Reklama

Willis Towers Watson: Nowe modele biznesowe dla udziałowców
wtorek, 11 września 2018 08:31

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Thinking Ahead działający w ramach Willis Towers Watson, udziałowcy, którzy zamierzają odnieść sukces w świecie istotnych zmian zachodzących w sferze technologii, demografii, globalizacji, środowiska oraz norm społecznych, będą musieli dokonać istotnych reorganizacji w swoich modelach biznesowych, operacyjnych i inwestycyjnych.

W artykule „Udziałowcy jutra” („The asset owner of tomorrow”) Instytut analizuje cztery kluczowe wyzwania, przed jakimi stoją udziałowcy, oraz zastanawia się w jaki sposób najnowsze trendy mogą ostatecznie wpłynąć na ich działalność w ciągu najbliższych 5-10 lat.

- Bycie udziałowcem może być niezwykle złożone i nie spodziewajmy się, że w ciągu kolejnych dziesięciu latach stanie się łatwiejsze. Zacznijmy od jasnej definicji tego, co rozumiemy pod pojęciem „udziałowcy” – są to instytucje, które zarządzają zbiorowymi oszczędnościami o wartości przekraczającej 50 tys. USD w ramach dyskrecjonalnej i powierniczej odpowiedzialności. Wielkość tych aktywów i wpływ, jaki posiadają, sprawiają, że udziałowcy nie mogą sobie pozwolić na niewywiązanie się ze swojej misji. Raport definiuje praktyczne kroki, które podkreślają nadrzędną, dla udziałowców, potrzebę lepszego zrozumienia świata, w którym działają, aby zarządzać ryzykiem, wykorzystać nadarzającą się szansę oraz dobrą koniunkturę, które umożliwia Great Acceleration* (Wielkie Przyspieszenie) – powiedział Roger Urwin, globalny dyrektor Działu Inwestycji w Willis Towers Watson oraz główny autor artykułu.

Artykuł wskazuje cztery wielkie zmiany, które zajdą w nadchodzących latach:

1. Zmiana wspólnego podejścia do pojęcia profesjonalizmu: Udziałowcy muszą przejść od koncentracji na działaniu do osiągnięć zawodowych, nie zapominając o szerszych obowiązkach publicznych przy uwzględnieniu długoterminowych skutków alokacji kapitału i odpowiedzialności wynikającej z posiadania własności.  

2. Zwiększenie zastosowania systemów i automatyzacji w celu usprawnienia procesu decyzyjnego: Dobrze prosperujący udziałowcy staną się wydajniejsi w zakresie obsługi dużych zbiorów danych, a także w zakresie technologii komputerowych wraz z technologią człowieka, które mają posłużyć stworzeniu możliwości zintegrowanego myślenia.

3. Wykorzystanie kultury i różnorodności w celu dalszego rozwoju modelu ludzkiego: Udziałowcy zazwyczaj nie wykazywali się w swojej działalności silnymi cechami przywódczymi, które zapewnia skuteczna kultura, co zmniejsza ich przewagę konkurencyjną. W szczególności pojawia się zapotrzebowanie na większą różnorodność, w tym „różnorodność tożsamości”, która wykracza poza swoje granice i ewoluuje także w kierunku „różnorodności poznawczych”.

4. Ponowne rozważenie modelu inwestycyjnego: w celu skutecznego reagowania na zróżnicowane problemy związane z zastosowaniem nowoczesnego myślenia inwestycyjnego, modele inwestycyjne muszą uwzględniać coraz bardziej wyrafinowane metody i systemy zwrotu, rozwijając jednocześnie praktyki zrównoważonego rozwoju w zakresie bardziej scentralizowanego zarządzania.

- Każda sytuacja, w której znajduje się udziałowiec, jest specyficzna, a droga do osiągnięcia sukcesu w przyszłości będzie kształtowana przez zrozumienie i transformację zasad najlepszych praktyk oraz świadome zastosowanie ich w specyficznych warunkach. W rezultacie istnieje nadrzędna potrzeba rozumienia świata, w którym działają udziałowcy, poprzez model, który łączy wszystkie punkty styczne – podkreślił Roger Urwin. Nasza analiza jest szczególnie istotna dla zmniejszenia ryzyka funduszy, które mają stosunkowo krótkie horyzonty inwestycyjne. Udziałowcy w przyszłości będą musieli skupić się na wielu horyzontach czasowych. Istnieją duże możliwości, wynikające z niniejszego badania, a które kierowane są do udziałowców, możliwości, które mają na celu przejście na wyższy poziom profesjonalizmu w modelach biznesowych oraz umożliwiają osiągnięcie lepszego zróżnicowania – dodał.

***

*Termin po raz pierwszy został użyty w 2005 roku przez grupę roboczą podczas Dahlem Conference, która dotyczyła historii relacji człowiek-środowisko (Hibbard i inni, 2006), a następnie spopularyzowany w książce Roberta Colvile’a „The Great Acceleration”.
(AM, źródło: Willis Towers Watson)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook