MRiRW) skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Proponowana regulacja ma na celu umożliwienie ochrony upraw od pełnego pakietu, jednego lub kilku ryzyk wybranych przez producenta, w tym także ryzyka suszy, z zachowaniem dopłat do składek ubezpieczeniowych.

Projekt przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy. Przewiduje on, że w zależności od wskazania w umowie ubezpieczenia odszkodowanie z tytułu ryzyka suszy będzie można obniżyć o 20, 25 albo 30% sumy ubezpieczenia (SU). Punkt 1 pozwalający na pomniejszenie odszkodowania z tytułu ryzyk innych niż susza o nie więcej niż 10% nie uległ zmianom.

W ocenie projektodawcy zawartej w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie franszyzy redukcyjnej określonej w pkt. 2 zwiększy liczbę gospodarstw posiadających ochronę od ryzyka suszy, gdyż rolnik będzie mógł wybrać ochronę z pasującym mu wariantem pomniejszenia odszkodowania. To zaś z kolei umożliwi ubezpieczycielom obniżenie stawek za ochronę od skutków suszy i zwiększy konkurencję pomiędzy nimi.

MRiRW uważa również, że nowela skłoni rolników do podejmowania działań prewencyjnych na rzecz obniżenia poziomu wrażliwości na brak opadów atmosferycznych.   

Projektowana zmiana dotyczy ubezpieczeń dotowanych, dlatego wymaga zgody Komisji Europejskiej (został już w niej notyfikowany). Do czasu otrzymania decyzji KE umowy ubezpieczenia będą zawierane na dotychczas obowiązujących zasadach.

Mając świadomość zbliżającego się terminu rozpoczęcia jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, resort zaproponował wejście w życie przepisów noweli dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu rolnicy mogliby zawierać umowy na nowych zasadach.

Projekt jest dostępny pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/...
Więcej na temat ubezpieczeń od w/w ryzyka i tegorocznej suszy:
http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

S&P: Marsh udźwignie obciążenie po zakupie JLT

Po dokonaniu dogłębnej analizy biznesowo-finansowej S&P uważa, że Marsh&McLennan (MMC) poradzi sobie z utrzymaniem pozycji finansowej adekwatnej...
czytaj dalej

Hyperion: Awans w rankingu Top Track 250

Grupa Hyperion została sklasyfikowana przez „The Sunday Times” na 21. miejscu najnowszego, dorocznego zestawienia brytyjskich firm średniej...
czytaj dalej

Talanx: Zyski i dywidenda niezagrożone mimo obciążeń

Około 700 mln euro w obecnym roku i około 900 mln euro w przyszłym – osiągnięcie takiego zysku przewiduje Grupa Talanx. Firma przyznała również,...


czytaj dalej

MRiRW: Propozycje maksymalnych sum ubezpieczenia na przyszły rok

15 października Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook