Reklama

UNIQA: Nowe ubezpieczenie dla dziecka
wtorek, 28 sierpnia 2018 08:58

Sześciu na dziesięciu rodziców, którzy w badaniu ARC Rynek i Opinia* na zlecenie UNIQA Polska zadeklarowali, że ich dziecko jest ubezpieczone, chroni swoich potomków w ramach polisy szkolnej. Badani liczą, że ubezpieczenie pozwoli im przede wszystkim sfinansować koszty leczenia dziecka. To skłoniło UNIQA Polska do zaoferowania ubezpieczenia Beztroskie Dziecko, stanowiącego uzupełnienie szkolnego NNW.

60% badanych zadeklarowało, że ich dziecko jest ubezpieczone. Do braku ochrony przyznało się 32% respondentów. Jako główny powód podali oni brak potrzeby (36%). Niemal tyle samo (35%) nie potrafiło wskazać przyczyn swojego zaniechania.

- To bardzo niepokojąca informacja, że 86% spośród rodziców, którzy nie wykupili ubezpieczenia dla dziecka, nie potrafi wymienić jednoznacznego powodu. Jedynie 14% wskazało wprost na powód finansowy. Można zaryzykować wniosek, że kwestie finansowe nie są aż taką barierą, jakby mogło się powszechnie wydawać, a przyczyna tkwi gdzie indziej – być może w braku odpowiednich informacji lub w przekonaniu o niewielkich wysokościach świadczeń zapewnianych przez ubezpieczenia dla dzieci – mówi Sławomir Tryfon, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA.

59% ankietowanych ubezpieczających swoje dzieci przyznało, że ich potomkowie posiadają ochronę oferowaną w szkole lub przedszkolu. Po 1/4 rodziców twierdzi, że podopiecznego chroni ich ubezpieczenie grupowe u pracodawcy lub ubezpieczenie indywidualne, które mają. Nieco ponad jedna piąta badanych wykupiła indywidualne ubezpieczenie dedykowane dziecku.


60% respondentów oczekuje od ubezpieczenia dla dziecka, aby przede wszystkim zapewniło wypłatę pieniędzy pozwalających na leczenie w przypadku choroby lub wypadku. 18% liczy na wsparcie na start dziecka w dorosłe życie.

Badani przez ARC Rynek i Opinia są skłonni wydać nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie na ubezpieczenie dla dziecka.

- Dziś minimalny koszt NNW szkolnego to 35-50 zł rocznie. Rodzice deklarują zaś znacznie wyższe wydatki na ubezpieczenie dziecka niż te, które przeznaczają na NNW szkolne. To dobry sygnał – mówi Sławomir Tryfon.


I właśnie do chętnych na dodatkową ochronę skierowane jest dostępne od 27 sierpnia nowe ubezpieczenie UNIQA – Beztroskie Dziecko. Zapewnia ono wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzica w leczeniu dziecka po zachorowaniu lub wypadku, czyli w powrocie do zdrowia.

- Nasze badania pokazują, że rodzice oczekują od ubezpieczenia pomocy finansowej w leczeniu dziecka. Świadczenia finansowe i rzeczowe zapewniane w ramach nowego ubezpieczenia UNIQA mają właśnie za zadanie pomóc w organizacji diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Zapewniają dodatkowe pieniądze na zakup lekarstw, dojazd do szpitala, zorganizowanie dodatkowej opieki itp. – mówi Sławomir Tryfon.

W ramach jednej polisy można ubezpieczyć wszystkie dzieci, które ukończyły 3 lata i nie ukończyły 18. roku życia. Do zawarcia umowy wystarczą podstawowe dane osób ubezpieczonych, nie ma badań medycznych, a składkę można opłacać w dogodny dla siebie sposób. W ramach Beztroskiego Dziecka dostępne są trzy pakiety zróżnicowane wysokością poziomu ochrony/wypłacanych kwot (MiniOpieka, MidiOpieka, MaxiOpieka). Rodzic wybiera jeden pakiet dla wszystkich objętych ubezpieczeniem dzieci.

- W zależności od pakietu składka za jedno dziecko waha się od 19, przez 39 do 49 zł miesięcznie. Co istotne, niezależnie od tego, ile dzieci będzie ubezpieczonych w ramach jednej polisy, rodzic zapłaci maksymalnie dwukrotność składki za jedno dziecko – podkreśla Sławomir Tryfon.

Polisa może objąć ochroną 15 ciężkich zachorowań i ponad 500 operacji chirurgicznych, w tym takie choroby jak: nowotwór, cukrzyca insulinozależna, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, sepsa, oparzenia, pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dystrofia mięśniowa. UNIQA wypłaca pieniądze za sam fakt zaistnienia zdarzenia i jego skutek w postaci uszkodzenia ciała, a nie za trwały uszczerbek na zdrowiu, jaki pozostał po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji. Ochrona obejmuje m.in. złamania, skręcenia, zwichnięcia.

Beztroskie Dziecko zapewnia również zestaw dodatkowych usług medycznych, dostępnych zarówno po wypadku, jak i chorobie dziecka. Można skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów 15 specjalności, diagnostyki laboratoryjnej, w tym markerów nowotworowych, HBs; HCV (przeciwciała), badań specjalistycznych w celu zdiagnozowania choroby (biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), rehabilitacji (10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia). Nowe ubezpieczenie zapewnia również wsparcie psychologa, pomoc w nauce (korepetycje) oraz w opiece nad dzieckiem czy w zakupie lekarstw i protez. Dostępna jest także druga opinia medyczna. Mogą z niej również skorzystać osoby bliskie dziecku: rodzice czy rodzeństwo, nawet jeśli nie są objęte ubezpieczeniem.

Materiały do nowego produktu UNIQA, w tym dokumenty, które otrzymuje klient, zostały napisane i opracowane zgodnie ze zasadami plain language, czyli prostego języka.

- Materiały i dokumenty, w tym także ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) do Beztroskiego Dziecka zostały przygotowane prostym językiem. Wystąpimy także o specjalny certyfikat Uniwersytetu Wrocławskiego poprawnej polszczyzny dla OWU nowego produktu – mówi Katarzyna Ostrowska, dyrektor Departamentu Marketingu i PR UNIQA.

***

*Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zrealizował badanie w dniach 15-21 czerwca 2018 roku, Omnibus CAWI przeprowadzono na reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości i region GUS próbie 900 internautów.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UNIQA Polska)

 

DWF Poland: Paweł Stykowski na czele praktyki ubezpieczeniowej

We wrześniu do DWF Poland dołączył Paweł Stykowski. W polskim oddziale kancelarii objął stanowisko local partnera. Jego zadaniem będzie...


czytaj dalej

Colonnade Insurance: Grzegorz Kulik nowym dyrektorem generalnym

Po niecałych trzech miesiącach od rezygnacji z zajmowanej funkcji wiceprezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Allianz Polska Grzegorz Kulik objął...


czytaj dalej

Marsh: Menadżerowie poświęcają niewiele czasu na zarządzanie cyberryzykiem

Większość członków zarządu lub kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem cybernetycznym w swojej organizacji poświęca nie więcej...


czytaj dalej

Allianz: Spadek zasobów finansowych w krajach rozwiniętych i wschodzących

W 2018 roku zasoby finansowe w krajach rozwiniętych i wschodzących po raz pierwszy od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. zanotowały symultaniczny...


czytaj dalej

PIU: Coraz bliżej 3 mln osób objętych ochroną w ramach polisy zdrowotnej

Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych nadal rośnie. Szybko zwiększa się też grono Polaków objętych ochroną w ramach tego typu polis.

czytaj dalej

Ubea.pl: Zmiany w rankingu

W sierpniu doszło do kilku zmian w rankingu cen ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl, opartego na kalkulacjach sporządzonych przez użytkowników...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook