Reklama

UNIQA: Nowe ubezpieczenie dla dziecka
wtorek, 28 sierpnia 2018 08:58

Sześciu na dziesięciu rodziców, którzy w badaniu ARC Rynek i Opinia* na zlecenie UNIQA Polska zadeklarowali, że ich dziecko jest ubezpieczone, chroni swoich potomków w ramach polisy szkolnej. Badani liczą, że ubezpieczenie pozwoli im przede wszystkim sfinansować koszty leczenia dziecka. To skłoniło UNIQA Polska do zaoferowania ubezpieczenia Beztroskie Dziecko, stanowiącego uzupełnienie szkolnego NNW.

60% badanych zadeklarowało, że ich dziecko jest ubezpieczone. Do braku ochrony przyznało się 32% respondentów. Jako główny powód podali oni brak potrzeby (36%). Niemal tyle samo (35%) nie potrafiło wskazać przyczyn swojego zaniechania.

- To bardzo niepokojąca informacja, że 86% spośród rodziców, którzy nie wykupili ubezpieczenia dla dziecka, nie potrafi wymienić jednoznacznego powodu. Jedynie 14% wskazało wprost na powód finansowy. Można zaryzykować wniosek, że kwestie finansowe nie są aż taką barierą, jakby mogło się powszechnie wydawać, a przyczyna tkwi gdzie indziej – być może w braku odpowiednich informacji lub w przekonaniu o niewielkich wysokościach świadczeń zapewnianych przez ubezpieczenia dla dzieci – mówi Sławomir Tryfon, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Życiowych UNIQA.

59% ankietowanych ubezpieczających swoje dzieci przyznało, że ich potomkowie posiadają ochronę oferowaną w szkole lub przedszkolu. Po 1/4 rodziców twierdzi, że podopiecznego chroni ich ubezpieczenie grupowe u pracodawcy lub ubezpieczenie indywidualne, które mają. Nieco ponad jedna piąta badanych wykupiła indywidualne ubezpieczenie dedykowane dziecku.


60% respondentów oczekuje od ubezpieczenia dla dziecka, aby przede wszystkim zapewniło wypłatę pieniędzy pozwalających na leczenie w przypadku choroby lub wypadku. 18% liczy na wsparcie na start dziecka w dorosłe życie.

Badani przez ARC Rynek i Opinia są skłonni wydać nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie na ubezpieczenie dla dziecka.

- Dziś minimalny koszt NNW szkolnego to 35-50 zł rocznie. Rodzice deklarują zaś znacznie wyższe wydatki na ubezpieczenie dziecka niż te, które przeznaczają na NNW szkolne. To dobry sygnał – mówi Sławomir Tryfon.


I właśnie do chętnych na dodatkową ochronę skierowane jest dostępne od 27 sierpnia nowe ubezpieczenie UNIQA – Beztroskie Dziecko. Zapewnia ono wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzica w leczeniu dziecka po zachorowaniu lub wypadku, czyli w powrocie do zdrowia.

- Nasze badania pokazują, że rodzice oczekują od ubezpieczenia pomocy finansowej w leczeniu dziecka. Świadczenia finansowe i rzeczowe zapewniane w ramach nowego ubezpieczenia UNIQA mają właśnie za zadanie pomóc w organizacji diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Zapewniają dodatkowe pieniądze na zakup lekarstw, dojazd do szpitala, zorganizowanie dodatkowej opieki itp. – mówi Sławomir Tryfon.

W ramach jednej polisy można ubezpieczyć wszystkie dzieci, które ukończyły 3 lata i nie ukończyły 18. roku życia. Do zawarcia umowy wystarczą podstawowe dane osób ubezpieczonych, nie ma badań medycznych, a składkę można opłacać w dogodny dla siebie sposób. W ramach Beztroskiego Dziecka dostępne są trzy pakiety zróżnicowane wysokością poziomu ochrony/wypłacanych kwot (MiniOpieka, MidiOpieka, MaxiOpieka). Rodzic wybiera jeden pakiet dla wszystkich objętych ubezpieczeniem dzieci.

- W zależności od pakietu składka za jedno dziecko waha się od 19, przez 39 do 49 zł miesięcznie. Co istotne, niezależnie od tego, ile dzieci będzie ubezpieczonych w ramach jednej polisy, rodzic zapłaci maksymalnie dwukrotność składki za jedno dziecko – podkreśla Sławomir Tryfon.

Polisa może objąć ochroną 15 ciężkich zachorowań i ponad 500 operacji chirurgicznych, w tym takie choroby jak: nowotwór, cukrzyca insulinozależna, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, sepsa, oparzenia, pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dystrofia mięśniowa. UNIQA wypłaca pieniądze za sam fakt zaistnienia zdarzenia i jego skutek w postaci uszkodzenia ciała, a nie za trwały uszczerbek na zdrowiu, jaki pozostał po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji. Ochrona obejmuje m.in. złamania, skręcenia, zwichnięcia.

Beztroskie Dziecko zapewnia również zestaw dodatkowych usług medycznych, dostępnych zarówno po wypadku, jak i chorobie dziecka. Można skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów 15 specjalności, diagnostyki laboratoryjnej, w tym markerów nowotworowych, HBs; HCV (przeciwciała), badań specjalistycznych w celu zdiagnozowania choroby (biopsja, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), rehabilitacji (10 zabiegów w odniesieniu do każdego zdarzenia). Nowe ubezpieczenie zapewnia również wsparcie psychologa, pomoc w nauce (korepetycje) oraz w opiece nad dzieckiem czy w zakupie lekarstw i protez. Dostępna jest także druga opinia medyczna. Mogą z niej również skorzystać osoby bliskie dziecku: rodzice czy rodzeństwo, nawet jeśli nie są objęte ubezpieczeniem.

Materiały do nowego produktu UNIQA, w tym dokumenty, które otrzymuje klient, zostały napisane i opracowane zgodnie ze zasadami plain language, czyli prostego języka.

- Materiały i dokumenty, w tym także ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) do Beztroskiego Dziecka zostały przygotowane prostym językiem. Wystąpimy także o specjalny certyfikat Uniwersytetu Wrocławskiego poprawnej polszczyzny dla OWU nowego produktu – mówi Katarzyna Ostrowska, dyrektor Departamentu Marketingu i PR UNIQA.

***

*Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zrealizował badanie w dniach 15-21 czerwca 2018 roku, Omnibus CAWI przeprowadzono na reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości i region GUS próbie 900 internautów.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UNIQA Polska)

 

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

UKNF: Brytyjski nadzór uruchomił nabór notyfikacji w ramach TPR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że brytyjski organ nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA) uruchomił nabór...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?

W 49. odcinku podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”, zatytułowanym „Jak wybrać odpowiednią polisę na zimowy wyjazd?” tematem rozmowy...


czytaj dalej

Reso/Balcia: Podsumowanie ubiegłego roku

Reso Europa Service oraz Balcia Insurance SE podsumowały miniony rok. Do najważniejszych zjawisk oraz przedsięwzięć zrealizowanych na przestrzeni...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook