Reklama

Colonnade: Zmiany w ofertach Financial Lines
środa, 22 sierpnia 2018 08:38

Colonnade Insurance Oddział w Polsce wprowadził zmiany w ofercie działu Financial Lines.

Główna zmiana to rozszerzenie katalogu podmiotów, którym oferowane jest ubezpieczenie D&O. – Do tej pory kierowaliśmy naszą ofertę wyłącznie do spółek kapitałowych i spółdzielni. Teraz przedstawiamy oferty również fundacjom, stowarzyszeniom, związkom sportowym i podobnym podmiotom – tłumaczy Agata Grygorowicz, Head of Financial Lines and Casualty Colonnade Insurance Oddział w Polsce. Podkreśla, że zmiana jest odpowiedzią na sygnalizowane zapotrzebowanie rynkowe. – Dostawaliśmy coraz więcej zapytań na ubezpieczenie D&O dla podmiotów innych niż spółki kapitałowe, dlatego zdecydowaliśmy się zerwać z ograniczeniem dotyczącym formy prawnej ubezpieczającego – wyjaśnia.

Druga zmiana dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej menedżerów. Do tej pory polisa ta była oferowana osobom zatrudnionym na podstawie kontraktu oraz prowadzącym działalność gospodarczą. Teraz Colonnade zrezygnowało z drugiego warunku. Również w tym przypadku inspiracją do korekty było zgłaszane zapotrzebowanie rynkowe. – Aktualnie jedynym wymogiem uzyskania oferty jest zatrudnienie na podstawie kontraktu. Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej menedżerów oferujemy również osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej – dodała Agata Grygorowicz
(AM, źródło: Colonnade)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook