Reklama

Deloitte: Ubezpieczyciele widzą korzyści z MSSF 17
środa, 12 września 2018 08:54

Dziewięć na dziesięć firm ubezpieczeniowych na świecie deklaruje, że zdąży z wdrożeniem nowego standardu MSSF 17 przed jego wejściem w życie. Aktualnie największym wyzwaniem dla zakładów jest dostosowanie systemów oraz  procesów w obszarze aktuariatu i sprawozdawczości. W ciągu ostatnich pięciu lat pięciokrotnie wzrósł odsetek spółek, które planuje wydać ponad 50 mln euro na działania w celu spełnienia wymogów MSSF 17 – wynika z najnowszego badania Global IFRS Insurance Survey 2018 „2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation”, przeprowadzonego przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Deloitte.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17 w 2017 r. Wprowadza on zupełnie nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysków/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Choć zacznie on obowiązywać dopiero od stycznia 2021 roku, to oznacza tak dużą zmianę dla ubezpieczycieli, że wielu z nich już od pewnego czasu pracuje nad przygotowaniem się do jego wdrożenia. W Polsce, ze względu na obowiązki regulacyjne, standard obejmie przede wszystkim zakłady ubezpieczeń będące emitentami papierów wartościowych na giełdzie (np. PZU).

Duża liczba podmiotów w Polsce, wchodząca w skład międzynarodowych grup ubezpieczeniowych sporządzających sprawozdania finansowego według MSSF zostanie także objęta wymogiem raportowym nowego standardu na potrzeby raportowania „grupowego”.

90% ankietowanych firm uważa, że zdąży z wdrożeniem standardu MSSF 17 przed datą wejścia w życie (1 stycznia 2021 r.). 45% z tej grupy jest tego pewna. Najbardziej przekonani są o tym ubezpieczyciele oferujący przede wszystkim produkty zdrowotne (60%), natomiast najwięcej wątpliwości w tym zakresie mają towarzystwa oferujące długoterminowe ubezpieczenia na życie. Spośród tych ostatnich jedynie 37% nie obawia się wyzwań związanych z wprowadzeniem tego wymogu. – Co ciekawe, najbardziej spokojne o wypełnienie wymogów są spółki europejskie (96%) i azjatyckie (93 proc.). W Europie jest także największy odsetek spółek oferujących ubezpieczenia na życie, które są przekonane o tym, że zdążą wdrożyć standard na czas (99%) – mówi Adam Pasternak-Winiarski, starszy menedżer w Dziale Usług Aktuarialnych Deloitte.

Największe wyzwanie (37% wskazań) w przygotowywaniu się do wdrożenia MSSF 17 stanowi dostosowanie systemów IT i procesów aktuarialnych oraz księgowych. 87% spółek przewiduje, że dla wypełnienia wymogów MSSF 17 niezbędna będzie aktualizacja dotychczasowych systemów. Badane firmy postrzegają pozyskanie danych wejściowych, koniecznych do przeprowadzenia wyceny zgodnie z MSSF 17 jako jedną z kluczowych kwestii, z którymi muszą się zmierzyć.

Spółki zakładają zdecydowanie wyższe wydatki na implementację MSSF 17 niż miało to miejsce w drugiej edycji badania z 2013 r. Wówczas jedynie 7% badanych prognozowało, że koszty wdrożenia standardu wyniosą więcej niż 50 mln euro, podczas gdy w tegorocznej edycji odsetek ten wzrósł do 35%. Duże wydatki na wdrożenie wynikają m.in. z bardzo dużego rozdrobnienia obliczeń i raportowania danych oraz konieczności dostosowania i zintegrowania swojego środowiska informatycznego. – Wśród głównych działów, które będą wymagały największej modyfikacji, respondenci wskazują na aktuariat, finanse oraz IT. To może się okazać dużym wyzwaniem dla firm, ponieważ obecnie na rynku dostrzegalny jest brak ekspertów aktuarialnych i księgowych, którzy mogliby uczestniczyć w procesie integracji tych obszarów i wdrożenia MSSF 17 – mówi Łukasz Linek, partner associate w Dziale Audit & Assurance Deloitte.

56% badanych spółek oczekuje, że konsekwencją przejścia na MSSF 17 będzie obniżenie kapitałów własnych, a jedynie 10% spodziewa się odwrotnego efektu. Połowa ankietowanych oczekuje, że wyniki finansowe w pierwszym roku obowiązywania IFRS 17 będą gorsze niż dotychczas (przeciwnego zdania było 11% respondentów). Mimo to 53% ankietowanych pozytywnie postrzega nowe regulacje, oczekując, że dzięki nim zmniejszy się zmienność wyników ubezpieczycieli. Oczekiwania te różnią się istotnie w porównaniu do poprzedniego badania Deloitte. Wówczas to 45% respondentów wskazało na ryzyko zwiększonej zmienności wyników finansowych, to w tegorocznej edycji już tylko 27% ubezpieczycieli uznaje to za powód do niepokoju.

Od ostatniego badania firmy ubezpieczeniowe zrobiły duże postępy w zwiększaniu świadomości inwestorów na temat planowanych zmian. O ile 5 lat temu 69% ankietowanych nie rozpoczęło jeszcze prac nad nowym sposobem komunikacji i budowania relacji inwestorskich, to obecnie ten odsetek spadł do 8%. Mimo to zaledwie 37% spółek uważa, że zarząd, kadra wyższego szczebla, inwestorzy i akcjonariusze w pełni zrozumieją wpływ MSSF 17.

Aż 93% respondentów oczekuje, że skorzysta na wdrożeniu nowego standardu. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do poprzedniego badania, kiedy odsetek ten wyniósł jedynie 21% – zaznacza Adam Pasternak-Winiarski. Dzięki publikacji standardu, powszechny niepokój przed pewną nieokreśloną, nieznaną rewolucją ustąpił miejsca zdecydowanie bardziej konstruktywnemu, „biznesowemu” spojrzeniu na cały proces transformacji. I choć nie ma wątpliwości, że wdrożenie MSSF 17 będzie procesem kosztownym i czasochłonnym, to wiele firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych podchodzi do nowego standardu z większym optymizmem i nadzieją. Główne korzyści, jakie dostrzegają firmy, różnią się w zależności od kraju. Najczęściej wskazywane były jednak sprawozdanie finansowe, które lepiej odzwierciedla działalność spółki, łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych oraz udoskonalone dane, która mogą być wykorzystywane w tworzeniu i rozwoju produktów i usług – podsumowuje.

O raporcie:

Raport „2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation” to już trzecia edycja badania poświęcona tematyce MSSF 17, przygotowana przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Deloitte. Raport przedstawia postępy przygotowań sektora ubezpieczeń na całym świecie, związane z datą wejścia w życie MSSF 17. Sporządzono go w oparciu o odpowiedzi udzielone przez 340 członków zarządów firm ubezpieczeniowych z całego świata: z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Włoch, Niemiec, Francji, Japonii, Szwajcarii, Hiszpanii, Chin, Korei Południowej i Holandii. Respondenci to członkowie zarządów, prezesi i wiceprezesi firm ubezpieczeniowych, reprezentujący segment ubezpieczeń majątkowych (29%), reasekuracji (20%), ubezpieczeń mieszanych (18%), na życie (18 proc.) i zdrowotnych (15%). Wartość składki przypisanej brutto tych firm mieści się w przedziale od 300 mln euro do ponad 5 mld euro. Ankietę przeprowadzono w lutym i marcu bieżącego roku.

Raport jest dostępny pod adresem:
https://www2.deloitte.com/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: EuCO)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook